+36 1 375 0493    mi.titkarsag@abtk.hu

BTK Művészettörténeti Intézet

PÓCS Dániel

PÓCS Dániel
PÓCS Dániel
...
tudományos főmunkatárs
+36-1-224-6700/4147
PhD
angol, olasz, latin

Végzettség: Művészettörténész (1997)

Egyetemi tanulmányok:

1992-1997: ELTE Bölcsészettudományi Kar,

Művészettörténet szak, Latin Nyelv- és Irodalom szak, Latin Paleográfia program, Medievisztika program

Egyéb felsőfokú tanulmányok:

1993-1997: Láthatatlan Kollégium

2010- : MTA BTK Művészettörténeti Intézet (korábban: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet)

2006-2010: Római Magyar Akadémia, művészeti titkár

2001-2006: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet

Reneszánsz, humanizmus, mecenatúra, könyvtártörténet

2002: Opus Mirabile (második hely)

Oktatási tevékenység:

2000-2003: ELTE BTK Művészettörténet tanszék, mb. ea.

2003-2006: PPKE BTK Művészettörténet tanszék, mb.ea.

2010/2011: ELTE BTK Művészettörténet tanszék, mb.ea.

Konferencia-előadások:

2011

„Művészek a bankárok szolgálatában: pénz, hatalom és műveltség Lorenzo de' Medici Firenzéjében."
Budapest, ELTE BTK: „Bank és hitelezés a reneszánsz korában."

2008

„Stílustörténet és művészegyéniségek: új attribúciók és stiláris ítéletek – felfedezések"
Budapest, MTA: „A reneszánsz Magyarországon. A jubileumi év rendezvényeinek hozzájárulása a magyarországi művészettörténethez", konferencia és vitaülés

„Princely Magnificence in Context. The Role of Federico da Montefeltro's Urbino Court int he Development of Artistic Patronage in Buda"
Budapest, ELTE BTK: „Matthias rex (1458-1490) Hungary at the Dawn of the Renaissance", nemzetközi konferencia

„Federico da Montefeltro tra Buda e Napoli"
Napoli, Università degli Studi di napoli „L'Orientale": „Mattia Corvino e il Rinascimento italiano", nemzetközi konferencia

„Codici di origine napoletana nella biblioteca di Mattia Corvino e Beatrice d'Aragona"
Budapest, Istituto Italiano di Cultura: „Il Rinascimento nell'età di mattia Corvino", nemzetközi konferencia

2007

„Codici a confronto. Le biblioteche di Mattia Corvino, Lorenzo il Magnifico e Federico da Montefeltro."
Roma, Accademia d'Ungheria in Roma: „L'Ungheria e i Medici nel Quattrocento" konferencia

„White Marble Sculptures from the Buda Castle"
Firenze, Harvard University Center for Italian Renaissance Studies – Villa I Tatti: „Italy and Hungary: Humanism and Art in the Early Renaissance", nemzetközi művészettörténeti konferencia

2005

„The So-called "Early Works" of the Great Masters. A Methodological Question of Style Criticism and Connoisseurship."
Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet: „The Role of the Artist in Art and in the History of Art. Methodological Problems of Writing Monographs on Artists." nemzetközi művészettörténeti konferencia

2004

„New approaches in interpreting Art and Culture in the Court of King Matthias Corvinus."
Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet: „Kunstgeschichte am Scheidewege – Art History at the Crossroads", nemzetközi művészettörténeti konferencia

„Archaikus elemek Mátyás király hatalmi reprezentációjában: az angyali koronázás."
Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Magyar Nemzeti Galéria: „Archaizmusok és Klasszicizmusok"

2003

„Guglielmo Giraldi és Andreas Pannonius"
Budapest, MTA Társadalomkutató Központ: „Mi végre a tudomány? – Fiatal Kutatók Fóruma 1."

2002

„Il mito e il ruolo di Mantegna alla corte di Mattia Corvino"
Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore – Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda: „Lombardia e Ungheria nell'età dell'Umanesimo e del Rinascimento. Rapporti culturali e artistici dall'età di Sigismondo all'invasione turca (1387 - 1526)"

Tudományos előadások

2004

„Metamorfózisok a reneszánsz művészetben"
Budapest, előadás a Magyar Nemzeti Galériában a „Metamorfózis a képzőművészetben" c. előadássorozat keretében

2003

„L'affresco preduto di Mattia Corvino a Campo de'Fiori"
Roma, Bibliotheca Hertziana, tudományos vitaülés (Werkstattgespräch) a Bibliotheca Hertziana ösztöndíjasai és kutatói részvételével

2002

„Firenzei corvinák: hatalmi reprezentáció Mátyás udvarában."
Budapest, előadás az MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztályán a régi magyar irodalomtörténeti oktató– és kutatóhelyekkel közös szervezésben lezajlott vitaülés keretében

2001

„A Didymus corvina és címlapja. Firenzei motívumok az uralkodói reprezentáció szolgálatában."
Budapest, előadás és tudományos vitaülés az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetben a „Collegium Artium" előadássorozat keretében

„Vie ungheresi alla legittimazione simbolica del potere politico: Mattia Corvino e i suoi rapporti con Firenze."

