+36 1 375 0493    mi.titkarsag@abtk.hu

RCH Institute of Art History

TATAI Erzsébet

TATAI Erzsébet
TATAI Erzsébet
...
senior research fellow
+36-1-224-6700/4239
PhD
angol, német

ELTE BTK Művészettörténeti Doktori Iskola

ELTE BTK Művészettörténet szak

MTA BTK Művészettörténeti Intézet, 2012-

MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 2003–2011

Műcsarnok, Kiállítási Osztály, osztályvezető 2001–2002

Enciklopédia Kiadó, főszerkesztő munkatársa, 2000–2001

Bartók 32 Galéria, igazgató 1993–1999 

Magyar Iparművészeti Főiskola, 1988–1993

Képzőművészeti Kiadó, 1986–87

Németh Lajos-díj, 2005

Pasteiner Gyula-érem, 2004

Építészeti tanulmánypályázat I. díj (Tatai Máriával), 1980

 

MTA Köztestületének tajga 2007-

Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége (AICA) Magyar Tagozata elnöke 2000–2003, elnökségi tagja 2004–2006, és 2010- 

Független Képzőművészeti Műhelyek Ligája alapító tagja, 1997–99

 

Publikációk

Könyvek

Környezetkultúra. Tanári kézikönyv. (Tatai Máriával) Budapest, 1994, Tölgyfa Kiadó

Művészettörténeti ismeretek. Budapest, 2002, Enciklopédia Kiadó

Neokonceptuális művészet Magyarországon a kilencvenes években. Budapest, 2005, Praesens Kiadó

Tengeri csaták. A festői látásmód Veronese, Turner és Kandinszkij művészetében. / Sea Battles. The View of Painting in the Art of Veronese, Turner and Kandinsky. (katalógus) Budapest, 2006, Szépművészeti Múzeum

 

Kiadványszerkesztés (nem szerkesztői munkakörben)

Tanárok lesznek (Bak Imrével), Budapest, MIF, 1990.

A Bartók 32 Galéria kiállításai 1993. szeptembertől 1994. júliusig. Budapest, Bartók 32 Galéria, 1995

A Bartók 32 Galéria kiállításai 1994. szeptembertől 1995. júliusig. Budapest, Bartók 32 Galéria, 1996

Bartók 32 Galéria 1995. szeptember—1996. június (katalógus). Budapest, Bartók 32 Galéria, 1997

Bartók 32 Galéria 1996. június—1997. március (katalógus). Budapest, Bartók 32 Galéria, 1998

Bartók 32 Galéria 1997. március—1998. március (katalógus). Budapest, Bartók 32 Galéria, 1999

Virtuális Bartók 32 (www.c3.hu/~bartok32/), Budapest, Bartók 32 Galéria, 1997–99

AICA-füzetek I. Fejezetek a magyar művészetkritikából. (Andrási Gáborral és Zwickl Andrással) Budapest, Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége Magyar Tagozata, 2002
Conceptual Art at the Turn of Millenium. (Jana Geržovával) Budapest–Bratislava, AICA Section Hungary–Slovak Section of AICA, 2002

Kelényi György: Királyi építkezések Pest-Budán a XVIII. században. Művészettörténeti Füzetek. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Akadémiai Kiadó, 2005

Nulla Dies Sine Linea. Tanulmányok Passuth Krisztina hetvenedik születésnapjára. (Berecz Ágnessel és L. Molnár Máriával) Budapest, Praesens Kiadó, 2007

Horváth Hilda: Gr. Pálffy János műgyűjteménye. Művészettörténeti Füzetek 29. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Akadémiai Kiadó, 2007

Hornyik Sándor: Avantgárd tudomány? A modern természettudományos világkép recepciója Gyarmathy Tihamér, Csiky Tibor és Erdély Miklós munkásságában. Művészettörténeti Füzetek 29. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Akadémiai Kiadó, 2008.

