AdattarA gyűjtemény a magyar és magyarországi művészettel, illetve művészettörténettel kapcsolatos dokumentumokat őriz a 19. és 20. századból, valamint egyes levéltári anyagok és régi folyóiratok regesztáit. Az Adattárban főképp írásos anyagok találhatók, kisebb mennyiségben szerepelnek grafikai lapok, építészeti tervlapok, fényképek és képeslapok. A fondok száma megközelíti a 240-et. 

A kutatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Az Adattárban való kutatás Kutatási engedélyhez kötött. Az adattári anyagok publikálásához, illetve bármilyen nem kutatási célú hasznosításához Közlési engedély szükséges. Az online elérhető anyagok publikációjával és további hasznosításával kapcsolatban ugyanazok a szabályok érvényesek, mint helyszíni kutatás esetén.

Az Adattár online kutatási segédletei itt találhatók:

Fondjegyzék

Betűrendes cédulakatalógus

Az Adattár folyamatosan bővülő digitális adatbázisait itt érheti el. 

Cím:
1097 Tóth Kálmán u. 4. B.6.44.
Telefon:
+36-1-3759011, +36-1-2246700/4239, /4201
Nyitva tartás:
kedd 913h, 1418h
Tárvezető:
Az ELKH BTK Művészettörténeti Intézet Adattárának honlapja

Adattári kutatási segédletek

Fondjegyzék

Fondjegyzék

Az Adattárban őrzött irategységek (fondok) adatbázisa az egyes fondok számát, címét, egyéb adatait (terjedelem, beszerzés módja és ideje, dokumentumok típusa, évkör), rövid leírását, valamint az esetleges szakirodalmat tartalmazza a gyűjtemény nyomtatott katalógusa alapján (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézetének Adattára. A fondok jegyzéke és leírása, András Edit–Pataki Gábor szerk., Hornyik Sándor szerk. munkatárs, Szabó Júlia bev., Bp., MTA MKI, 2000). A keresőmező segítségével a tételek teljes szövegében kulcsszavas keresés lehetséges.

 

Betűrendes cédulakatalógusok

Cédulakatalógus

Az Adattár anyagainak kutatását cédulakatalógusok is segítik. A gyűjtemény három alegysége közül a C-I-es gyűjtemény jelentős részéhez Betűrendes névmutató, míg a C-II-es és C-III-as gyűjteményhez Betűrendes név- és tárgymutató áll rendelkezésre. A cédulák az alegységek szerint, azon belül abc-rendben, fiókonként kutathatók.

 

Válogatás az Adattár gyűjteményéből

Portrék a Japán Kávéházból

japankavehaz

Az Adattári galériában látható portrék és karikatúrák a Képzőművészeti szövetségek iratai elnevezésű fondban találhatók (MDK-C-I-2/1179.1–116.). Néhány darabtól eltekintve egyazon művésztől, Szentgyörgyvári Gyenes Lajostól származnak, aki 1932-től a Magyar Képzőművészek Országos Szövetsége főtitkára, majd elnöke volt. A portrésorozat a festőművész hagyatékából került gyűjteményünkbe.

 

Erdélyi templomok, kastélyok, várak

Jozef Fischer

Adattárunk Josef Fischer hagyatékát a 121-es fondszám alatt őrzi. Josef Fischer bátyja, a híres erdélyi fényképész, Emil Fischer (1873–1965) nagyszebeni műtermében dolgozott. (Emil felvételeinek jelentős része utóbb a nagyszebeni Brukenthal Museumba került). A hagyatékban számos, erdélyi műemléket megörökítő üvegnegatív található. Ezt egészíti ki az a gondosan összeállított és feliratozott fényképalbum (Ungarische Schlösser und Trachten), amelynek papírképei részben ezek alapján készültek. Galériánkban Josef Fischer üvegnegatívjaiból mutatunk be egy bővebb válogatást, elsősorban templomokról, várakról és kastélyokról készült korabeli felvételeket és látképeket.

 

Válogatás Demeczkyné Wolf Irma festőművész hagyatékából

Válogatás Demeczkyné Wolf Irma hagyatékából

Adattárunk Demeczkyné Wolf Irma festőművész hagyatékát az MKCS-C-I-80-as fondszám alatt őrzi. Demeczkyné Wolf Irma (1874, Budapest–1957, Budapest) a Képzőművészeti Főiskola növendéke volt, ahol mesterei Székely Bertalan, Nádler Róbert, majd Lotz Károly és Deák Ébner Lajos voltak. Az igen változatos anyag ifjúkorától tartalmaz eredeti műveket, valamint vele kapcsolatos dokumentumokat (például leveleket, aprónyomtatványokat, fényképeket).

 

Levelek, fényképek, dokumentumok a nagybányai művésztelepről

Nagybánya

Az 1896-ban alapított nagybányai művésztelep a 20. század első felében alapvető hatást gyakorolt a modern magyar képzőművészetre. Adattárunk gyűjteményében nagy számban találhatók a kiemelkedő jelentőségű festőiskolában megfordult mesterekkel, illetve növendékekkel kapcsolatos írott és képi dokumentumok (pl. a művészek által írt, vagy nekik szóló levelek, képeslapok, fényképek, kisnyomtatványok, újságcikkek). Az alábbiakban ezekből állítottunk össze egy válogatást, amely az alapítástól egészen a század közepéig enged bepillantást a művésztelep életébe.

