Ars Hungarica


Az Intézet legfontosabb kiadványa az 1973-tól megjelenő Ars Hungarica periodika, 1997-től 2015-ig az Argumentum Kiadóval együttműködésben készült. 2011-óta megújult formában évente négy szám jelenik meg. Korábbi szerkesztők: Tímár Árpád (1973–1980, 1997–2008) Bernáth Mária (1981–1995), Szentesi Edit – Mészáros F. István (1996), Beke László főszerkesztő (2011). 2012-2016 között a folyóirat főszerkesztője Kerny Terézia volt, 2016-tól Bubryák Orsolya vette át a főszerkesztői munkát.

Az Ars Hungaricában 1992 óta megjelent cikkek repertóriuma elérhető IKER (Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma) adatbázisban az Országos Széchényi Könyvtár web-oldalán. Az Ars Hungarica összesített tartalomjegyzéke (1973–1984) Bardoly István összeállításában megjelent a folyóirat 1986. évi számában (245–279). Az Ars Hungarica összesített mutatója (1985–1990) Bardoly István összeállításában megjelent a folyóirat 1992. évi számában (139–148). A folyóirat 1973 és 2015 közötti számai innen letölthetőek. A folyóirat szerzőknek szóló szerkesztési útmutatója itt található.

 

A Művészettörténeti Dokumentációs Központ forráskiadványai

 

Dávid Katalin: A Magyar Tanácsköztársaság képzőművészeti élete. Budapest, 1960. (A Művészettörténeti Dokumentációs Központ forráskiadványai 1.)

Képzőművészeti élet a felszabadulás után: A Vallás- és Közoktatási Minisztérium képzőművészeti iratanyaga 1945-1949. Szerk: Németh Lajos, anyaggyűjtés: Kiss Dezső. Budapest, 1965. (A Művészettörténeti Dokumentációs Központ forráskiadványai 2.)

Feszty Masa, Ijjas Antal: Feszty Árpád élete és művészete. Budapest, é. n. (A Művészettörténeti Dokumentációs Központ forráskiadványai 3.)

 

A Művészettörténeti Dokumentációs Központ közleményei

 

Dávid Katalin (szerk.): Tornyai János művészete (A Művészettörténeti Dokumentációs Központ Közleményei I.) Budapest, Múzeumok Központi Propaganda Irodája, 1962.

Kampis Antal (szerk.): A művészettörténet tudomány módszertani kérdései (A Művészettörténeti Dokumentációs Központ Közleményei II.) Budapest, Múzeumok Központi Propaganda Irodája, 1963.

Kampis Antal (szerk.): „Bauhaus” szám (A Művészettörténeti Dokumentációs Központ Közleményei III.) Budapest, Múzeumok Központi Propaganda Irodája, 1963.

Kampis Antal (szerk.): A XX. század művészete (A Művészettörténeti Dokumentációs Központ Közleményei IV.) Budapest, Múzeumok Központi Propaganda Irodája, 1964.

 

A Művészettörténeti Dokumentációs Központ évkönyvei

(sorozatszerkesztő: Dávid Katalin)

 

Művészettörténeti tanulmányok. Művészettörténeti Dokumentációs Központ Évkönyve 1953. Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 1954. 

Művészettörténeti tanulmányok. Művészettörténeti Dokumentációs Központ Évkönyve, Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 1957.  

Művészettörténeti tanulmányok. Művészettörténeti Dokumentációs Központ Évkönyve, 1956-58. Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 1960.

Művészettörténeti tanulmányok. Művészettörténeti Dokumentációs Központ Évkönyve, 1959-60. Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 1961.Művészettörténeti kézikönyvek

Az Intézet alapító okiratában is szerepel a Magyarország művészetének egészét felölelő kézikönyv-sorozat megírása és kiadása.

Sisa József (főszerk.), Papp Júlia, Király Erzsébet (szerk): A magyar művészet története a 19. században. épzőművésze. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Osiris Kiadó, 2018.

“Motherland and Progress” - A Concise History of Hungarian Architecture and Design 1800-1900. ed: József Sisa. Birkhäuser, Basel, 2016. 

Sisa József (szerk.): A magyar művészet története a 19. században. Építészet és iparművészet. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Osiris Kiadó, 2013.

Magyarországi művészet 1300–1470 körül. Szerk. Marosi Ernő. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987. (A magyarországi művészet története II.)

Magyar művészet 1890–1919. Szerk. Németh Lajos. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981. (A magyarországi művészet története VI.)

Magyar művészet 1919–1945. Szerk. Kontha Sándor. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1985. (A magyarországi művészet története VII.)


Tanulmánykötetek

 
Művészettörténet – Tudománytörténet. Szerk. Tímár Árpád. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973.