 

Tanulmányok, esszék, kritikák (válogatás)

Szabadíts meg a gonosztól. (A középkori magyarországi ördögábrázolásokról). Kapu, 1989. március, 53-56.

Szabics Ágnes. Balkon, 1993/2, 31.

A nyolcadik szabad (?) művészet. Lakner Antal:

Pápagyűjtemény. Balkon, 1994/1, 31.

Üzenetek a Paradicsomból. Matsosuta. Patricia London Ante Paris kiállítása. Balkon, 1994/5, 31-32.

Valcz Gábor fuit hic. Balkon, 1994/7, 24.

Képátalakítások. Beöthy Balázs kiállítása. Új Művészet, 1994/9, 52–53.

EIKE: Leszállópálya. Balkon, 1995/1, 31–32.
Naplójáték. Bodóczky István kiállítása. Új Művészet, 1995/3, 45–46.

Lávahangok. Kalmár István és Sinkó István kiállítása. Új Művészet, 1995/7-8, 82.

Meglepett Angyalok. Deli Ágnes kiállítása. Balkon, 1995/4, 23.

Diana Kingsley kiállítása. Balkon, 1995/6-7-8, 46.
Szabics Ágnes kiállítása a No 5 Galériában. Magyar Műhely, 96. (1995. június), 47–48.

Eszkimó Napóra. Az Orkesztika Mozdulatszínház előadása. Balkon, 1995/10-11, 54–55.

A legkevesebb. Válogatás Stúdiósok munkáiból. Balkon, 1996/4-5, 14-16.

Gabler – Gerber. Új Művészet, 1997/4, 35–38, 59–60.

Sentimental Blue. Új Művészet, 1997/7-8-9, 55–56.

Magánrendelő. Németh Ilona kiállítása. Balkon, 1997/6, 13.
Jövő, Múlt, Jelen. A XLVII. Velencei Biennáléról. Balkon, 1997/7.,8.,9, 37–40.

Hangok a labirintusból. (Boros Viola kiállítása.) Új Művészet, 1998/4, 38.

A várakozás képei (előszó feLugossy László katalógusához). Szentendre, 1998

Iners® the Power. Lakner Antal kiállítása a Stúdió Galériában. Balkon, 1998/7-8,18–20.

Menekülés az időtlenségbe – a felejtés emlékkönyve. Fábián Noémi kiállítása. Balkon, 1998/11, 24–25.

Másolat eredetiről. Elekes Károly kiállítása. Új Művészet, 1999/1-2, 51.

Belső történések. Koroknai Zsolt és Nagy Csaba kiállítása. Balkon, 1999/3-4, 29.

A lehetetlen megkísértése. Imre Mariann Munkáiról. In A techné vállalása. 48. Velencei Biennále – Magyar Pavilon. L'assunzione della techné. La Biennale di Venezia 1999 – Padiglione Ungheria. Tackling Techné. Exhibition at the Hungarian Pavilion, 48th International Exhibition of Contemporary Art. 1-2. Ed.: Sturcz János, Andrási Gábor, Bálványos Anna, Budapest, Museum of Contemporaray Art–Ludwig Museum Budapest, 1999, 36-39; 200–241.

A hely, a tér, az idő, az alkalom. Az installáció Magyarországon. Új Művészet, 1999/6, 17–22.

Iconographical Approach to the Representation of the Devil in Medieval Hungary. Demons, Spirits, Witches. Christian Demonology and Popular Mythology. Conference in Budapest, October, 1999.

Hermész örököse. In Intermédia. Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszék. Hungarian Academy of Fine Arts Intermedia Department. Szerk. n. Budapest, Barabás Kft., 1999, 79–109.

Maszkok és printek. Hetesi Attila kiállítása. Új Művészet, 2000/1, 42.

Az elementáris érzés formája, érzéki minimalizmus (előszó Deli Ágnes katalógusához). Budapest, 2000.

Gentle are the Stairs to Heaven. Yayoi Kusama kiállítása. Balkon, 2000/3-4, 41–42.

Nem kell létra a Mennyországhoz. Panamarenko kiállítása. Balkon, 2000/3-4, 46-47.