Firenze, Ospedale degli Innocenti

1) Könyv

Pócs Dániel – Serfőző Szabolcs: Képes könyvek. Régi nyomtatványok az Országgyűlési Könyvtár gyűjteményében. – 16th – 18th Century Illustrated Books Held by the Library of the Parliament [Exhibition catalogue, Library of the Parliament. Budapest, 2002] Budapest, Argumentum, 2002, 101. p. (ISBN 963-202-673-X)

Megjelenés alatt:

Pócs Dániel: A Didymus corvina. Hatalmi reprezentáció Mátyás király udvarában. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2012, 402 p. (ISBN 978 615 5133 04 6)

2) Könyvfejezet

„Vie ungheresi alla legittimazione simbolica del potere politico: Mattia Corvino e i suoi rapporti con Firenze." In: (a cura di) Carli, Augusto – Töttössy, Beatrice – Vasta, Nicoletta: "Amant alterna Camenae". Studi linguistici e letterari offerti ad Andrea Csillaghy in occasione del suo 60o compleanno. Alessandria, 2000, 413-423.

„Exemplum and Analogy. The Narrative Structure of the Florentine Psalterium Corvina's Double Front Page." In: [Ed.] Karsay, Orsolya: Potentates and Corvinas. Anniversary Exhibition of the National Széchényi Library. – Uralkodók és Corvinák. Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján. (Exhib. Cat. Budapest, National Széchényi Library, 2002, 81-89.

„Urbino, Florence, Buda: Models and Parallels in the Development of the Royal Library." In: (Ed.) Farbaky, Péter – Spekner, Enikő – Szende, Katalin – Végh, András: Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458-1490. [Exhib. Cat. – Budapest History Museum]. Budapest, 2008. pp. 147-163.

3) Tanulmány konferencia-kötetben

„Mátyás király elpusztult freskója Rómában." In: Mi végre a tudomány? Fiatal Kutatók Fóruma 1. – 2003. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2004, 85-112.

„White Marble Sculptures from the Buda Castle. Reconsidering some facts about an antique statue and a fountain by Verrocchio." In: Farbaky, Péter – Waldman, Louis A. [ed.]: Italy and Hungary: Humanism and Art in the Early Renaissance. I Tatti Series 27 (Acts of the International Conference held at Villa I Tatti – The Harvard Univerity Center for Italian Renaissance Studies, Florence, 6-8. June 2007), Milan, Officina Libraria, 2011, 553-608.

4) Tanulmány szakfolyóiratban

„Giovanni Battista Naldini: Le Trois Grâces avec Amour. Un maniériste florentin sur la trace de Botticelli, Raphaël, Borghini." Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 88-89, 1998, 37-66.

„Holy Spirit in the Library. The Frontispiece of the Didymus Corvina and Neoplatonic Theology at the Court of King Matthias Corvinus." Acta Historiae Artium, XLI, 1999/2000, 63-212.

„L'affresco di Mattia Corvino a Campo de' Fiori. Quesiti stilistici e iconografici." Arte Lombarda, 2003, 3, 101-109.

„A mecénás és közönsége. Hatalmi reprezentáció Mátyás udvarában." Agora, 2009/3, 18-25.

„Codici a confronto. Le biblioteche di Mattia Corvino, Lorenzo il Magnifico e Federico da Montefeltro." In: Annuario 2007-2008, 2008-2009 (Accademia d'Ungheria in Roma, Istituto Storico Fraknói), Roma, 2010, 335-344.

5) Recenzió, vita

„Recent Researches on Donatello and Early Medicean Art Patronage. Caglioti, Francesco: Donatello e i Medici. Storia del David e della Giuditta. Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2000, p. 532, 357 ill bw. [vol. 1 (XXVI, 394 p.), vol. 2 (397-530. p., 357 ill.)]", Acta Historiae Artium, XLVI, 2005, 1-4, 269-277.

„Pócs Dániel: „Mátyás király hatalmi reprezentációja és Firenze az 1480-as években. A Didymus-corvina címlapjának értelmezése és a kódex helye a királyi könyvtár tematikájában" című PhD-értekezésének vitája." Művészettörténeti Értesítő, LIV, 2005, 1-2., 172-180.