Magyarországi reneszánsz és barokk. Művészettörténeti tanulmányok. Szerk. Galavics Géza. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1975

Művészet és felvilágosodás. Művészettörténeti tanulmányok. Szerk. Zádor Anna, Szabolcsi Hedvig. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1978

A historizmus művészete Magyarországon. Művészettörténeti tanulmányok. Szerk. Zádor Anna. Budapest, MTA MKI, 1993.

Történeti kertek. Kertművészet és műemlékvédelem. Szerk. Galavics Géza. Budapest, MTA MKI – Mágus Kiadó, 2000. (Források és tanulmányok a magyarországi kertművészet történetéhez 2.)

Európa színpadán. Magyarország ezeréves hozzájárulása az európai közösség eszméjéhez. Szerk. Marosi Ernő. Budapest, MTA MKI – Balassi Kiadó, 2009. (Angol és német nyelven is) 

Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. Szerk. Papp Gábor György. MTA MKI – Magyar Képek Kiadó, Budapest, 2010.

Hornyik Sándor: Idegenek egy bűnös városban. Művészettörténeti és vizuális kultúrák. Budapest, MTA MKI – L'Harmattan, 2011. 

Magda Csutak: A nulla megközelítése. Szerk. Beke László. Budapest, MTA MKI, 2011. 
 

Önálló köszöntőkötetek

 
„Ez világ, mint egy kert..." Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Gondolat Kiadó, Budapest 2010.
 
Bonum et Pulchrum. Essays in Art History in Honour of Ernő Marosi on His Seventieth Birthday. Ed. László Beke et al., Budapest, MTA MKI, 2010. 
 
Angyalokra szükség van. Tanulmányok Bernáth Mária tiszteletére. Szerk. András Edit. Budapest, MTA MKI, 2005.

A feledés árja alól új földeket hódítok vissza. Írások Tímár Árpád tiszteletére. Szerk. Bardoly István, Jurecskó László, Sümegi György. Budapest, MTA MKI – MissionArt Galéria, 2009. 


Önállóan és más intézmények közreműködésével rendezett kiállítások katalógusai, tanulmánykötetei

 
Henszlmann Imre (1813–1888). Kiállítás születésének 200. évfordulója alkalmából / Imre Henszlmann (1813–1888): Exhibition Honouring the 200th Anniversary of his Birth. Kiállítási katalógus. Szerk.: Bubryák Orsolya. MTA BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2013.
 
Magyar aktivizmus. [Kiállítás a Janus Pannonius Múzeumban] Szerk. Szabó Júlia. Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 1973.

Árpád-kori kőfaragványok. Kiállítás az MTA Művészettörténeti Kutató Csoport, Budapest és az István Király Múzeum, Székesfehérvár közös rendezésében. Szerk. Tóth Melinda, Marosi Ernő. Budapest, MTA MKCs – István Király Múzeum, 1978.

Művészet Magyarországon 1780–1830. [Kiállítás az MTA Művészettörténeti Kutató Csoport és a Magyar Nemzeti Galéria közös rendezésében] Szerk. Szabolcsi Hedvig, Galavics Géza. Budapest, MTA MKCs, 1980.

Művészet Magyarországon 1830–1870. [Kiállítás az MTA Művészettörténeti Kutató Csoport, Budapest és a Magyar Nemzeti Galéria, Budapest közös rendezésében] Szerk. Szabó Júlia, Széphelyi F. György. Budapest, MTA MKCs, 1981.

Művészet I. Lajos király korában (1342–1382). [Kiállítás az MTA Művészettörténeti Kutató Csoport és a székesfehérvári István Király Múzeum közös rendezésében] Szerk. Marosi Ernő, Tóth Melinda, Varga Lívia. Budapest, MTA MKCs, 1982.

Die ungarische Kunstgeschichte und die Wiener Schule (1846–1930). [Kiállítás az MTA Művészettörténeti Kutató Csoport és a bécsi Collegium Hungaricum közös rendezésében] Red. Ernő Marosi. Budapest, MTA MKCs, 1983.

Művészet Zsigmond király korában (1387–1437). [Kiállítás az MTA Művészettörténeti Kutató Csoport és a Budapesti Történeti Múzeum, Budapest közös rendezésében] Szerk. Beke László, Marosi Ernő, Wehli Tünde. Budapest, MTA MKCs, 1987. 

A Magyar Tudományos Akadémia és a művészetek a XIX. században. [Kiállítás az MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, Budapest és a Magyar Nemzeti Galéria, Budapest közös rendezésében] Szerk. Szabó Júlia, Majoros Valéria. Budapest, MTA MKI, 1992.

Kiállítás Vayer Lajos tiszteletére 80. születésnapja évében. A kiállítást rendezte és a katalógust összeállította Beke László. Budapest, MNG – MTA MKI, 1993. 

A Magyar Tudományos Akadémia palotájának pályázati tervei 1861. [Kiállítás az MTA Művészettörténeti Kutató Intézet és az MTA Művészeti Gyűjteménye közös rendezésében] Katalógus és források. Szerk. Szabó Júlia. Budapest, MTA MKI, 1996.