Interjú Hajdú Kingával. Műértő, 2000. Április (III. évf. 4. sz.), 11.

Ami személyes és ami... Bozsogi Nóra, Erdei Zsuzsa, Herczeg Fanni, Héra Judit és Nagy Kriszta kiállítása. Új Művészet, 2000/6, 16–17.

Kriszti, a kortárs médiaművész (Nagy Krisztáról). Ex Symposion, 32-33. sz. 2000, 113-114. Az ember elképzeli,...; A test Bódhi-fa,...; Bódhi-fa nincsen.... (Ádám Zoltán és Várnagy Tibor munkáiról), Manapság, 2000. Augusztus, 2, 5-6, 7.

Tárlatvezető. Műértő, 2000. Szeptember (III. évf. 9. sz.), 10.

London: A Tate Modern állandó kiállítása. Balkon, 2000/10, 27–31.

Monológus. Műértő, 2001. Február, 1.

A hegy szelleme. Ádám Zoltán Tibet-képei. Balkon, 2001/1., 2., 3, 32.

Antal Lakner / Lakner Antal. In Dr. Julia Fabenyi (ed.): Interazione Soziale. Social Intercourse. Társasági Közlekedés. La Biennale di Venezia 49. Esposizione Internazionale d'Arte Padiglione d'Ungheria, Budapest, Műcsarnok, 2001. 164–179.

REVER. KissPál Szabolcs kiállítása. Balkon, 2001/6-7, 14–15.

Boszorkányok pedig.... Szabó Ágnes Blair Witch-projektje. Új Művészet, 2001/7,14-15.

Pesonal Press Projekt, Budapest, 1x1 tábla. Műértő, 2001. július-augusztus (IV. évf. 7-8. sz.), 7.

A fekete kamrától a sötét szobáig. Barlangélmény – a fehér kubusok eltűnése. Műértő, 2001. július-augusztus (IV. évf. 7-8. sz.), 14.

Mikrokozmosz? Az emberi test prezentációja és reprezentációja a kortárs képzőművészetben. In Pócs Éva (szerk.): Mikrokozmosz – Makrokozmosz. Budapest, 2002. Balassi Kiadó, 373-383.

Neoconceptual Art in Hungary. In Konceptuálne umenie na zlome tisícroči. Conceptual Art at the Turn of Millenium. Konceptuális művészet az ezredfordulón. Ed.: Jana Geržová-Tatai Erzsébet, Budapest-Bratislava, 2002, 114–141.

Életérzés. Örök visszatérés. (Németh Hajnal kiállítása). Műértő, 2002. Január (V. évf. 1. sz.), 7.

Kim Sooja: a Laundry Woman. Balkon, 2002/4, 39–40.

Shamans. Twelve Paintings by Zoltán Ádám at the Bazovszky House. Schamene. Sámánok. Ádám Zoltán 12 festménye a Bazovszky Házban. Praesens, 2002/1, 84-87, 168–169.

Egy, Kettő, Három és Négy: Vágy. (Imre Mariann kiállítása), Műértő, 2002. November (V. évf. 11. sz.), 8.

A mélységekből kiáltok hozzád, óh Uram! Kicsiny Balázs Munkavégzés folyamatban című kiállítása. Új Művészet, 2003/1, 20-21.

Dévoler. A FRAC Languedoc-Roussillon gyűjteményéből rendezett kiállítás. Új Művészet, 2003/3, 26–28.

Ki a szörnyeteg: én vagy te? (Niki de Saint Phalle kiállítása). Műértő, 2003. Április (VI. évf. 4. sz.), 11.

Hagyj békén, jó? Egy fiktív szerelem titkos naplója [Nagy Kriszta kiállítása]. Új Művészet, 2003/4, 34–35.

A jelenhez közelebb keresni a jövőt. Beszélgetés Erhardt Miklós képzőművésszel. Műértő, 2003. július-augusztus, 11.

