+36 1 375 0493    mi.titkarsag@abtk.hu

BTK Művészettörténeti Intézet

Papp Gábor György: Az Építő Ipar – Építő Művészet című szakfolyóirat analitikus repertóriuma

Papp Gábor György: Az Építő Ipar – Építő Művészet című szakfolyóirat analitikus repertóriuma

Az alábbiakban a 20. század első fele egyik legfontosabb hazai építészeti szaklapjá­nak tartalmi feltárása kerül az olvasó elé. Egy analitikus repertórium, melyben a folyóirat építészeti tárgyú írásai és hírei időrendben és rovatok szerint rendezve tanulmányozhatók. Az összeállításban a különböző cikkeknek nem csupán felsorolása található meg, hanem (analitikus repertóriumról lévén szó) az egyes írásoknál azok rövid tartalmi kivonata, vagy az ott említett személyek és helyek neve is olvasható.

Miért tartottuk fontosnak e kiadvány megjelentetését? Miközben a folyóirat alapvető forrása az (építészet)történeti kutatásoknak, régóta hiányzott egy olyan munka, amely nemcsak a lapban felbukkanó különböző adatokat teszi láthatóvá (köztük a kor számos, alig ismert, vagy ismeretlen építtetőjének, építőmesterének nevét). Azt gondoltuk, hogy ezen adatok (nevek, helyek, fogalmak) időbeli eloszlása (sűrű­södések és ritkulások), illetve ezek elemzése a korszak építészetével kapcsolatos
újabb kutatásokat inspirálhatnak.

A kiadványt egy tanulmány vezeti be, mely a folyóirat előzményeit éppúgy bemutatja, mint azt a szakmai közeget, amely a lapot megteremtette. Továbbá kitér a folyóiratnak a hazai építészeti szcénában betöltött helyére, annak változására, valamint nem utolsó sorban részletesen bemutatja a szaklapban előforduló főbb témá­kat, építészeti kérdéseket, polémiákat.

A kötet digitális formában lát napvilágot, ami nem csak a nyílt hozzáférést (open access) teszi lehetővé, hanem a kutatást is megkönnyíti.

Fájlnév: pappg_repertorium_2024_01_30.opt.pdf
Fájlméret: 2.1 MB
Fájltípus: application/pdf

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 375 0493

E-mail

mi.titkarsag@abtk.hu