A középkori magyar királyok arcképei. Szerk. Fülöp Gyula. A katalógus készült az MTA Művészettörténeti Kutató Intézetében [Intézeti szerzők: Galavics Géza, Marosi Ernő, Wehli Tünde}. Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 1996. 

Pulszky Ferenc (1814–1897) emlékezete. [Kiállítás az MTA Művészettörténeti Kutató Intézet és az MTA Művészeti Gyűjteménye közös rendezésében] Szerk. Marosi Ernő, Laczkó Ibolya, Szabó Júlia, Tóthné Mészáros Lívia. Budapest, MTA MKI, 1997. 

Magyarországi kottacímlapok (1848-1867) [Kiállítás az MTA Művészettörténeti Kutató Intézet és az MTA Művészeti Gyűjteménye közös rendezésében] Szerk. Szabó Júlia. Budapest, MTA MKI, 2000.

Berény Róbert a Magyar Tudományos Akadémián. [Kiállítás az MTA Művészettörténeti Kutató Intézet és az MTA Művészeti Gyűjteménye közös rendezésében] Szerk. Majoros Valéria. Budapest, MTA MKI, 2000.

Johann Nepomuk Ender (1793–1854) Thomas Ender (1793–1875). Emlékkiállítás. [Kiállítás az MTA Művészettörténeti Kutató Intézet és az MTA Művészeti Gyűjteménye közös rendezésében] Szerk. Papp Gábor György. Budapest, MTA MKI, 2001. 

Tamás Henrik emlékezései (művészekre, képszalonokra, a Tamás Galériára...) és műgyűjteménye. Szerk. Nagy András. Pécs–Budapest, Janus Pannonius Múzeum, MTA MKI, 2004. 

Pauer. Összeállította Szőke Annamária. Szerk. Szőke Annamária, Beke László. Budapest, MTA MKI, 2005.

Székely Bertalan elfelejtett portréi a Magyar Tudományos Akadémián. A Kisfaludi Társaság arcképcsarnoka. A kiállítás anyagát válogatta, rendezte és a katalógust összeállította Bicskei Éva. Budapest, MTA MKI, 2005.

A Podmaniczky – Vigyázó család és a Magyar Tudományos Akadémia. A kiállítást rendezte és a katalógust szerkesztette Papp Gábor György. Budapest, MTA MKI, 2008.

A művészet él. Körösényi Tamás. A kiállítás az MTA MKI Művészeti Gyűjteménye és a Széchenyi irodalmi és Művészeti Akadémia közreműködésével jött létre. Budapest, Körösényi Tamás, 2010. 
 

Konferenciakötetek

 

Különvélemény. Művészet – pszichiátria – terápia. Konferencia, 2008. november 4. Szerk. Faludy Judit, Perenyei Monika. Budapest, MTA MKI, MTA Pszichiátriai Gyűjtemény, Fekete Sas Kiadó, 2010. 

Maradandóság és változás. Művészettörténeti konferencia. Szerk. Bodnár Szilvia, Jávor Anna, Lővei Pál, Pataki Gábor, Sümegi György, szilágyi András. Ráckeve, MTA MKI –Képző- és Iparművészeti Lektorátus, 2000.Művészettörténeti Füzetek – Cahiers d'histoire de l'art. A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának /Kutatóintézetének kiadványai


A Művészettörténeti Füzetek szerkesztése az Intézeten belül folyik. A kezdetektől 2004-ig Szabó Júlia, 2005-től Tatai Erzsébet a belső szerkesztője.

1. Mojzer Miklós: Torony, kupola, kolonnád. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1971.

2. Galavics Géza: Program és műalkotás a 18. század végén. Egy festmény születése és fogadtatása. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1971.

3. Szabó Júlia: A magyar aktivizmus története. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1971.

4. Gervers-Molnár Vera: A középkori Magyarország rotundái. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1972.

5. Vayerné Zibolen Ágnes: Kisfaludy Károly. A művészeti romantika kezdetei Magyarországon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973.

6. Sz. Koroknay Éva: Magyar reneszánsz könyvkötések. Kolostori és polgári műhelyek. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973.

7. Dávid Katalin: Az Árpád-kori Csanád vármegye művészeti topográfiája. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1974.

8. Ernyey Gyula: Az ipari forma története Magyarországon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1974.

9. Tóth Melinda: Árpád-kori falfestészet. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1974.

10. Kelényi György: Franz Anton Hillebrandt (1719–1797). Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976.

11. Wehli Tünde: Az Admonti Biblia. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1977.

12. Gerő Győző: Az oszmán-török építészet Magyarországon (Dzsámik, türbék, fürdők). Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980.