Focus: Public Art in Hungary (Ed. Hedvig Turai): Interviews by Erzsébet Tatai [with Róza El-Hassan, Miklós Erhardt and Tibor Várnagy], Sunday, 10 August 2003

Vizuális erőszak az utcán. Az Erőszak és nemek. A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón című konferencián. 2003. október 27-28-29. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem

Groteszk funkcionalizmus. Chilf Mária munkáiról. Új Művészet, 2003/11, 28–30.

Hordozható múzeum. A pop art, a konceptuális művészet, akcionizmus Magyarországon a 60-as években. Új Művészet, 2003/12, 22–23.

Nyugtával dicsérd a napot. (recenzió). BUKSZ, 2003. Tél, 314-320.

„Pávatoll a szájban" Karina Horitz és Kicsiny Balázs kiállítása. Új Művészet, 2004/1, 20–21.

Homo Ludens. (könyvismertetés: Bordács Andrea – Kollár József –Sinkovits Péter: Endre Tót, 2003) Műértő, 2004. január, 5.

Vizuális erőszak az utcán. RekláMérték, 2004. február www.mrsz.hu

Nőkép a reklámban. Antenna, 2004/1, 15–17.
A modern fájdalmak embere. Mednyánszky Lászlóról. Kritika, 2004. március, 22–24.

A jólfésült óvadóc. Jean Dubuffet kiállítása. Műértő, 2004. július-augusztus, 2.

Duchamp az 1990-es évek magyar művészetében. Enigma 39. (2004), 129–150.

UFO in the Garden. Antal Lakner: Plankton Class Naval Unit of the Icelandic Army. INERS Passive Tools. UFO im Garten. UFO a kertben. Praesens 2004/4. 95-98. sz. 95-98., 163-164.

Montázséhség. Az installációról. In A tér a szobrászatban. A szobrászat tere. A Magyar Szobrász Társaság és a Műcsarnok közös előadássorozatának dokumentációja. Szerk.. Bordács Andrea, Budapest, 2005, Műcsarnok, 83-92.

A nagy abszurd realizmus. (Gerber Pál kiállítása). Műértő, 2005. február, 7.

KissPál Szabolcs: Lyukadó Képek. Liget Galéria, 2005. március 2.

 Széchy Beáta, a személyes idő mérnöke. Katalógus előszó. In Széchy Beáta: KÖR. Retrospektív kiállítás. Budapest, Ernst Múzeum, 2005, 3-14.

Valódinak Látszó. Pauer Gyula retrospektív kiállítása. Új Művészet, 2005/10, 5-7. Kör. Széchy Beáta kiállítása. Új Művészet, 2005/10, 35-36.

A megélhetés mint művészet. Esettanulmány: Gyenis Tibor kiállítása. In Angyalokra szükség van. Tanulmányok

Bernáth Mária születésnapjára. Szerk.: András Edit, Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 2005, 313-320.

Chilf Mária képeiről. Magyar Lettre Internationale, 59. sz. 2005/06. Tél, 54.

Bálint Endre, Korniss Dezső, Vajda Lajos In: Festészeti lexikon. Összeállította Lothar Altman. Euromedia Group Hungary Kft., 2006, a magyar kiadás szerkesztője: Körber Ágnes

„Eredeti másolat" Balló Ede és XIX. századi magyar kortársainak művészi másolatai a reneszánsz és barokk festészet remekművei után. Ars Hungarica. 2005/1 (2006), 230-234.

Magánügy? Műcsarnok 2005. 12. 17–2006. 02. 26. Magyar Építőművészet Vizuális Kultúra rovata (internetes változat) 2006. 9. sz.

Fiataloknak vagy fiatalokról? Coolhunters Műcsarnok. Műértő. 2006. május (IX.évf. 5.sz.), 7.

Gábor Gerhes: Mother, Child, Guitar – Mistake as the goal of creation / Gábor Gerhes: Mutter, Kind, Gitarre – Der Makel als Ziehl der Schöpfung. Gerhes Gábor: Anya, gyermek, gitár – A hiba, mint a teremtés célja. Praesens. 2006/2. 80-85., 107-108.

