Az Ars Hungarica 2021/2. szám törzsanyagát építészettörténeti tanulmányok adják: Bara Júlia a tótmegyeri Károlyi-kastély építéstörténetének korai szakaszait vizsgálta, és a kutatásba újonnan bevont levéltári források alapján határozta meg a kastély építészét. Horogszegi Tamás egy sajátos jelentéssel bíró díszítőelem, a templomok toronysisakján megjelenő Szent Korona-motívum megjelenési körülményeit és magyarországi terjedését foglalta össze. Mentényi Klára egy alig ismert városi geometra, a kőszegi rajziskolai oktató Karl Schuberth életművét rekonstruálta. Lantos Edit pedig összegyűjtötte, és statisztikai módszerekkel elemezte, milyen építészeti szakfolyóiratok álltak rendelkezésre 1945 után Magyarországon a kortárs nyugati építészet megismerésére. Ebben a lapszámban adjuk közre Tatai Erzsébet Bodóczky Istvánra emlékező tanulmánysorozatának második részét, amelyben a művész pályáját tekinti át számos illusztrációval.

 ah 2021 2