13. Balogh Jolán: Varadinum – Várad vára I–II. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1982.

14. Gervers-Molnár Vera: Sárospataki síremlékek. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983.

15. Cs. Dobrovits Dorottya: Építkezés a 18. századi Magyarországon (Az uradalmak építészete). Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983.

16. Varga Lívia: A szászsebesi evangélikus templom középkori építéstörténete. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984.

17. Jankovich Miklós, a gyűjtő és mecénás (1772–1846). Szerk. Belitska-Scholtz Hedvig. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1985.

18. Boros László: A pécsi székesegyház a 18. században. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1985.

19. Sisa József: Alois Pichl (1782–1856) építész Magyarországon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1989.

20. Györfiy Katalin: Kultúra és életforma a XVIII. századi Magyarországon (Idegen utazók megfigyelései). Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991

21. Papp Júlia: Művészeti ismeretek gróf Sándor István (1750–1815) írásaiban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1992.

22. Juan Cabello – Dávid Ferenc – Wehli Tünde – Derdák Éva – Bérci László – Sedlmayr János – Szekér György: A tari Szent Mihály-templom és udvarház. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1993.

23. Marosi Ernő: Kép és hasonmás. Művészet és valóság a 14–15. századi Magyarországon. Szerk. Mászáros F. István. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1995.

24. István Mária: Látványtervezés Németh Antal színpadán. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1996.

25. Rózsa György: Grafikatörténeti tanulmányok. Szerk. Szabó Júlia. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1998.

26. Koppány Tibor: A középkori Magyarország kastélyai. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1999.

27. Farbaky Péter: Szatmári György, a mecénás. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003.

28. Kelényi György: A királyi udvar építkezései Pest-Budán a XVIII. században. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005.

29. Horváth Hilda: Gróf Pálffy János műgyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007.

30. Hornyik Sándor: Avantgárd tudomány? Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008.


Sorozaton kívül megjelent intézeti vagy az Intézethez kapcsolódó kiadványok

 

  

Gulyás Borbála: Bocskay György kalligráfus művészete, ELKH BTK Művészettörténeti Intézet, 2020.
 
Tatai Erzsébet: A lehetetlen megkísértése, ELHK BTK Művészettörténeti Intézet, 2019.
 
Jávor Anna: Lieb Ferenc. Egy rokokó festő Felső-Magyarországon. ELKH BTK Művészettörténeti Intézet, 2019.
 
Földi Imelga – Pál Emese – Székely Miklós (szerk.): „egy egészen új ornament előállítása” Az egykori zalatnai Kőfaragó és Kőcsiszoló Ipari szakiskola gipszminta- és kőfaragvány-gyűjteményének katalógusa. MTA BTK Művészettörténeti Intézet, 2019.
 
Bicskei, Éva és Ugry, Bálint (szerk): 150 éves az Akadémia székháza : Épület-, intézmény- és gyűjteménytörténet. MTA BTK, 2018.
 
Bubryák Orsolya: Fantomkép egy 17. századi bécsi műgyűjtőről. MTA BTK Művészettörténeti Intézet, 2018.
 
Orsolya Bubryák: Collecting clues. MTA BTK Művészettörténeti Intézet, 2018.
 
Székely Miklós: Nemzet, ipar, művészet. A kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum 1887-1918. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, 2017.
 
Júlia Papp & Benedetta Chiesi (eds): John Brampton Philpot's Photographs of Fictile Ivory. John Brampton Philpot fényképsorozata elefántcsont faragványok másolatairól. Budapest, 2016.
 
Bubryák Orsolya: Családtörténet és reprezentáció. A galgóci Erdődy-várkastély gyűjteményei. MTA BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2013.

Pócs Dániel: A Didymus-corvina. Hatalmi reprezentáció Mátyás király udvarában. Budapest, MTA BTK Művészettörténeti Intézet, 2012. [A könyv 2013-ban jelent meg]
 
Papp Júlia:  Könyv és kép a 19. század elején. Blaschke János (1770–1833) illusztrációinak katalógusa. Budapest, Argumentum Kiadó – MTA BTK, 2012. 
 
MTA Művészettörténeti Kutatócsoport tájékoztatója I. Budapest, MTA MKCs, 1972.

Documentatio Ethnographica. A népművészet felfedezése. Tanulmányok a népművészetről és iparművészetről 1875–1899. Bevezette és válogatta Kresz Máría. Szerk. Szabolcsi Hedvig. Budapest–Szolnok, MTA MKCs, 1973.

Kritikák és képek. Válogatás a magyar képzőművészet dokumentumaiból (1945–1975). Budapest, MTA MKCs, 1976. (Művészet és elmélet)

Beke László: Sodronyzománcos ötvösművek. Budapest, MTA MKCs, 1980

"Szabadság és a Nép". A Szocialista Képzőművészek Csoportjának dokumentumai. (A bevezető tanulmányt írta és a kötetet szerkesztette Aradi Nóra, a szövegeket válogatta és a jegyzeteket készítette Láncz Sándor, a képanyagot összeállította Theisler György) Budapest, MTA MKCs, 1981 (Művészet és elmélet)

Csatkai Endre: Kazinczy és a képzőművészetek (1925). Szerk. Galavics Géza. Budapest, MTA MKCs, 1983.