Nuo vaizdiniu prie aktyvizmo noaujojo tukstantmecio konceptualizmo paveldas Vengrijoje / From Images to Activism. The Heritage of Conceptualism in the New Millenium in Hungary Dailé /Art. 2006./1. (Vilnius) 10-12,12-15.

Lebegés. Németh Ágnes kiállítása. Új Művészet, 2006/7, 44. 

The Vicissitudes of the Modernist Work of Art and the Artist Myth.

A modernista mű és a modern művész-mítosz viszontagságai.

Ritka pillanatok egyike. Várnai Gyula kiállítása a Kiscelli Múzeum templomterében. Műértő. 2006. November, 1.,6.

Feminista vizuális kultúra. Ulrike Rosenbanch retrospektív kiállítása Ulrike Rosenbach retrospektív kiállítása a Pixel Galériában. Magyar Építőművészet Vizuális kultúra rovata (internetes változat) 2006, 17. sz.

Feminist Visual Culture. Feministische Medienkunst. Feminista vizuális kultúra. [Ulrike Rosenbach]. Praesens, 2006/4. 68-83, 111-114.

Sztereotípiák a kortárs művészetben és vizuális kultúrában. Eperjesi Ágnes: Családi album. 2006. szeptember 8., Szeged. A nő és a nőiesség sztereotípiái című konferencián. 2006. szeptember 8-9. SZTE BTK. http://www.apertura.hu (Kitekintés rovat, 2007, tél)

Iconographical Approach to the Representation of the Devil in Medieval Hungary. In DEMONS, SPIRITS, WITCHES 2., Ed: Éva Pócs, Gábor Klaniczay. CEU Press, Budapest, 2006. [2007]. (tan, könyfejezet) 54-71.

Diószezon. Walnut Season. In Berhidi [Mária Mária katalógusa], h.n., é.n, o. n. [Budapest, 2007] (kat) 12 old. (szöveg: 3 old.)

Játékos metafizika. A Playful Metaphisics. In Lovas Ilona és Baglyas Erika kiállítása az Ernst Múzeum Dorottya Galériájában. 2007. január 16–február 10. Budapest, 2007, o. n. (kat) 24 old. (szöveg: 7 old.)

Válasz az Új Művészet körkérdésére: A legjobbak és a legrosszabbak 2007-ben. Új Művészet, 2007/2. 13.

Rend a lelke mindennek. (Gyenis Tibor kiállítása) Új Művészet, 2007/3

Akik a passzátszelet fújják. Műértő 2007. május, 8.

A transzparencia kérdéséről az ezredforduló képzőművészetében. In Nulla Dies Sine Linea. Tanulmányok Passuth Krisztina hetvenedik születésnapjára. szerk.: Berecz Ágnes, L. Molnár Mária, Tatai Erzsébet) Budapest, Praesens Kiadó, 2007. 185-190.

Napóra. Németh Ágnes kiállítása. Országépítő, 2007/2. 32–34.

A modernitás Klein-kancsójába zárva. A 12. Documenta Kasselban. Műértő. 2007. Szeptember, 12–13.

Női identitások a kortárs fotográfiában. Előadás. Szeged, A női/férfi identitás és tapasztalat című konferencia, 2007. szeptember 7-8.

Lakner Antal: Wallmaster. In: 1X1 TÁBLA katalógus. Szerk.: Bakos Gábor, Budapest, Fiatal Képzőművészek Stúdiója, 2007. 49-51. (magyar és angol nyelven)

A magyar Turner Prize. 25 éves a Smohay Alapítvány. Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár 2006. november 18–2007. február 25. Árgus, 2007/3. 142-144.

Premeny moderného umeleckého diela a mýtu umelca. Profil, 2007, no. 1-2, 70-85.

