+36 1 375 0493    mi.titkarsag@abtk.hu

BTK Művészettörténeti Intézet

GULYÁS Borbála

GULYÁS Borbála
GULYÁS Borbála
...
tudományos főmunkatárs
+361-224-6700/4201
PhD
angol, német, latin / English, German, Latin

2006–2009 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténet-Tudományi Doktori Iskola / Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest, Doctoral School of Art History
doktori disszertáció címe: Egy „magyar Zeuxis" Bécsben – Bocskay György (1510 k.–1575) kalligráfus tevékenysége / title of the PhD thesis: A "Hungarian Zeuxis" in Vienna. Art and Life of the Calligrapher György Bocskay (a. 1510–1575)
(témavezető / tutor: Dr. Galavics Géza)

2001–2006 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, művészettörténet szak / Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest, Art History MA

2003–2006 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Magyar Reneszánsz Program / Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest, Doctoral School of Literary Studies, Hungarian Renaissance

1997–2003 Janus Pannonius (jelenleg: Pécsi) Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, magyar szak / University of Pécs, Faculty of Humanities, Linguistics and Literature MA

2009– MTA Művészettörténeti Kutatóintézet/MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet / Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences/Institute of Art History, Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences

2009–2011 a Magyar Tudományos Akadémia–Szegedi Tudományegyetem Turkológiai Kutatócsoport tagja, szerkesztési feladatok (András Róna-Tas, Árpád Berta†, with the assistance of László Károly, West Old Turkic, Turkic Loanwords in Hungarian, I–II., Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 2011) / member of the Turkology Research Group of the Hungarian Academy of Sciences and the University of Szeged, editorial tasks

2006–2007 Egressy Béni Zenei Szakközépiskola, Budapest, művészettörténet tanár / Egressy Béni Music College, teacher of art history

kora újkor, uralkodói és főúri reprezentáció, gyűjtéstörténet / early modern period, courts, artists, collections, festivities

Díjak / Prizes:

 

2022 Opus Mirabile-díj 2020, MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottsága / Opus Mirabile Prize 2020, Art History Committee of the Hungarian Academy of Sciences (Best 2020 Publications on Art History, Monographs)
Gulyás Borbála: Bocskay György kalligráfus művészete [The Art of the Calligrapher George Bocskay]

Budapest, BTK Művészettörténeti Intézet [Institute of Art History, Research Centre for the Humanities], 2020.

 

Öszöndíjak / Grants:

 

2022– Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia (Nádasdy Tamás – Kanizsay Orsolya és a Nádasdyak műpártolása a 16. században) / János Bolyai Research Grant, Hungarian Academy of Sciences (Palatine Tamás Nádasdy and His Wife, Orsola Kanizsay. The Art Patronage of the Nádasdys in Hungary in the 16th Century)

 

2022– Magyar Tudományos Akadémia Isabel és Alfred Bader művészettörténeti kutatási támogatás, II. kategória / Isabel and Alfred Bader Award (Bader-Preis), Hungarian Academy of Sciences, Category II

 

2011 Magyar Tudományos Akadémia Isabel és Alfred Bader művészettörténeti kutatási támogatás,
Firenze, Los Angeles, Bécs, Szlovákia / Isabel and Alfred Bader Award (Bader-Preis), Hungarian Academy of Sciences (research conducted in Hungary, Slovakia, Florence, Los Angeles, Vienna)


2011 Osztrák-Magyar Akció Alapítvány, Ernst Mach-Stipendium, Bécs / Stiftung Aktion Österreich–Ungarn, Ernst Mach Research Grant, Vienna


2010 Magyar Tudományos Akadémia egyezményes tanulmányút (Szlovák Tudományos Akadémia, Művészettörténeti Intézet), Pozsony / travel grant by the Hungarian Academy of Sciences and the Slovakian Academy of Sciences (Institute for Art History), Bratislava


2010 Osztrák-Magyar Akció Alapítvány, Kurzaufenthalt-Stipendium, Bécs / Stiftung Aktion Österreich–Ungarn, Short Visit Grant, Vienna


2009 Geisteswissenschaftliches Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) vendégkutatói ösztöndíj, Lipcse / GWZO, University of Leipzig, guest research fellow, Leipzig