Gervers-Molnár Veronika: Ipolyi Arnold hímzésgyűjteménye az esztergomi Keresztény Múzeumban. Sajtó alá rendezte Bodné Bobrovszky Ida. Budapest, MTA MKCs, 1983.

Balogh Jolán: Kolozsvári kőfaragó műhelyek. (XVI. század). Szerk. Beke László, Marosi Ernő. Budapest, MTA MKCs, 1985.

Johannes Aquila und die Wandmalerei des 14. Jahrhunderts, Tagungsbeitráge und Dokumente aus den Sammlungen des Landesdenkmalamts, Budapest – Johannes Aquila és a 14. század falfestészete. Tanulmányok és dokumentumok a budapesti Országos Műemléki Felügyelőség gyűjteményéből. Szerk. Marosi Ernő. Budapest, MTA MKCs, 1989.

Váradi kőtöredékek, szobortöredékek, építészeti faragványok, síremlékek az egykori Biharvármegyei és Nagyváradi Múzeum gyűjteményéből. Szerk. Kerny Terézia. Budapest, MTA MKCs, 1989.

Ferkai András: Buda építészete a két világháború között. Művészeti emlékek. Budapest, MTA MKI, 1995. 

Fejér megye művészeti emlékei – The Historic Monuments of Fejér County. A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézet és a Szent István Király Múzeum közös kiadványa. Szerk. Entz Géza Antal, Sisa József. Székesfehérvár, MTA MKI, Szent István Király Múzeum, 1998.

Magyarország építészetének története. Szerk.: Sisa József – Dora Wiebenson. Budapest. Vince Kiadó, 1998. Készült a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézetének szakmai támogatásával

A magyar művészettörténet-írás programjai. Válogatás két évszázad írásaiból. Szerk. bevezetés és utószó Marosi Ernő. Kommentárok: Falus János, Galavics Géza, Marosi Ernő, Pataki Gábor, Tímár Árpád. Budapest, Corvina Kiadó, 1999. [Készült a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézetében.]

Az Árpád-kor művészeti emlékei. Összeállította Marosi Ernő és Wehli Tünde. Budapest, Balassi Kiadó, 1997. [Készült a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézetében.] 

A jáki apostolszobrok – Die Apostelfiguren von Ják. Szerk. Szentesi Edit, Ujvári Péter. Budapest, Balassi Kiadó, 1999. [Készült az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Tudományos Főosztálya és az MTA MKI együttműködésének keretében.] 

Tímár Árpád: Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézet. Budapest, MTA MKI, 2000.

Szabó Júlia: A mitikus és történeti táj. Budapest, MTA MKI – Balassi Kiadó, 2000.

A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei. Szerk. András Edit, Papp Gábor György. Budapest, MTA MKI, 2004. 

Art treasures in the Palace of the Hungarian Academy of Sciences Eds. Edit András, Éva Bicskei, Gábor Papp, Budapest, MTA MKI, 2006. 

Székesfehérvár. Szerk. Entz Géza Antal. Budapest, Osiris Kiadó, 2009. (Magyarország műemlékei) 


Művészmonográfiák és tanulmánykötetek


Altorjay Sándor (1933–1979). Szerk. Beke László, Dékei Krisztina. Budapest, Műcsarnok, első Magyar Látványtár, MTA MKI, 2003.

Színezett régi levegő. Budapest, Magyar fotográfusok Háza, 2003. (Magyar Fotográfusok Háza Könyvei 1.)

Képkorbácsolás. Hajas Tibor (1946–1980) Vető Jánossal készített fotómunkái. Szerk. Beke László. Budapest, MTA MKI, 2004.

Kolta Magdolna – Kincses Károly: Haár Ferenc. Szerk. Kolta Magdolna. Budapest–Kecskemét, MTA MKI – Magyar Fotográfiai Múzeum, 2004.

Lossonczy Tamás. Tanulmányok Lossonczy Tamás művészetéről. Budapest, Szerk. Andrási Gábor, Pataki Gábor, Műcsarnok, 2006.

Kreativitási gyakorlatok, fafej, indigo – Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. Szerk. Szőke Annamária. Budapest, MTA MKI, 2008.
 

