„Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!” - 1848-49 emlékezete a kultúra különböző regisztereiben címmel a Petőfi Irodalmi Múzeum multidiszciplináris konferenciát szervez 2019. november 13–14-én, amelyen intézetünk főmunkatársa, Bicskei Éva is részt vesz Hímzéstörténetek (1848–1867) című előadásával. 

petofi

A konferencia címéül választott idézet, Utassy József  biblikus hangvételű verssora a hatalom kisajátító eljárásaival szemben haragosan és vádlón  idézi meg, hívja vissza sírjából harmadnapon feltámadott messiásként a költőt. Ez a kép Petőfit nem a forradalmi triász tagjaként ábrázolja – egy egész generáció életérzését sűríti magába.

1848–49 története, hagyománya fölé minden korszak felrajzolta a maga egyedi, semmi másra nem hasonlító fényű glóriáját, vagy megfogalmazta a bánat, a pusztulás, a nemzethalál vízióját, ahogyan azt legutóbb Kárpáti György Mór Guerilla című filmje tette. Ez az a történelmi esemény, amelyről a magyarul beszélők a legtöbbször hallanak életük első két évtizedében, elsősorban formális, szabályozott keretek között, kötelező jelleggel a közoktatásban és hivatalos ünnepélyeken. Személyes képünket a forradalomról és a szabadságharcról azonban sokkal inkább az a közeg alakítja, amelyben szocializálódunk, eszmélkedünk: itt dől el, hogy Kossuth vagy Görgey, hogy Petőfi lánglelkű forradalmár volt vagy vakmerő hazárdőr…

2019. november 13.

Díszterem

9.30 – 9.45  Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának köszöntője

Legenda, kultusz, kegyelet

Elnök: Dávidházi Péter (BTK ITI)

10.00–10.30  Margócsy István (ELTE): A Petőfi élete és halála körüli legendák

10.30–10.50  Balázs Lajos (Sapientia EMTE): Nyergestető, a nemzeti kegyelet néprajzi földrajza

10.50–11.10  Török Zsuzsa (BTK ITI): 1848–1849 családi használatra – Bánffy Jánosné Wesselényi Jozefa írásszokásai

11.10–11.30  Radnai Dániel Szabolcs (PTE IDI): 1848−49 emlékezete a Szörényi–Bródy szerzőpár munkásságában (1969−1983)

Ebédszünet

Petőfi-képek

Elnök: Kovács Ida (PIM)

13.00–13.30  Révész Emese (MKE): Orlai festi Petőfit, Csernus festi Orlait

13.30–13.50  E. Csorba Csilla (PIM): „Van-é jel síri fádon, / Mutatni, hol pihensz?” – Petőfi végórája, feltámadása a képzőművészet tükrében          

13.50–14.10  Bicskei Éva (BTK MI): Hímzéstörténetek (1848–1867)

14.10–14.30  Kaszap-Asztalos Emese (PIM): Álruhában szöktetni át a gondolatot – Petőfi-karikatúrák a 19. század második felében

Kávészünet

Párhuzamos ülésszakok // Díszterem

Politika és fikció

Elnök: Vaderna Gábor (ELTE)

15.00–15.30  Milbacher Róbert (PTE): „...a menny fog a földre leszállni – A „földi menny” megteremtésének kísérlete Petőfi politikai költészetében 

15.30–15.50  Muzsnay Árpád (EMKE): Petőfi-kultusz a romániai Szatmár megyében

15.50–16.10  Veres Miklós (PIM): „Az orosz rém” – Az 1849-es orosz intervenció hatása a dualizmus kori tudományos-fantasztikus és utópisztikus irodalomra

Párhuzamos ülésszakok // Bártfay-terem

Klasszikusok kicsit másként – Kultusz és pedagógia

15.00–15.30  Fenyő D. György (ME, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola): Petőfi tanítása – a Petőfi-kultusz tanítása

15.30–15.50  Suba Eszter (MNM): Kultusz és ereklye – tévhitoszlatás könnyek nélkül

15.50–16.10  Z. Kovács Zoltán (KE): János vitéz az iskolában

Kávészünet

16.30–17.00  Rákai Orsolya (BTK ITI): A kultikus beavatástól a keresőoptimalizálásig – a Petőfi-kultusz pozíciójának változásai a 21. század elején

17.00–17.20  Szabó Roland (Szent István Gimnázium, Budapest): A Petőfi-emlékezet a digitális nemzedék oktatásában, vagyis a digitális bennszülöttek márciusa
17.20–17.40  Czékmány Anna (PIM): Elveszett jelentés, avagy hogyan olvashatunk múzeumi tereket

2019. november 14.

Díszterem

Szövegemlékek

Elnök: Csörsz Rumen István (BTK ITI)

10.00–10.30  Szilágyi Márton (ELTE): Kiadástörténet és kultusztörténet – Petőfi összes műveinek vitatott tulajdonjoga az 1870-es években)

10.30–10.50  Horváth Anna (SZTE BTK IDI): 1868 – Honvédvilág

10.50–11.10  Mórocz Gábor (MMA MMKI): Az 1848–49-es szabadságharc emlékezete az 1952-es Kossuth-emlékkönyvben – különös tekintettel az eseménysor politika- és eszmetörténeti összefüggéseire

11.10–11.30  Ratzky Rita (PIM): A Petőfi-kép eltorzulása az 1950-es években

Ebédszünet

Kultusz a színpadon

Elnök: Csiszár Mirella (OSZMI)

13.00–13.30  Szalisznyó Lilla (SZTE): „…köztudottá vált eseményekhez mesét költeni nem háládatos dolog”– Az 1848‒1849-es forradalom és szabadságharc színházi emlékezete (1867‒1898)

13.30–13.50  Szabó-Reznek Eszter (BTK ITI): „Petőfi és Jókai lelke folyt össze az ő lelkével” – Jókai Mór, E. Kovács Gyula és az 1899-es jubileum

13.50–14.10  Zentai Mária (SZTE): Szabadság, politika, szerelem – Jókai Mór: Politikai divatok, Huszka – Háy – Fischer: Szabadság, szerelem

14.10–14.30  Zsoldos Emese (SZM MNG): „Panaszfal gyertyákkal” – Az 1976-os Fáklyaláng-előadás díszletének értelmező szerepe

Kávészünet

Mások szemével

Elnök: Kalla Zsuzsa (PIM)

15.00–15.30  T. Szabó Levente (BBTE): Egy erdélyi angol a magyar szabadságharcról – John Paget megtalált és feltárt teljes naplójának tanulságai

15.30–15.50  Vesztróczy Zsolt (OSZK): Pro és kontra – 1848–49 képe egykori szlovák történelmi regényekben

15.50–16.10  Tóth Dóra (PIM): 1848–49 emlékezete a ponyván