2008–2009 Osztrák-Magyar Akció Alapítvány, Ernst Mach-Stipendium, Innsbruck, Bécs / Stiftung Aktion Österreich–Ungarn, Ernst Mach Research Grant, Innsbruck, Vienna


2008 Osztrák-Magyar Akció Alapítvány, Kurzaufenthalt-Stipendium, Bécs / Stiftung Aktion Österreich–Ungarn, Short Visit Grant, Vienna
Seminar zur Buchkultur des Mittelalters und der frühen Neuzeit (Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters der Österreichischen Akademie der Wissenschaften)


2007 Osztrák-Magyar Akció Alapítvány, Ernst Mach-Stipendium, Bécs / Stiftung Aktion Österreich–Ungarn, Ernst Mach Research Grant, Vienna

a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat választmányi tagja / board member of the Society of Hungarian Archaeologists and Art Historians

 

Kutatási projektek / Research Projects:

 

2017–2023 résztvevője voltam az MTA BTK Művészettörténeti Intézet A reneszánsz művészet Magyarországon c. OTKA (NKFIH) pályázatának (K 120495, vezető kutató: Mikó Árpád) / member of the Research Project The Art of the Renaissance in Hungary of the Hungarian Scientific Research Fund (led by Dr. Árpád Mikó)

 

2017–2019 résztvevője voltam a Visuelle Kultur der Herrscherrepräsentation in Städten des Habsburgischen Reichs – von Ferdinand I. bis Josef I. (1526–1711) kutatási projektnek, ÖAW, Institut für Kunst- und Musikhistorische Forschungen (vezető kutató / led by Dr. Herbert Karner)  / member of the Research Project

 

2012–2017 résztvevője voltam az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattár a magyarországi tárgykultúra történetéhez (16–19. század) c. OTKA pályázatának (K 105005, vezető kutató: Szentesi Edit) / member of the Research Project Database of the Collections in Hungary (16th–19th c.) of the Hungarian Scientific Research Fund (led by Dr. Edit Szentesi)

 

2012-ben csatlakoztam az MTA BTK Történettudományi Intézet Pálffy Géza vezette „Lendület" Szent Korona Kutatócsoport munkájához / from 2012 member of the "Lendület" Holy Crown of Hungary Research Group of the Institute of History of the Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences (lead by Dr. Géza Pálffy), ceremonies and festivities of the coronations for Hungarian kings

 

Giuseppe Arcimboldo és Jacopo Strada jelmeztervei és az 1572. évi pozsonyi koronázás lovagi tornája [Costume designs by Giuseppe Arcimboldo and Jacopo Strada and the 1572 coronation of Habsburg Rudolf for Hungarian king in Pozsony/Bratislava], Ars Hungarica 49. 2023/4., 363–388. [with English summary]

 

The Art of the Calligrapher George Bocskay. Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet [Research Centre for the Humanities, Institute of Art History], 2023. 408 p. 11 b/w, 208 color illustrations. ISBN 978-615-5133-22-0

 

Imagined, Embodied and Actual Turks in Early Modern Europe. Eds. Bent Holm – Mikael Bøgh Rasmussen. (Ottomania, 10.) Hollizer Verlag, Wien 2021. 535 lap, 61 színes kép. Művészettörténeti Értesítő 71/2. 2022, 382–391.

 

Book Review. Imagined, Embodied and Actual Turks in Early Modern Europe. Eds. Bent Holm – Mikael Bøgh Rasmussen. (Ottomania, 10.) Hollizer Verlag, Wien 2021. 535 pages, 61 colour illustrations. Acta Historiae Artium 63/1. 2022, 365–372.

 

Könyv–tárgy–történet. Újlak város kiváltságlevele (1525/26–1528–1783) [Book–Object–History. The Royal Charter of the Privileges of the City of Újlak/now Ilok, Croatia] = Árvai-Józsa Kitty – Nagy Eszter – Sisa József – Székely Miklós – Tatai Erzsébet szerk./eds., Látkép 2021. Művészettörténeti tanulmányok. 05. Tárgyak, történetek, rétegek [Panorama 2021. Cah. 5. Objects, Histories, Layers]. BTK Művészettörténeti Intézet [RCH Institute of Art History], Budapest, 2022, 281–288.

 

Jousting under the Holy Crown. Tournaments at the Hungarian Royal Court in the Sixteenth Century = Stefan Krause ed., Tournaments. A Thousand Years of Chivalry. Kunsthistorisches Museum – Thomas del Mar, Wien, 2022, 66–81.

