+36 1 375 0493    mi.titkarsag@abtk.hu

logo mtakk v3

BTK Művészettörténeti Intézet

Tóth Melinda: Árpád-kori falfestészet

Az Árpád-kori falképanyag egészének az alapos revízióját tartalmazza a kötet, a nagyrészt ismert, de részben rosszul ismert vagy félreismert emlékeké, amelyek közül sokat évtizedek óta nem tettek beható vizsgálat tárgyává. Sokoldalú tanulmányozásuk e falképek számos, eddig fel nem tárt vonására világíthat rá, köztük néhány olyan jellegzetességre is, mely korai falfestészetünk egészének körvonalaihoz tartozott. Az így alakuló, nagyon töredékes, de részleteiben hűségesebb kép válhat csupán integráns részévé annak a románkori művészeti összképnek, amely az utóbbi évtizedek építészeti — szobrászati — kisművészeti részletkutatásai jóvoltából egyre gazdagodóban van.

Fájlnév: Művészettörténeti_füzetek_9_Tóth_Melinda_végleges_OK_2.pdf
Fájlméret: 36.75 MB
Fájltípus: application/pdf

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 375 0493

E-mail

mi.titkarsag@abtk.hu