6) Katalógus- és Lexikon-szócikkek

Magyar Nagylexikon, XIV, Budapest, 2002.

„Palma, Jacopo (Palma il Giovane)", p. 415.
„Palma, Jacopo (Palma il Vecchio)", p. 451.
„Paolo Veneziano", p. 487.
„Parmigianino (Girolamo Francesco Maria Mazzola)", pp. 549-550.
„Penni, Gianfrancesco", p. 647.
„Perugino, Pietro", pp. 706-707.
„Pesellino (Francesco di Stefano)", pp. 711-712.
„Piero della Francesca", pp. 783-784.
„Piero di Cosimo", p. 784.
„Pinturicchio (Bernardino di Betto)", pp. 808-809.
„Pisanello (Antonio Pisano)", pp. 826-827.

Magyar Nagylexikon, XVIII, Budapest, 2004.

„Vaga, Pierino del", p. 108.

András, Edit – Papp, Gábor György [Ed.]: Art Treasures in the palace of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest, 2006.

Cat. 14. Unknown Italian painter: Adoration of the Magi, pp. 107-108.

Takács, Imre [Hrsg.]: Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387 - 1437. Budapest, Szépművészeti Múzeum, 2006. [Ausstellungskat.]

Cat. 4.105. Antonius Mincucci de Prato Veteri: Liber de feudis (Paris, Bibliothèque Nationale de France, Cod. lat. 4879), pp. 395-396.
Cat. 4.106. Johann Schilter: Codex Juris Alemannici Feudalis (Budapest, Library of the Parliament), pp. 396-397.

Farbaky, Péter – Spekner, Enikő – Szende, Katalin – Végh, András [Ed.]: Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458-1490. [Exhib. Cat. – Budapest History Museum]. Budapest, 2008.

Cat. 4.9. The third volume of Matthias Corvinus' Bible (Florence, BML, Plut. 15.17.), pp. 231-233.
Cat. 4.11. The history of the campaigns of Alexander the Great from the library of Matthias Corvinus (Rome, BAV, Cod. Vat. Lat. 5268), pp. 235-236.
Cat. 5.5. St. Thomas Aquinas Codex from the library of Cardinal John of Aragon, Archbishop of Taranto and Esztergom (Naples, Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, Ms. VII.B.4.), p. 258.
Cat. 5.8. Latin translation of the historical work of Agathias dedicated to Queen Beatrice (Budapest, OSZK, Cod. Lat. 413.), p. 260.
Cat. 5.9. Prayer book believed to have been in the possession of Queen Beatrice (Melk, Benediktinerstift, Bibliothek, Cod. 1845.), pp. 261-262.
Cat. 9.14a-b. Fragments of a fountain bowl from the Royal Palace of Buda Budapest, Hungarian National Ballery; Budapest Hisory Museum), pp. 340-342.
Cat. 11.11. Medallion portrait of a man in profile (Julius Caesar) (Budapest History Museum), pp. 465-466.
Cat. 11.15. Saint Jerome's commentary to the letters of saint Paul (Budapest, OSZK, Cod. Lat. 11.15), pp. 474-476.
Cat. 11.21. Mirror of princes by Andreas Pannonius, dedicated to matthias Corvinus (Rome, BAV, Cod. Vat. Lat. 3186), pp. 486-488.
Cat. 14.4. Antique statue fragment (Pan) from the Royal Palace of Buda (Budapest History Museum, Inv. 51.2140), pp. 518-519.

Sallay, Dóra – Tátrai, Vilmos – Vécsey, Axel [Ed.]: Botticelli to Titian. Two Centuries of Italian Masterpieces. [Exhib. Cat., Budapest, Museum of Fine Arts] Budapest, Szépművészeti Múzeum, 2009.

Cat. 15. Domenico Ghirlandaio (?) and workshop: Saint John the Evangelist on the Island of Pathmos (Budapest, Museum of Fine Arts, Inv. 1208,), p. 148.

7) Képszerkesztés

Bubryák Orsolya (Szerk.): „Ez világ, mint egy kert..." Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. [Studies in Honour of Géza Galavics on His 70th Birthday], Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Gondolat Kiadó, 2010

8) On-line publikáció - tankönyv

Sulinet Digitális Adatbázis (www.sulinet.hu): Európai későgótikus és reneszánsz művészet, magyarországi reneszánsz művészet (19 fejezet), lexikon-szócikkek, egyéb oktatási segédletek, képanyag (összesen kb. 440.000 n).

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 375 0493

E-mail

mi.titkarsag@abtk.hu