 

Gulyás Borbála – Mikó Árpád – Ugry Bálint szerk./eds., Reneszánsz és barokk Magyarországon. Művészettörténeti tanulmányok Galavics Géza tiszteletére [Renaissance and Baroque in Hungary. Studies on Art History in Honour of Géza Galavics], I–II., BTK Művészettörténeti Intézet [Research Centre for the Humanities, Institute of Art History], Budapest, 2021.

 

Gulyás Borbála – Mikó Árpád – Ugry Bálint: Előszó [Introduction] = Gulyás Borbála – Mikó Árpád – Ugry Bálint szerk./eds., Reneszánsz és barokk Magyarországon. Művészettörténeti tanulmányok Galavics Géza tiszteletére [Renaissance and Baroque in Hungary. Studies on Art History in Honour of Géza Galavics], Vol. I., BTK Művészettörténeti Intézet [Research Centre for the Humanities, Institute of Art History], Budapest, 2021, 11–13.

 

Donat Hübschmann magyarországi megrendelői. Négy metszet és négy miniatúra [Clients of Donat Hübschmann in Hungary. Four Prints and Four Miniatures] = Gulyás Borbála – Mikó Árpád – Ugry Bálint szerk./eds., Reneszánsz és barokk Magyarországon. Művészettörténeti tanulmányok Galavics Géza tiszteletére [Renaissance and Baroque in Hungary. Studies on Art History in Honour of Géza Galavics], Vol. I., BTK Művészettörténeti Intézet [Research Centre for the Humanities, Institute of Art History], Budapest, 2021, 71–98. [with English summary]

 

Festivities celebrating the coronations of the Habsburgs Maximilian and Rudolf as king of Hungary in Pozsony/Bratislava, 1563 and 1572 = Tibor Martí – Roberto Quirós Rosado eds., Eagles Looking East and West. Dynasty, Ritual and Representation in Habsburg Hungary and Spain (Habsburg Worlds, 4.), Turnhout, Brepols Publishers, 2021, 77–95.

 

Bocskay György kalligráfus művészete [The Art of the Calligrapher George Bocskay], Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet [Research Centre for the Humanities, Institute of Art History], 2020. 366 p. [with English summary]

 

The Second Letters Patent (Grant of Barony) Issued to Nicolaus Olahus (1558–1560) = Szilágyi, Emőke Rita ed., Nicolaus Olahus 450, Proceedings of the International Conference on the 450th Anniversary of Nicolaus Olahus’ Death – Nicolaus Olahus 450, Tagungsband der internationalen Konferenz zum 450. Todestag von Nicolaus Olahus (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Bd. XVII.), Wien, Institut für Ungarische Geschichtsforschung–Balassi Institut – Collegium Hungaricum–Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 2019, 37–50.

 

Triumphal arches in court festivals under the new Holy Roman Emperor, Habsburg Ferdinand I. = J.R. Mulryne – Krista De Jonge – R.L.M. Morris – Pieter Martens eds., Occasions of State, Early Modern European Festivals and the Negotiation of Power (European Festival Studies, 1450–1700), London–New York, Routledge, 2019, 54–82.

 

Szentgyörgyi Gábor Nádasdy Tamás-életrajza és sírfelirata Istvánffy Miklós másolati könyvében, valamint a nádor és felesége lékai síremlékén [The biography and sepulchral inscription of Tamás Nádasdy by Gábor Szentgyörgyi preserved in a hand-written volume of Miklós Istvánffy and on the sepulchral monument of Tamás Nádasdy and Orsolya Kanizsay in Léka (Lockenhaus)] = Fábián Laura – Lovas Borbála – Haraszti Szabó Péter – Uhrin Dorottya szerk./eds., A könyv és olvasója, A 14–16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban [The book and its reader, Book culture of the 14–16th c. in an interdisciplinary approach], Budapest, MTA-ELTE HECE, 2018, 59–74.

 

IGE-IDŐK – A reformáció 500 éve. Interjú Kiss Erikával [Grammar and Grace. 500 Years of Reformation. Interview with Erika Kiss]. Új Művészet 2018/3.(Reformáció 500 melléklet), 6–8.