 

Bende János: A képzőművészeti egyesületek története (1951–53)

bende

 Az MDK-C-II-20-as szám alatt őrzi Adattárunk Bende János művészettörténész (1882–1960), a Nemzeti Szalon egykori titkára kéziratát. A képzőművészeti egyesületek története című tanulmánysorozat 1951–53-ban keletkezett, a magyar művészeti egyesületek és kiállítóhelyek történetét tekinti át a 19. századi kezdetektől kb. 1950-ig. A kézirat az adatbázisban teljes terjedelmében, illetve fejezetenként is kutatható. A szerző ehhez csatolt visszaemlékezései egy külön mappában is olvashatók.

 

Folyóiratok művészeti tárgyú cikkei

folyoirat

Adattárunk gyűjteményében található a 19-20. századi folyóiratok regesztái (MKCS-C-I-127) című fond. A több tízezer cédulából álló anyag művészettörténeti szempontból dolgozza fel a folyóiratok, illetve újságok tartalmát. A periodikák teljes listája (cím, feldolgozott évfolyam) itt olvasható. Közülük az adatbázis 11 periodika (Archaeologiai ÉrtesítőArchaeologiai KözleményekBauzeitung für UngarnÉpítési IparHölgyfutárPester LloydPesti DivatlapSzabad NépSzázadokTér és FormaTudományos Gyüjtemény) céduláit tartalmazza, amelyek cím szerint, azon belül évfolyamonként kutathatók.

 

Elek Artúrnak, Petrovics Eleknek és másoknak írt levelezőlapok

Levelezőlapok

 Gyűjteményünkben az MKCS-C-I-169-es fond Elek Artúr író, művészettörténész, kritikus, a Nyugat főmunkatársa (1876–1944), Petrovics Elek művészettörténész, művészeti író, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója (1873–1945) és mások (pl. Osvát Ernő, a Nyugat szerkesztője, 1877–1929) számára írt képeslapokat tartalmaz. A levélírók között található többek között Beck Ö. Fülöp, Fenyő Miksa, Fülep Lajos, Hoffmann Edith, Iványi Grünwald Béla, Nagy Sándor, Nemes Lampérth József, Perlott Csaba Vilmos, Petrovics Elek, Szentiványi Gyula, Réti István és Vedres Márk.

 

Róth Miksa üvegfestő hagyatéka

roth miksa

Adattárunk Róth Miksa üvegfestő hagyatékát az MKCS-C-I-58-as fondszám alatt őrzi. Róth Miksa (Pest, 1865–Budapest, 1944) üvegfestő és üvegmozaik-készítő számos jelentős építkezés díszítő munkálataiban vállalt szerepet. A változatos anyagban többek között díszoklevelek, tervek, a műveiről készült fényképek és üvegnegatívok, levelek, valamint a munkásságával kapcsolatos újságcikkek találhatók.

 

Fényképek és reprodukciók magyar művészek alkotásairól Rózsaffy Dezső hagyatékából

Rózsaffy

Gyűjteményünk őrzi Rózsaffy Dezső festő és művészeti író (1877–1937) hagyatékát (MKCS-C-I-13). Galériánkban a fond fényképei és reprodukciói közül mutatunk be egy válogatást. A felvételeken magyar művészek (festők, szobrászok, iparművészek) alkotásai láthatók. A galéria a képeket a művészek neve szerint, abc rendben tartalmazza.

 

Fényképek és képeslapok Kövesházi Kalmár Elza szobrászművész hagyatékából

Kövesházi

A Művészettörténet Intézet Adattára őrzi Kövesházi Kalmár Elza hagyatékát (MKCS-C-I-164), amely átfogó képet nyújt az életműről. A szobrászművész (Bécs, 1876 – Budapest, 1956) a szecesszió, majd az art deco egyik jelentős hazai képviselője volt. A hagyatékon belül rendkívül gazdag a fényképanyag, amely a művész megvalósult vagy tervezett műveit, az alkotás folyamatát, valamint családját (köztük lányát, Kövesházi Kalmár Ágnes mozdulatművészt) is dokumentálja. A galéria e fényképekből, valamint a hagyatékban őrzött képeslapokból mutat be egy válogatást.

 

Rippl-Rónai József levelezése

Rippl-Rónai

A Művészettörténet Intézet Adattárában, Genthon István művészettörténész hagyatékában (MDK-C-I-36) számos, Rippl-Rónai József festőművészre (1861, Kaposvár–1927, Kaposvár) vonatkozó dokumentum található. A galériában ezek közül a Rippl-Rónai levelezését tartalmazó cédulákat mutatjuk be, amelyeket Genthon István állított össze. A levelek időrendben követik egymást, kiegészülve a művész életrajzára vonatkozó adatokkal.

 

Rippl-Rónai József oeuvre-katalógus

Rippl-Rónai ouevre-katalógus

A Művészettörténet Intézet Adattárában, Genthon István művészettörténész hagyatékában (MDK-C-I-36) számos, Rippl-Rónai József festőművészre (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) vonatkozó anyagot őrzünk. A galériában ezúttal a Rippl-Rónai József műveit tartalmazó cédulákat – vagyis egy Rippl-Rónai oeuvre-katalógust – mutatunk be, amely Genthon István gyűjtése.

 

Válogatás Kaesz Gyula belsőépítész hagyatékából

Kaesz Gyula hagyatéka

Kaesz Gyula belsőépítész, bútortervező, művészeti író és tanár (Budapest, 1897 – Budapest, 1967) hagyatékát (MDK-C-I-32) a Művészettörténeti Intézet Adattára őrzi. Galériánkban ebből a sokrétű anyagból mutatunk be egy válogatást, amely egyaránt tartalmaz a művész munkásságára, illetve az Iparművészeti Iskola (később Főiskola) működésére vonatkozó dokumentumokat, valamint tervrajzokat és vázlatokat.