Tudományos ülésszak

Köszöntő
Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont mb. főigazgatója

Bizánc felfedezése az avar kor és a magyar honfoglalás kor régészetében
Bollók Ádám (MTA BTK Régészeti Intézet)

Felfedezés a tudományban és a kultúrában
Boros János (MTA BTK Filozófiai Intézet)

Bethlen Miklós ismeretlen latin nyelvű politikai tervezete 1691-ből
Jankovics József (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet)

Szünet

Utazás egy szöveg mélyére. Bél Mátyás Notitia Hungariae novae című országleírása
Tóth Gergely (MTA BTK Történettudományi Intézet)

A budavári Nagyboldogasszony-templom újonnan előkerült makettje
Farbakyné Deklava Lilla (MTA BTK Művészettörténeti Intézet)

Az erdélyi népi tánczene kistáji tagolódásának meghatározásáról
Pávai István (MTA BTK Zenetudományi Intézet)

„Mikor a májner megyen a munkába". Az amerikai magyar bányászközösségek 20. század eleji életmódjának bemutatása
Balogh Balázs (MTA BTK Néprajztudományi Intézet)

Zárszó
Paládi-Kovács Attila, az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya elnöke

 

Időpont: 2012. november 30., 10–14 óra

Helyszín: MTA Székház, Nagyterem