 

“Achtet Casten, darinnen allerleÿ Büecher”, Prints and Manuscripts in the Kunstkammer of Ferdinand of Tyrol = Andrea M. Gáldy – Sylvia Heudecker eds., Collecting Prints and Drawings (Collecting Histories), Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2018, 105–120.

 

Bocskay György kalligráfus végrendelete [The testament of the calligrapher George Bocskay], Művészettörténeti Értesítő 66. 2017/2., 313–320.

 

The Fight against the Ottomans in Hungary and the Court Festivals of the Habsburgs in the Sixteenth Century = Fodor, Pál–Ács, Pál eds., Identity and Culture in Ottoman Hungary (Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker 24.), Berlin, Klaus Schwarz Verlag, 2017, 277–300.

 

Die Turniere am Hof der ungarischen Könige im 16. Jahrhundert = Stefan Krause–Matthias Pfaffenbichler Hgg., Turnier, 1000 Jahre Ritterspiele, Wien, Kunsthistorisches Museum, München, Hirmer Verlag, 2017, 130–153.

 

Ünnepségek és lovagi tornák a 16. századi koronázásokon, Rubicon, XXVIII/302–303., 2017/1–2., 38–43.

 

Previously Unknown Charters in Booklet Form by the Calligrapher George Bocskay, Acta Historiae Artium 57. 2016, 105–130.

 

Adalékok Újlak egyházi kincseinek és privilégiumának sorsához [Contributions to our knowledge of the transfer of the church treasures and borough charter of Újlak (today: Ilok, Croatia)] (1528), Művészettörténeti Értesítő 65. 2016/2., 383–386.

 

Szentesi Edit közread. [ed.], Boncz Hajnalka, Bubryák Orsolya, Ecsedy Anna, Gulyás Borbála, Havasi Krisztina, Mentényi Klára, Naményi Mária, Pócs Dániel, Pócs Veronika, Simon Anna levéltári kutatás és átiratok [archival research and transciption], Nagyajtai Andor bibliográfiák és mutatók [bibliographies and indices], Henszlmann Imre levelezése és iratai [Correspondence and documents of Imre Henszlmann], Vol. I. 1826–1860. augusztus, Vol. II. 1860. augusztus–1864, (De Signis, 2–3.) Budapest, Balassi, 2016.

 

Ünnepségek, palotások és mesterek a Jagelló-kori királyi udvarban [Festivals, courtiers and masters at the Hungarian royal court under Wladislas II and Louis II Jagiellon], Ars Hungarica XLI. 2015/4, 421–435.

 

Inscriptions "all'antica" of the Sepulchral Monument of Emperor Maximilian I. in Innsbruck by the Calligrapher George Bocskay, Frühneuzeit-Info 26. 2015, 219-227.

 

Bocskay György kalligráfus antikva betűs síremlékfeliratai, All'antica reprezentáció I. Ferdinánd bécsi udvarában [Sepulchral inscriptions in antique square capitals by the calligrapher György Bocskay. Representatio all'antica at the court of Ferdinand I in Vienna], Művészettörténeti Értesítő 63. 2014/2., 265–306.

 

„gegen den Bluedthunden und Erbfeindt der Christenhait", Thematisierung der Türkengefahr in Wort und Bild an den höfischen Festen der Habsburger in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts = Robert Born–Sabine Jagodzinski Hgg., Türkenkriege und Adelskultur in Ostmitteleuropa vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (Studia Jagellonica Lipsiensia 14.), Ostfildern, Jan Thorbecke Verlag, 2014, 217–236.

 

Egy elfeledett armális a 16. század második feléből, Gersei Pethő János címerbővítő oklevele (1572) [A forgotten grant of arms letters patent from the second half of the 16th c. The letters patent on the new additions to the coat of arms of János Pethő de Gerse (1572)], Ars Hungarica XXXIX. 2013/1 [Liber decorum. Wehli Tünde köszöntése I./Essays in honour of Tünde Wehli], 61–66.

 

Bocskay György kalligráfus oklevelei a Habsburg házassági diplomácia szolgálatában [The calligraphic ratification charters of the Habsburg–Medici and the Habsburg–d'Este marriage (1565) by György Bocskay], Ars Hungarica XXXIX. 2013/Supplementum [Tanulmányok Kelényi György tiszteletére/Essays in honour of György Kelényi], 54–58.

