z MTA Filozófi ai és Történettudományok Osztálya Művészettörténeti Tudományos Bizottsága 2015. november 19-én Magyarország és a külvilág. Fejezetek a műgyűjtés történetéből címmel rendezett tudományos ülést az Akadémia székházának felolvasótermében. Az Ars Hungarica 2017. évi első számában a konferencia hét előadásának bővített, szerkesztett változatát közöljük: Buzási Enikő: A pécsi püspökök művészetpártolásának emlékei a 18–19. századból. Azonosított és meghatározott festmények az egyházmegye gyűjteményében. Bodnár Szilvia: Nürnbergi festőműhelyek öröksége. A Praun-gyűjtemény rajzai a Szépművészeti Múzeumban. Mikó Árpád: Jankovich Miklós (1772–1846) és gyűjteményei. Variációk egy nagy témára. Mentényi Klára: Pauer János és Henszlmann Imre. „Kőgyűjtés” Székesfehérváron a 19. században. Gonda Zsuzsa: Modern grafikák szerzeményezése a Szépművészeti Múzeumban. Vásárlások a Roger Marx-gyűjtemény 1914-es aukciójáról. Verő Mária: Back Bernát, gyűjtő és mecénás. Andrási Gábor: Műgyűjtés a művészetipar kontextusában. Szempontok a 21. századi (kortárs) műgyűjtés értékeléséhez.

AH 2017 1 borito 2