Forráskiadványok, korpuszok


Az Intézet a Magyar Országos Levéltár, saját Levéltári Regesztagyűjteménye és Adattára anyagából már elődje, a Művészettörténeti Dokumentációs Központ is számos forráskiadványt jelentetett meg, amit az MTA Művészettörténeti Kutató Csoport megalakulásától kezdve töretlenül folytatott tovább és további gyűjtemények (Pecsétmásolat-gyűjtemény) válogatott anyagának kiadásával gyarapította számukat.
Urbaria et Conscriptiones 1. füzet. Abos–Kys Kapus (1–25. fasciculus). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Baranyai Béláné) Budapest, MTA MKCs, 1967. (A Művészettörténeti Dokumentációs Központ forráskiadványai IV.)

Urbaria et Conscriptiones 2. füzet. Laak–Zsámbok (1–25. fasciculus). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Baranyai Béláné) Budapest, MTA MKCs. 1967. (A Művészettörténeti Dokumentációs Központ forráskiadványai V.)

Urbaria et Conscriptiones 3. füzet. Abara–Zsujta (26–35. fasciculus). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Baranyai Béláné) Budapest, MTA MKCs, 1970. (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai VI.)

Urbaria et Conscriptiones 4. füzet. Abos?Zsadány (36–50. fasciculus). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Baranyai Béláné, Csernyánszky Mária, Baraczka Istvánné) Budapest, MTA MKCs, 1975. (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai XI.)

Urbaria et Conscriptiones 5. füzet. Abos–Zsujta (51–70. fasciculus). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Baranyai Béláné, Csernyánszky Mária) Budapest, MTA MKCs 1979 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai XV.)

Urbaria et Conscriptiones 6. füzet. (71–100. fasciculus). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Baranyai Béláné, Csernyánszky Mária) Budapest, MTA MKCs, 1981. (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai XVIII.)

Urbaria et Conscriptiones 7. füzet. (7/1. A–Nagybánya) (7/2. Nagyjeno–Zs) (101–200. fasciculus). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Baranyai Béláné, Csernyánszky Mária) Budapest, MTA MKCs, 1984. (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai XIX.) 7/2.

Urbaria et Conscriptiones 8. füzet. Arnótfalva?Zsukó (201–250. fasciculus, kiegészítések az 1–250. fasciculus anyagából). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Csernyánszky Mária) Budapest 1990 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató. Csoportjának forráskiadványai XX.)

Acta Cassae Parochorum. 1. füzet. Egri egyházmegye (Abara–Kvakóc). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma) Budapest 1969 (A Művészettörténeti Dokumentációs Központ forráskiadványai V.)

Acta Cassae Parochorum. 2. füzet. Egri egyházmegye (Laak–Zsukó). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma) Budapest, MTA MKCs, 1969. (A Művészettörténeti Dokumentációs Központ forráskiadványai VI.)

Acta Cassae Parochorum. 3. füzet. Székesfehérvári, kalocsai, csanádi és győri egyházmegye. Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma) Budapest, MTA MKCs, 1971. (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai VII.)

Acta Cassae Parochorum. 4. füzet. Nagyváradi, munkácsi, besztercebányai, nyitrai, pécsi, rozsnyói, szombathelyi és szepesi egyházmegye. Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyutötte Bónisné Wallon Emma, Kenéz Győző, Sprenger Mária) Budapest, MTA MKCs, 1973. (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai IX.)

Acta Cassae Parochorum. 5. füzet. Esztergomi egyházmegye (A–M). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma, Sprenger Mária) Budapest, MTA MKCs, 1976. (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai XII.)

Acta Cassae Parochorum. 6. füzet. Esztergomi egyházmegye (N–Zs). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma, Sprenger Mária) Budapest, MTA MKCs, 1976. (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai XII.)

Acta Cassae Parochorum. 7. füzet. Erdélyi, váci és veszprémi egyházmegye. Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma, Sprenger Mária) Budapest, MTA MKCs, 1980. (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai XVII.)

Documenta Artis Paulinorum. 1. füzet. A magyar rendtartomány monostorai A–M. Budapest, MTA MKCs, 1975. (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai X.)

Documenta Artis Paulinorum. 2. füzet. A magyar rendtartomány kolostorai N–Sz. Budapest, MTA MKCs, 1976. (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának Forráskiadványai XIII.)

Documenta Artis Paulinorum 3. füzet. A magyar rendtartomány kolostorai T–Zs. Budapest, MTA MKCs, 1978. (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai XIV.)

Iratok a magyar képzőművészet történetéhez 1. füzet. (1945). A forrásanyagot válogatta és szerkesztette Kiss Dezső. Az előszót írta Aradi Nóra. Budapest, MTA MKCs, 1973. (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának Forráskiadványai VIII.)

Iratok a magyar képzőművészet történetéhez 2. füzet. (1946–1948). A forrásanyagot válogatta és szerkesztette Kiss Dezső. Az előszót írta Aradi Nóra. Budapest, MTA MKCs, 1979. (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának Forráskiadványai XVI.)