Élő Konceptuális művészet. Előadás. A mű ideje / a mű az időben. Az Élő (radikális) emlékezet / VIVID [RADICAL] MEMORY című nemzetközi kutatáshoz kapcsolódó konferencia, Magyar Képzőművészeti Egyetem, október 12.

Kolonializáló tekintet ellen való orvosság. Műértő. 2007. November, 6.

Introductory Remarks. Conference of the CIHA: HOW TO WRITE ART HISTORY – NATIONAL, REGIONAL OR GLOBAL? Budapest, 21–25 November, 2007. Section V, 24th November 2007. National and post-national issues. Museum of Applied Art

Térérzékeny fotótörténet. Szilágyi Sándor: Formabontók I. Neoavantgarde tendenciák a magyar fotóművészetben 1965-1984. (könyvrecenzió) exindex.hu, 2007 november 10.

Pető Hunor: Matricák. Balkon 2008/3, 12-14.

Láthatatlan művek kiállítása. Koncept, Koncepció, Szemelvények. Balkon 2008/6, 4-6.

A művész mint történész. Simon Starling: Három madár, hét történet, betoldások és elágazások. Műértő 2008. július-augusztus, 3.

Louise Bourgeois: The Destruction of the Father c. művének értelmezése. Előadás. Szegedi Tudományegyetem, A nő és a test/iség című konferencia, 2008. szeptember 19-20.

Vita Tatai Erzsébet: Neokonceptuális művészet Magyarországon a kilencvenes években című doktori (PhD) disszertációjáról. Sturcz János, Turai Hedvig opponensi véleménye és Tatai Erzsébet válasza. Ars Hungarica, 36. évf. 2008/1-2, 353-368.

National and post-national issues. Introductory Remarks. Acta Historiae Artium, 2008. Tom. XLIX. 281-287.

Nem és Nem. Katalógus bevezető Alexine Chanel és Szabó Benke Róbert kiállítási katalógusához (On and on and no and no), Budapest, 2B Galéria, 2009.

Az új Physiologus. Katalógus bevezető Glaser Kati: Vergődő kentaur c. kiállításához. (Liget Galéria), Budapest, 2009.

A Föld haja /The Earth's Hair. Katalógus bevezető Szabó Ágnes: Növényfüggöny c. kiállításához. Budapest, Peter Wilhelm Galéria, 2009.

Schmal Károly: Fotómunkák. Photoworks 1977-87. Budapest, Vintage Galéria, 2009

Philia. Koronczi Endre: Tükör. Balkon 2009/2. 12-15.
A legjobbak és a legrosszabbak – válasz az Új Művészet Körkérdésére.– Új Művészet 2009. Január-február (XX. évf. 1-sz) 8.

Álarcosbál vagy énkonstrukció. Szabó Benke Róbert művészetéről. Magyar Lettre Internationale 72.sz. (2009 Tavasz) 31.

Ami személyes és ami... 2. (Balla Vivien, Gunics Dóra, Szederkényi Bella) Óbudai Társaskör Galériája, 2009. február 17.-március 15. Kurátori statement

NEM és NEM. Alexine Chanel (F) és Szabó Benke Róbert (H): NO AND NO. Balkon 2009/3. 35-37.

Transzdiszciplinatitás a kortárs művészetben. Beszélgetés Lakner Antal képzőművésszel. Felsőoktatási Vizuális Nevelési kollégium. Áthallások. Transzdiszciplináris vizuális nevelés konferencia. Budapest, március 5-6-7. 2009. március 7.

Sol Invictus. Győzedelmes Nap. Kecskés Péter kiállítása. Új Művészet 2009. április (XX. évf. 4. sz) 38-39.
Nincs kávé, nincs forradalom. (a Kis Varsó a Fővárosi Képtárban). Műértő, 2009. március (XII. évf 3. sz.) 3.

Transzdiszciplinatitás a kortárs művészetben. Beszélgetés Lakner Antal képzőművésszel. Iránypont Különszám, 2009. 16-17.

Képkapcsolatok – Gyerekszemmel. Eric Binder, A. Király András és szemző Zsófia kiállítása. Új Művészet, 2009. június (XX. évf. 6. sz) 12-13.

