A BTK Művészettörténeti Intézet kiadásában jelent meg az Engraving, Plaster Cast, Photograph. Chapters from the History of Artwork Reproduction c. tanulmánykötet, melynek szerkesztője Papp Júlia, intézetünk tudományos főmunkatársa.

pappj tanulmanykotet borito

Az angol nyelvű, több mint 100 képpel illusztrált kiadvány a budapesti Evangélikus Országos Múzeumban 2020. augusztus 27-én tartott nemzetközi reprodukciótörténeti workshop előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza. A workshop a BTK Művészettörténeti Intézete és az Evangélikus Országos Múzeum együttműködésében létrejött „Pulszky Ferencz ajándoka” Rézmetszet, gipsz, fénykép – fejezetek a műtárgymásolás történetéből című kiállítás (2020. március 26. – augusztus 26.) kísérőeseményeként került megrendezésre. A kiállítás John Brampton Philpot angol fényképész elefántcsont faragványok másolatait ábrázoló fényképsorozatának bemutatása mellett – mely „Pulszky Ferencz ajándoka”-ként 1870-ben került a Magyar Nemzeti Múzeumba – a műtárgymásolás történetének néhány fejezetébe is bepillantást engedett.

A konferenciakötet hazai és külföldi szerzők által írt tanulmányainak egyik része a műtárgymásolás történetének egy-egy érdekes, különleges vagy éppen marginális fejezetét mutatja be, míg a másik része európai és hazai másolatgyűjtemények (műtárgyfényképek, gipszmásolatok) sajátosságaival, múltjával és jövőjével ismerteti meg az olvasót.

pj2 

A kötet szerkesztője Papp Júlia, intézetünk tudományos főmunkatársa, a 2020-as kiállítás kurátora. Szerkesztői munkája mellett az On the Margin of Artwork Reproduction: Two Examples of the Use of Graphic Reproductions as Inspiration for Artworks in the Sixteenth Century című tanulmánya olvasható a kötetben. Sigmund von Herberstein oroszországi útleírásához készített illusztrációiban Augustin Hirschvogel a metszetmásolatok felhasználásának két módszerével élt: állóalakos uralkodósorozatának előképeit korábbi genealógiai munkák fiktív portréi alapján készítette, míg medaillonportréi az útleírás újabb kiadásaiban különböző formákban ismét felhasználásra kerültek.

Somogyvári Virág, intézetünk tudományos segédmunkatársa a „The Unicorn Group”. The Possenti Saddle and its Nineteenth Century Copies című tanulmányában a jelenleg New York-i Metropolitan Museum of Art-ban őrzött csontnyereg kalandos, 19. századi provenienciájának, valamint ekkoriban készült másolatainak jár utána, amelyek együttesen az ún. „Egyszarvú-csoport” - ot alkotják. A szerző tanulmányában a tárgyak alapos vizsgálatán és összehasonlításán túl tisztázza a provenienciával kapcsolatban korábban elterjedt tévhiteket is.