A középkori Magyarország főpapi pecsétjei a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának Pecsétmásolat-gyűjteménye alapján. Szerk. Bodor Imre. Budapest, MTA MKCs, 1984.

Takács Imre: A magyarországi káptalanok és konventek középkori pecsétjei. Művészettörténeti tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézete és a Budapesti Történeti Múzeum másolatgyűjteménye alapján. Budapest, MTA MKI, 1992.


Szövegkiadások
 
 
Németh Lajos: „Szigetet és mentőövet”  Életinterjú 1986. Budapest, MTA BTK Művészettörténeti Intézete - MissionArt Galéria, 2016.
 
Szentesi Edit et alii.: Henszlmann Imre levelezése és iratai I–II. De Signis 3. Szerk. Szentesi Edit. Budapest, Balassi, 2016. 
 
Mezei Ottó: Magyar, európai, modern. Válogatott írások, Argumentum Kiadó-MTA BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2013.

Rozgonyi Iván: Párbeszéd művekkel. Interjúk 1955–1981. Budapest, MTA MKCs, 1988

Henszlmann Imre: Válogatott képzőművészeti írások. Szerk. Tímár Árpád. Budapest, MTA MKCs, 1990.

Oltványi Imre: Művészeti krónika. Összegyűjtött képzőművészeti írások. Szerk. Sümegi György. Budapest, MTA MKI, 1991.

Hoffmann Edith: Régi magyar bibliofilek. Az előszót és az új jegyzeteket írta, a kötetet szerk. Wehli Tünde. Budapest, MTA MKI, 1992.

Henszlmann Imre: Kassa városának ó német stylű templomai. Szerk. Tímár Árpád. Utószó: Marosi Ernő. Budapest, MTA MKI, 1996. Melléklete: Marosi Ernő: Henszlmann Imre és Kassa városának ó német stylű templomai.

Elek Artúr: Művészek és műbarátok. Válogatott képzőművészeti írások. Szerk. Tímár Árpád. Budapest, MTA MKI, 1996. 

Fülep Lajos: Egybegyűjtött írások I. Cikkek, tanulmányok 1902–1908. Szerk. Tímár Árpád. Budapest, MTA MKCs, 1988. 

Fülep Lajos: Egybegyűjtött írások II. Cikkek, tanulmányok 1909–1916. Szerk. Tímár Árpád. Budapest, MTA MKI, 1995. 

Fülep Lajos: Egybegyűjtött írások III. Cikkek, tanulmányok 1917–1930. Szerk. Tímár Árpád. Budapest, MTA MKI, 1998. 
 
Fülep Lajos: Egybegyűjtött írások IV. Cikkek, tanulmányok 1931–1950. Szerk. Tímár Árpád. Budapest, MTA MKI, 2017. 

Fülep Lajos levelezése I. 1904–1919. Szerk., a jegyzeteket és a mutatókat összeállította F. Csanak Dóra. Budapest, MTA MKCs, 1990. 

Fülep Lajos levelezése II. 1920–1930. Szerk., a jegyzeteket és a mutatókat összeállította F. Csanak Dóra. Budapest, MTA MKI, 1992. 

Fülep Lajos levelezése III. 1931–1938. Szerk., a jegyzeteket és a mutatókat összeállította F. Csanak Dóra. Budapest, MTA MKI, 1995. 

Fülep Lajos levelezése IV. 1939–1944. Szerk., a jegyzeteket és a mutatókat összeállította F. Csanak Dóra. Budapest, MTA MKI, 1998.

Fülep Lajos levelezése V. 1945–1950. Szerk. a jegyzeteket és a mutatókat összeállította F. Csanak Dóra. Budapest, MTA MKI, 2001. 

Fülep Lajos levelezése VI. 1951–1960. Szerk. a jegyzeteket és a mutatókat összeállította F. Csanak Dóra. Budapest, MTA MKI, 2004. 

Fülep Lajos levelezése VII. 1961–1970. Szerk. a jegyzeteket és a mutatókat összeállította F. Csanak Dóra. Budapest, MTA MKI, 2007. 

Kállai Ernő: Összegyűjtött írások – Gesammelte Werke 1. Magyar nyelvű cikkek, tanulmányok 1912–1925. Szerk, a jegyzeteket és a névmutatót összeállította Tímár Árpád. Budapest, Argumentum Kiadó – MTA MKI, 1999. 

Kállai, Ernst: Gesammelte Werke – Összegyűjtött írások 2. Schriften in deutscher Sprache 1920–1925. Herausgegeben, mit Anmerkungen und einem Nachwort versehen von Csilla Markója. Budapest, Argumentum Kiadó – MTA MKI, 1999. 

Kállai, Ernő: Összegyűjtött írások – Gesammelte Werke 3. Magyar nyelvű cikkek, tanulmányok. 1926–1937. Szerk, a jegyzeteket és a névmutatót összeállította Tímár Árpád. Budapest, Argumentum Kiadó – MTA MKI, 2002. 

