Gulyás Borbála, intézetünk tudományos munkatársa Nádasdy Tamás – Kanizsay Orsolya és a Nádasdyak műpártolása a 16. században című pályázatával Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesült. Az oklevél átadására ünnepi keretek között 2022. szeptember 15-én délelőtt 11 órától kerül sor az MTA Székház Dísztermében.

kep

Gulyás Borbála a BTK Művészettörténeti Intézet tudományos munkatársa. Kutatási területe a kora újkori magyarországi művészet története. Több tanulmányában, valamint friss monográfiájában (Bocskay György kalligráfus művészete, Bp., 2020) foglalkozott Nádasdy Tamás nádor és felesége, Kanizsay Orsolya síremlékével. A márvány szarkofágot az egykorú források szerint 1566-ban, a lékai vár családi kriptájában állíttatták fel. A rá kerülő antikva betűs, maratott feliratokat pedig Bocskay Györgytől rendelték meg.

Gulyás Borbála 2022-től induló kutatási projektje keretében ezt a levéltári forrásfeltáró munkát tervezi kibővíteni, Nádasdy Tamás – Kanizsay Orsolya és a Nádasdyak műpártolása a 16. században címmel. Célja, hogy művészettörténeti szempontból még átfogóbb képet nyújtson a Magyar Királyság elsőszámú főura és felesége késő reneszánsz udvarának a működéséről.

 
kep3
Nádasdy Tamás és Kanizsay Orsolya síremléke (1565-66) a lékai Ágoston-rendi templom családi kriptájában (eredetileg a lékai várban). Fotó: Gulyás Borbála
 
A Magyar Tudományos Akadémia 1997-ben alapított, teljesítmény-központú, magas presztízsű, országos ösztöndíja a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, amelynek célja a kiemelkedő kutatás-fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése a fiatal kutatók körében, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. A Bolyai-ösztöndíj akadémiai támogatásként hidat képez a Magyar Tudományos Akadémia, az MTA doktorai és a fiatal kutatói generáció tagjai között. Fontos, hogy az utóbbiak számára a PhD-fokozat megszerzése után kiszámíthatóságot, tervezhetőséget biztosítson az önálló kutatói pálya megkezdéséig terjedő időszakban. 
 

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont többi intézetének munkatársai közül 2022-ben Draskóczy Eszter, Huhák Heléna, Koloh Gábor és Tóth Gergely nyerte még el az ösztöndíjat. Pályázatukról bővebb információ a Bölcsészettudományi Kutatóközpont honlapján olvasható.