 

Gulyás Borbála „Egy »magyar Zeuxis« Bécsben. Bocskay György (1510 k.–1575) kalligráfus tevékenysége"című doktori (PhD) értekezésének vitája [Discussion of the PhD defense of the thesis A Hungarian Zeuxis in Vienna. Art and Life of the Calligrapher George Bocskay (a. 1510-1575) by Borbála Gulyás], Művészettörténeti Értesítő 62. 2013/2., 337–351.

 

Transformation of a Manuscript by George Bocskay. Imitating Roman Epigraphy as Writing Model Book (poszter), 33. Nemzetközi CIHA kongresszus, Posztgraduális program, 2012. július, Nürnberg [poster, 33rd International Congress of the International Committee of the History of Arts (CIHA), Postgraduate Program, July 2012, Nuremberg]

 

Gerevich László korai publikációinak képanyaga az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Fényképtárában [Reproductions of the early publications of László Gerevich in the Photographic Archive of the Research Institute of Art History of HAS], Ars Hungarica XXXVIII. 2012/2. 289–295.

 

Wathay Ferenc, Bocskay György = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon [Dictionary of Hungarian Cultural History], XIII., főszerk. Kőszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna, Budapest, Balassi Kiadó, 2012, 21–25., 340–342.

 

A török elleni harc megjelenítése a Habsburgok udvari ünnepségein a 16. században [Fight against the Ottomans represented at the 16th c. court festivals of the Habsburgs] = Identitás és kultúra a török hódoltság korában [Identity and cuture of the Ottoman age of Hungary], szerk. Ács Pál, Székely Júlia, Budapest, Balassi Kiadó, 2012, 249–264.

 

trompe l'oeil, Turkolly Sámuel = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon [Dictionary of Hungarian Cultural History], XII., főszerk. Kőszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna, Budapest, Balassi Kiadó, 2011, 145–146., 164.

 

Szekér Joachim Alajos, Szép János = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon [Dictionary of Hungarian Cultural History], XI., főszerk. Kőszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna, Budapest, Balassi Kiadó, 2011, 38–40., 147–148.

 

A Horvát Műcsarnok az 1896-os Ezredéves Kiállításon [The Kunsthalle of Croatia at the Hungarian Millennium Exhibition in Budapest 1896] = Kultúra, nemzet, identitás, A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 23–26.) elhangzott előadások [Papers of the VI. International Hungarology Congress], szerk. Jankovics József, Nyerges Judit, Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 102–118.

 

Reviczky Antal, Reviczky Károly Imre, Rudinai János, Sajghó Benedek, Schreiber János György, Simándy László, Szalkay Antal = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon [Dictionary of Hungarian Cultural History], X., főszerk. Kőszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna, Budapest, Balassi Kiadó, 2010, 97–99., 179., 192–193., 263, 309–310., 446–447.

 

Huszár–török viadalok a szász választófejedelmi udvarban (1548, 1553) [Tournaments of „Hussars" and „Turks" at the Dresden court of the Electors of Saxony (1548, 1553)] = „Ez világ, mint egy kert...", Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére [„This world, as a garden...". Scholarly essays in honour of Géza Galavics], szerk. Bubryák Orsolya, Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Gondolat Kiadó, 2010, 95–106.

 

Huszárok Prágában és Innsbruckban, törökök Drezdában – huszártornák a 16. századi Európában [„Hussars" in Prague and Innsbruck, „Turks" in Dresden. The 16th c. Hussar-Tournaments of Europe] = Színlelés és rejtőzködés, A kora újkori magyar politika szerepjátékai [Assumption and hide. Playing roles in early modern Hungarian politics], szerk. G. Etényi Nóra, Horn Ildikó, Budapest, L'Harmattan Kiadó, Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, 2010, 273–290.

 

„Turner megpillantja Itáliát", Turner-kiállítás a Szépművészeti Múzeumban [Turner-Exhibition of the Museum of Fine Arts Budapest], Új Művészet, 2009. november, 4–6.

 

Palocsay György, Pereszlényi Pál, Podmaniczky József, Pomarius, Christian = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon [Dictionary of Hungarian Cultural History], IX., főszerk. Kőszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna, Budapest, Balassi Kiadó, 2009, 18., 132–134., 211–212., 222.