Kállai, Ernst: Gesammelte Werke – Összegyűjtött írások 4. Schriften in deutscher Sprache 1926–1930. Hrsg. von Monik Wucher. Budapest, Argumentum Kiadó – MTA MKI, 2003. 

Kállai, Ernst: Gesammelte Werke – Összegyűjtött írások 5. Schriften in deutscher Sprache 1931–1937. Hrsg.Monika Wuchetr, Csilla Markója und Árpád Tímár. Budapest, Argumentum Kiadó – MTA MKI, 2006. 

Kállai, Ernő: Összegyűjtött írások – Gesammelte Werke 6. Magyar nyelvű cikkek, tanulmányok. 1938–1944. Szerk, a jegyzeteket és a névmutatót összeállította Tímár Árpád. Budapest, Argumentum Kiadó – MTA MKI, 2004. 

Kállai, Ernő: Összegyűjtött írások – Gesammelte Werke 8. Mednyánszky László, 1943 –Cezanne és a XX. század konstruktív művészete, [1944] – Picasso, 1948. A szöveget gondozta, a jegyzeteket és a névmutatót összeállította Tímár Árpád. Budapest, Argumentum Kiadó – MTA MKI, 2003. 
 
Kállai, Ernő: Összegyűjtött írások – Gesammelte Werke 10. Magyar nyelvű cikkek, tanulmányok, 1945–1949. Szerkesztette, a jegyzeteket és a névmutatót összeállította Tímár Árpád. Budapest, Argumentum Kiadó – MTA BTK MI, 2012. 

Németh Lajos: Gesztus vagy alkotás. Válogatott írások a kortárs magyar képzőművészetről. Válogatta, szerkesztette, a jegyzeteket és a névmutatót összeállította Hornyik Sándor és Tímár Árpád. Budapest 2001.

Az utak elváltak". A magyar képzőművészet új utakat kereső törekvéseinek sajtóvisszhangja. Szöveggyűjtemény. I–III. 1901–1908, 1909–1910, 1910–1912. Gyűjtötte, válogatta, szerk. Tímár Árpád. Pécs–Budapest, MTA MKI, 2009. 

Körner Éva: Avantgárd – Izmusokkal és izmusok nélkül. Válogatott cikkek és tanulmányok. Szerkesztette Aknai katalin, Hornyik Sándor. Budapest, MTA MKI, 2005. 

A tekintet szintaxisa. François Molnar válogatott tanulmányai. Szerk. Faludy Judit. Budapest, Gondolat Kiadó, 2011.


Az intézet adattárainak és gyűjteményeinek repertóriumai


A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézetének Adattára. A fondok jegyzéke és leírása. Szerk. András Edit, Pataki Gábor. Budapest, MTA MKI, 2000.

Bibó István – Kerny Terézia – Serfőző Szabolcs: A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézetének Levéltári Regesztagyűjteménye. Repertórium. Szerk. Kerny Terézia, Serfőző Szabolcs, Budapest, MTA MKI, 2001.


Bibliográfiák


A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató csoportjának tizenöt éve (1969–1984). Bibliográfia. Összeállította Tímár Árpád. Budapest, MTA MKCs, 1986.

Kertművészet a régi magyar kertészeti folyóiratokban. 1857–1944. Repertórium. Összeállította Alföldy Gábor, Zolnai Dóra. Szerk. és az előszót írta Galavics Géza. Budapest, MTA MKI, 1997. (Források és tanulmányok a magyarországi kertművészet történetéhez 1.)

Művészettörténeti bibliográfia 1984. Magyar és magyar vonatkozású publikációk. Összeállította Bardoly István, Timár Árpád. Ars Hungarica XX. (1992) 113–232. Különnyomatban is.

Művészettörténeti bibliográfia 1985. Magyar és magyar vonatkozású publikációk. Összeállította Bardoly István, Timár Árpád. Ars Hungarica XXI. (1993) 247–385. Különnyomatban is.

Művészettörténeti bibliográfia 1986. Magyar és magyar vonatkozású publikációk. Összeállította Bardoly István, Timár Árpád. Ars Hungarica XXII. (1994) 3–122.

Művészettörténeti bibliográfia 1987. Magyar és magyar vonatkozású publikációk. Összeállította Bardoly István, Markója Csilla. Ars Hungarica XXI. (1998) 151–252. Különlenyomatban is.

Művészettörténeti bibliográfia 1988. Magyar és magyar vonatkozású publikációk. Összeállította Bardoly István, Markója Csilla. Ars Hungarica XXVII. (1999) 169–267. Különlenyomatban is.

Művészettörténeti bibliográfia 1989. Magyar és magyar vonatkozású publikációk. (Összeállította Bardoly István, Markója Csilla) Budapest, MTA MKI, 2000.
 
Összeállította: Kerny Terézia