SM, SD, SX, SS, SL, SC. Gerhes Gábor kiállítása. Új Művészet 2009. július (XX. évf. 7. Sz.) 34-35.
ELMOZDULÁSOK – Konceptualizmus ma Magyarországon. 1989-2009 Knoll Galéria Budapest „After the Second Public" szimpózium. Bp., Knoll Galéria, október 6-7. 2009. október 6.

Hétköznapi minimalizmus és a Lenin út. Miskolci Galéria- Városi Művészeti Múzeum (Baranyay A. Halász Károly konceptuális fotóinak kiállítása) Műértő , 2009. október (XII. évf. 10. sz.) 7.

Hogyan csináljunk világot? Az 53. Velencei Biennálé (2009. okt. 29.)

How to make worlds? (53rd Venice Biennale)

Conceptualism in Hungary Today. FAIR. Central and East Europe, No 02. 2009. 17-18. (Berlin, Wien)
Csontó Lajos: Válogatás Műértő, 2009. December (XII. évf 3. sz.)

Válasz Turai Hedvig körkérdésre: „Körkérdés a genderről". Index. Link. 3.sz. (2009. december) o.n.

Nők a kortárs magyar képzőművészetben. A XXI. századi szocialista feminizmus feladatai és küzdelmei Európában. Harc az emberi jogokért, a rasszizmus és a szélsőjobb ellen. Konferencia. Budapest, Baloldali Feminista Hálózat. 2009. december 11.

A test, az ígéret és a megváltás. Messiások – Modem, 2009. Credo. Evangélikus folyóirat. XV. évf. 2009/3-4., 80-92.

A művészetkritikáról. Miért nincs magyar műkritika? Konferencia, MODEM, Debrecen 2010. január 15-16.
Válasz az Új Művészet körkérdésére, 2010, február, 52-53.
Önmagába visszatérő történetek. Keleten a helyzet. Ludwig Múzeum, 2010.I.22-2010.III.7. Új Művészet, 2010, március, 18-20.

Tárlatvezető. Műértő, 2010. Április (XIII. évf. 4. sz.), 5.

Isten fugában. A szöveg szerepe, valamint kép és szöveg kapcsolata. In: Gerber Pál. Katalógus, szerk.: Oltai Kata, Budapet, Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum, 2010, 38-69.

Előszó / Prologue In: Viszonyok. Ki? Kit? Mivel? /Relations. Who? Whom? With Whath? Kartalógus, szerk.: Muladi Brigitta. Székesfehérvár, Városi Képtár – Deák Gyűjtemény. 2010,. 4-11.

Véletlenül nem lehet önarcképet készíteni / You Can't Take a Self-Portrait by Accident (Gőbölyös Luca: Vasárnapi lányok c. sorozatáról), in: Gőbölyös Luca, Budapest, 2010,122-123.

Gender Check. Exhibition Review. Praesens, 2010/2. 26-39, 70-74.

Elmozdulások – Konceptualizmus ma Magyarországon. Magyar Lettre Internationale. 77. sz. 2010. Nyár. 53-54.

Anketa Gender Check. Andrea Euringer-Bátorová: Georg Schöllhammer / Katarína Rusnáková /Erzsébet Tatai/ Jana Gerzová. Profil. (Bratislava) XVII. Évf. 2010/3. 8-40. (Answers on „Questions about the exhibtion ‚Gender Check', MUMOK Vienna")

Kortárs művészet a felsőoktatásban. A kortárs művészet múzeumpedagógiai megközelítése című konferencia délutáni szekciójának nyitó előadása, Paks, Paksi Képtár, szeptember 21.

Kicsit szomorkás. Összefüggő terek – Ernst Múzeum. Exindex, 2010. október 11.

Betonparadoxon. [Sipos Marica–Varga Anikó. Közelítés című köztéri szobráról]. Műértő, 2010. December (XIII. évf. 12. sz.) 5.