 

Mátyás király öröksége, Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század) [The Legacy of Matthias Corvinus. Late Renaissance Art of Hungary (16th–17th c.). Exhibition of the Hungarian National Gallery Budapest], Új Művészet, 2008. nyár, 4–7.

 

Nagy Pál, Nincs boldogtalanabb a parasztembernél... = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon [Dictionary of Hungarian Cultural History], VIII., főszerk. Kőszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna, Budapest, Balassi Kiadó, 2008, 87–88., 224.

 

Csodakamrák, A természet valódi kincsei [Die Entdeckung der Natur. Naturalien in den Kunstkammern des 16. und 17. Jahrhunderts – kiállítás a bécsi Kunsthistorisches Museumban], Élet és Tudomány, LXII./34., 2007. aug. 24., 1059–1061.

 

Lethenyei János, Liliomkertecske, Lóskay-kódex, Magyar Napraforgóvirág, Magyary-Kossa István vegyes jegyzetei, Marotti Imre, Márton István, Miller Jakab Ferdinánd, Miskolczi Szígyártó János, Molnár Ferenc = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon [Dictionary of Hungarian Cultural History], VII., főszerk. Kőszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna, Budapest, Balassi Kiadó, 2007, 7–8., 25., 81., 172–173., 244–245., 303., 308–310., 419–420., 433., 456.

 

Esterházy-kincsek, Öt évszázad műalkotásai a hercegi gyűjteményekből . Iparművészeti Múzeum, 2006. december 12. – 2007. vége. Treasures of the Esterházy Princes. Art Works of Five Centuries from the Princely Collections. Museum of Applied Arts Budapest, 12 December 2006 End of 2007. Budapest Gallery News, No. 3., 2006 December – 2007 Február, 10–13.

 

Míves vadászfegyverek a 15. századtól napjainkig. (Rejtett ritkaságaink III.). Magyar Nemzeti Múzeum 2006. július 29.–november 26. Ornate Hunting Weapons. From the 15th Century until Today. Hungarian National Museum, July 29 – November 26, 2006. Budapest Gallery News, No. 2., 2006 Szeptember – November, 13–15.

 

Kolozsvári Cementes János, Kolumbán János, Komáromi János, Kondé József Benedek, Korneli János, Kovachich Márton György, Kovács József, Kőrösi Radó István, Körtvélyesi István, Kőszegi Gáspár István, Lancsics Bonifác, Lasycz, Nicolaus könyvjegyzéke, László Pál = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon [Dictionary of Hungarian Cultural History], VI., főszerk. Kőszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna, Budapest, Balassi Kiadó, 2006, 11–12., 25., 25–26., 36., 64., 90–92., 93., 220., 220–221., 221., 383–384., 403., 410.

 

„Vathay Ferencz munkajahoz tartozo rajzolatok", Egy meg nem valósult Wathay-kiadás képanyagának tanulságai [An unpublished 19th c. edition of the Songbook by Ferenc Wathay (a. 1600)] = A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században, A Szegeden 2003-ban megrendezett régi magyar irodalmi konferencia előadásai [Genres and forms of the Hungarian poetry of the 17th c. Conference of the old Hungarian literature in Szeged 2003], szerk. Ötvös Péter, Pap Balázs, Szilasi László, Vadai István, Szeged, SZTE BTK, 2005, 345–352.

 

Wathay Ferenc emblémáskönyve?, Megjegyzések az Énekeskönyv emblematikus ábrázolásaihoz [An emblem book by Ferenc Wathay? Notes to the emblematic illustrations of the Songbook] = Balassi Bálint és a reneszánsz kultúra, Fiatal kutatók Balassi-konferenciája, Budapest 2004. nov. 8–9., [Bálint Balassi and the Renaissance culture, Balassi-Conference of young researchers], szerk. Kiss Farkas Gábor, Budapest, ELTE BTK, 2004, 60–69.

 

A Wathay-énekeskönyv tervezett kiadásához készített litográfiák [Lithographs of the planned 19th c. edition of the Songbook by Ferenc Wathay] = Jankovich Miklós (1772–1846) gyűjteményei, Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2002. november 28 – 2003. február 16. [The Collections of Miklós Jankovich. Exhibtion of the Hungarian National Gallery Budapest], szerk. Mikó Árpád, Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2002 (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2002/1), No. 385., 328–329.

 

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 375 0493

E-mail

mi.titkarsag@abtk.hu