Az Ars Hungarica 2020/2. monografikus számának szerzője Ecsedy Anna, aki Lippay György pozsonyi prímási nyaralókastélyának építéstörténetét dolgozta fel a 16. századi kezdetektől az Esterházy Imre idején zajlott barokk átépítéseken át az 1940–1941-ben történt utolsó átalakításig. Az 1666 januárjában, Lippay halála után felvett ingóságleltár segítségével (amelyet a függelékben közlünk), illetve a korabeli és későbbi írott és képi források (rézmetszetek, felmérési rajzok, inventáriumok) elemzésével a szerző rekonstruálta a nyaralókastélyban lévő helyiségek 17. századi elrendezését, azonosította funkciójukat, és ismerteti az egykori berendezést. A kastély építéstörténeti adatait Lippay prímás 1648 és 1654 közötti építtetői tevékenységére vonatkozó információk egészítik ki: mindeddig ismeretlen források mutatják be a körmöcbányai ferences templom és kolostor, a trencséni jezsuita templom, kollégium és noviciátus, valamint a soproni jezsuita konviktus munkálatainak előkészületeit és a kivitelezés eseményeit.

AH 2020 2 cimlap page 001