Az ELTE Művészettörténeti Intézetében működő MTA-ELTE Thesaurus Mediaevalis Kutatócsoport, az MTA BTK Művészettörténeti Intézete, valamint a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat művészettörténeti konferenciát szervez TÓTH SÁNDOR (1940–2007) EMLÉKÉRE 2017. december 8-án, pénteken az ELTE BTK Művészettörténeti Intézet Fülep Lajos-termében (1088 Budapest, Múzeum körút 68/A) Az eseményen az intézet munkatársai közül Havasi Krisztina, Mentényi Klára, Lővei Pál, Mikó Árpád és Marosi Ernő vesz részt. 
 
Program:
  
8.30–08.40      Köszöntő: Takács Imre (intézetigazgató, ELTE BTK Művészettörténeti Intézet)
                       
8.40‒11.00      Szekcióvezető: Szakács Béla Zsolt
 
Boreczky Anna: Antik hősök – középkori testbeszéd. A klasszikus irodalom alakjai Karoling- és Ottó-kori képeken
Simon Anna: A veszprémi Szent Mihály-székesegyház 11. századi szentélye és altemploma. Régészeti és falkutatások eredményei 
Mentényi Klára: A székesfehérvári Szűz Mária prépostsági templom átépítése a 12. században. Kísérlet a fennmaradt román kori kőfaragványok rendszerezésére
Havasi Krisztina: Román kori emlék Európa keleti peremén. A halicsi Szent Pantaleon-templom és a magyarországi művészet
Vita
11.00‒11.30    kávészünet
 
11.30‒13.00    Szekcióvezető: Lővei Pál

 

Raffay Endre: Volt egyszer egy aracsi fejezet
Jékely Zsombor: A karinges ágostonos kanonokok templomai a középkori Magyarországon
Takács Imre: A pilisi apátsági templom 14. századi kórusrekesztője
Vita
 
13.00‒14.00    ebédszünet
 
14.00‒16.30    Szekcióvezető: Takács Imre
 
Lővei Pál: Tóth Sándor 15. századi főpapi síremlékcsoportjának és a Stibor-síremlékek mestere műhelyének lehetséges összefüggéseiről
Mezey Alice: Az „elenyészett” középkor Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Szakács Béla Zsolt: A balatonberényi templom és kőtöredékei
Mikó Árpád: A Bakócz-kápolna körül. Tóth Sándor és a magyarországi reneszánsz kutatása
 
Vita
Zárszó: Marosi Ernő