+36 1 375 0493    mi.titkarsag@abtk.hu

logo mtakk v3

BTK Művészettörténeti Intézet

UGRY Bálint

UGRY Bálint
UGRY Bálint
...
tudományos segédmunkatárs
+36-1-411-6123
angol, német, olasz

2013–2016  ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola

2007–2013   ELTE BTK Történelem szak

2005–2012   ELTE BTK Művészettörténet szak

 

 

főúri mecenatúra, barokk síremlékszobrászat, a Magyar Tudományos Akadémia és gyűjteményeinek története

 

Tanulmányok

Galavics Géza–Ugry Bálint: Auf der Suche nach Räumen und Formen der Memoria. Erscheinungsformen der Gelehrtendenkmäler in Ungarn. In: Der Arkadenhof der Universität Wien und die Tradition der Gelehrtenmemoria in Europa (Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, Band 53/54). Hg. von Schemper-Sparholz, Ingeborg–Engel, Martin–Mayr, Andrea–Rüdiger, Julia. Wien–Köln–Weimar, 2017. 435–450.

Festetics László utasításai anyja, Sallér Judit temetésének rendjéről. Vasi Szemle 71(2017), 1., 83–90.

Esterházy Pál nádor és Esterházy József tumbája a kismartoni családi kriptában. Ars Hungarica 41(2015), 4., 447–457.

Egy 17. századi főúri temetkezőhely. Nádasdy Ferenc országbíró és a lékai Ágoston-rendi templom Nádasdy-kriptájának kialakítása. Művészettörténeti Értesítő 63(2014), 2., 307–324.

A megismerés és az információszerzés új útjain. Magyarok kora újkori európai utazásainak forrásai és jelentőségük az információtörténeti kutatások számára. Jel-Kép 2014, 3. (online): communicatio.hu/jelkep/2014/3/ugry_balint.htm

Miként világította meg "Utrecht csillagának" fénye kora újkori hazai művelődésünket? Adalékok Anna Maria van Schurmann magyarországi recepciójának történetéhez. In: A zsoltártól a rózsaszín regényig. Fejezetek a magyar női művelődés történetéből. Szerk. Papp Júlia. Budapest, 2014. 127–139.

Anton Erhard Martinelli, Rabl Károly és a Jászkun Kerületek Székháza. In: Jászberény története a kezdetektől a reformkorig. Szerk. Pethő László. Jászberény, 2014. 309–327.

 

Szerkesztés

150 éves az Akadémia székháza. Épület-, intézmény- és gyűjteménytörténet. Szerk. Bicskei Éva–Ugry Bálint. Budapest, 2018.

Bécstől Brassóig. A II. KoraújkorÁSZ konferencia tanulmányai. Szerk. Barta M. János–Szekér Barnabás–Ugry Bálint–Virovecz Nándor. Budapest, 2016.

 

Katalógustételek

Motio 7, 8, 18, 19, 20.7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; Constructio 1.2, 6.2, 7.9, 8, 11, 14.2, 15, 17, 18, 19, 20, 21; Decoratio 11.2, 12.3; Sessio 1.12, 2.12, 2.13, 3.64.2. In: 150 éves az Akadémia székháza. Épület-, intézmény- és gyűjteménytörténet. Szerk. Bicskei Éva–Ugry Bálint. Budapest, 2018.

Hun uralkodók. Sebastian Zeller rézmetszete Dezericzky Ince De Initiis ac Majoribus Hungarorum című munkája IV. könyvében, 1758. In: Hitre tudásra. A piaristák és a magyar művelődés. Szerk. Koltai András. Budapest, 2014. 354–357.

 

Recenziók, ismertetések, konferenciabeszámolók

Andreas Schlüter und das barocke Berlin. Herausgegeben von Hans-Ulrich Kessler. Hirmer Verlag, Berlin, 2014. 540 oldal. Művészettörténeti Értesítő 65(2016), 1., 197–200.

Péter Farbaky u. a. (Hg.): Mátyás-templom. A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai (1246–2013) (Matthiaskirche. Jahrhunderte der Liebfrauenkirche auf dem Budaer Burgberg [1246–2013]), Ausstellungskatalog, Budapest: Historisches Museum 2015, 776 Seiten. Frühneuzeit-Info 26(2015), 276–277.

Zwischen Lust und Frust. Die Kunst in den Niederlanden und am Hof Philipps II. von Spanien (1527–1598). Herausgegeben von Caecilie Weissert, Sabine Poeschel, Nils Büttner. Böhlau Verlag, Köln–Weimar–Wien, 2013. 275 o. Századok 148(2014), 5., 1315–1320.

Beszámoló a Bethlen Gábor trónralépésének 400. évfordulója alkalmából rendezett Bethlen Gábor és Európa című nemzetközi tudományos konferenciáról (Kolozsvár, 2013. október 24–26.). Századok 148(2014), 5., 1335–1341.

Velázquez-kiállítás Bécsben. Élet és Tudomány 2014/51–52, 1642–1643.

Tagung "Gabriel Bethlen und Europa". Cluj-Napoca, 24. bis 26. Oktober 2013. Frühneuzeit-Info 25(2014), 293–296.

Serfőző Szabolcs: A sasvári pálos kegyhely története. A zarándoktemplom kialakítása és kegyszobrának kultusza a 18. században. BUKSZ 26(2014 nyár), 143–146.

Stefan Körner: Nikolaus II. Esterházy und die Kunst. Biografie eines manischen Sammlers. Böhlau Verlag, Wien–Köln–Weimar, 2013. Művészettörténeti Értesítő 63(2014), 1., 169–173.

Korszerű mecénások kora. (Ismertető: Bubryák Orsolya: Családtörténet és reprezentáció. A galgóci Erdődy-várkastély gyűjteményei. Budapest 2013.), Élet és Tudomány 2014/23, 728.

Ulysses Europaeus. (Ismertető: Kármán Gábor: Egy közép-európai odüsszeia a 17. században. Budapest 2013.), Élet és Tudomány 2014/2, 51.

Egység és sokféleség. Jezsuita identitás(ok) a 16–17. században. "Le monde est une peinture". Jesuitische Identität und die Rolle der Bilder. Herausgegeben von Elisabeth Oy-Marra – Volker R. Remmert. Akademie Verlag, Berlin, 2011. Aetas  27(2012), 4., 236–242.

Humanisten und Ritter: Erneuerung der Tradition in der maximilianischen Kunst. Maximilian I. und die Kunst der Dürerzeit. Ausstellung in der Albertina, Wien, 14. September 2012 – 6. Januar 2013. Frühneuzeit-Info 23 (2012), 179–181.

Orosz István: A követ és a fáraó. Szépirodalmi Figyelő 2011/5, 96–97.

Daniel Arasse: Festménytalányok. Szépirodalmi Figyelő 2011/4, 102–104.

Prakfalvi Endre–Szücs György: A szocreál Magyarországon. Szépirodalmi Figyelő 2011/2, 91–92.

Jean-Luc Nancy: A portré tekintete. Szépirodalmi Figyelő 2011/2, 88–89.

Jernyei Kiss János: Barokk mennyország. Szépirodalmi Figyelő  2010/6, 94–95.

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 375 0493

E-mail

mi.titkarsag@abtk.hu