Domestic Strategies by Women in Contemporary Hungarian Art (Article) Art Margins, 2010. 

Benczúr Emese: Ne zárkózz el! Új Művészet, 2011, Január (XXII. évf. 1. sz.), 46-47.

Mítoszteremtés vagy mítoszrombolás? Gauguin a Tate Modernben. Műértő, 2011. Január (XIV. évf. 1. sz.), 23.

Csak az van, ami személyes. Műértő, 2011. március (XIV. évf. 3. sz.), 6.

Bombázók bevetésen – Nőművészek a pop artban. Power up. Female Pop Art. Kunsthalle, Bécs. Balkon, 2011/4. 38-40.

Hajdú Kinga. In: Saur Allgemeines Künstlerlexikon. München/Leipzig, 2011. vol. 68, 66-67.

Idő és emlékezet – Csáky Marianne kvázi retrospektív kiállítása. (Lena és Roselli Galéria 2011. május 20. - június 30.) Exindex

Time and memory. On a quasi retrospective exhibition of the works of Marianne Csáky

Szabó Benke Róbert: Hajadonok • Bachelorettes (tanulmány). In: Szabó Benke Róbert: Hajadonok • Bachelorettes. Budapest, Lumen Fotóművészeti Alapítvány, 2011, 5–19.

Budapesti vízművek • Budapest Waterworks. In: Maurer Dóra (szerk.): Művek vízre – tervek, modellek • Artworks on Water – Sketches, Models. Budapest, Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület • OSAS, 3–7 ., 8–12.

És meglátá a szamár... • And the donkey saw... (összefoglaló tanulmány Csontó Lajos munkásságáról). In: Csontó Lajos: Good Bless, Paks, Paksi Képtár, 2011., 5–21.
Yona Friedman kortárs modernitása (The contemporary modernity of Yona Friedman). In: „És az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala" – Tanulmányok Bibó István 70. Születésnapjára • "Now the capitals that were on the tops of the pillars in the vestibule were of lily-work" – Essays in Honour of István Bibó. Szerk.: Tóth Áron, Budapest, CentrArt Egyesület, 319–323.

Álmodd az álmomat. Csáky Marianne kiállítása. Új Művészet, 2011, július (XXII. évf. 7. sz.), 37–38.

A menekülés létrája. Az újraértelmezett Miró. Új Művészet, 2011.október, (XXII. évf. 10. sz.), 8–11.

Tatai Erzsébet: Téreltérítés Munkacsoport: Ernstmászás – High on Art • Space Detourment Working Group: Museum climbing – High on Art. Oltai Kata interjúja. In: Spengler Katalin (szerk.): Contemporary Art in Hungary 2011–2012. 226–235.

Le Dictionnaire des creatrices (Párizs): Képzőművészet 1945-től, Benczúr Emese, Berhidi Mária, Drozdik Orsolya, Eperjesi Ágnes, Imre Mariann, Nagy Kriszta, Németh Ilona, Szépfalvi Ágnes. (Megjelenés alatt)

A „Kockától az aktig". Művészképzés a hatvanas években. Ars Hungarica, Új folyam, 2011/ 3. 77–96.

„Miért zárt a ketrec, ha nyitott?" Konceptuális művek a Szent István Király Múzeum gyűjteményében. In: Izinger Katalin (szerk.): Kortárs szemmel. Szabadegyetemi előadás-sorozat. Székesfehérvár, Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága - Szent István Király Múzeum, 2011, 24-30.
VAS / Káldi Kata két kiállítása Balkon, 2012/1.

A művész mint művészettörténész. Andreas Fogarasi: Építészet, Liget Galéria, április 26-ig, Vasarely go home!, Trafó Galéria, április 29-ig. Műértő, 2012, április (XV. évf. 4. sz.), 6.

„Párhuzamos események" / iski Kocsis Tibor kiállítása, Balkon, 2012/5

Contact

Address

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Phone

+36 1 375 0493

E-mail

mi.titkarsag@abtk.hu