+36 1 375 0493    mi.titkarsag@abtk.hu

BTK Művészettörténeti Intézet

HAVASI Krisztina

HAVASI Krisztina
HAVASI Krisztina
...
tudományos főmunkatárs
+36-1-224-6700/4537
PhD
német, angol, olasz

1998–2003. ELTE BTK művészettörténet szak
Szakdolgozat: A középkori egri székesegyház emlékei a XII–XIII. század fordulójáról. 1200 körüli kisarchitektúra töredékei, 2004 (Témavezető: Tóth Sándor)

2000–2005. ELTE BTK régészet-szak, középkori régészet szakirány.
Szakdolgozat: Az óbudai királyi, utóbb királynéi palota kőemlékei, 2005.

2005–2008. ELTE BTK Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola

2006–2009 között hosszabb külföldi tanulmányok Münchenben (Zentralinstitut für Kunstgeschichte) és Bécsben.

2011. Doktori disszertáció és PhD-fokozat (summa cum laude): A középkori egri székesegyház az 1200-as évek elején. Király, püspökök és újjáépülő székesegyházak a korabeli Magyarországon. 2011. (Témavezető: Dr. Lővei Pál)

 

 

2005–2008 ELTE BTK Művészettörténet-tudományi Doktori Iskolája, ösztöndíjas hallgató

2008 – 2011 MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, fiatal kutatói ösztöndíjas

2011 -  MTA BTK Művészettörténeti Intézet, tudományos munkatárs 

 

Középkori művészet, Romanika, Árpád-kori művészet

2009 – Opus Mirabile-Díj (MTA Művészettörténeti Bizottsága)
A pilisszentkereszti ciszterci apátság töredékei Esztergomban, Művészettörténeti Értesítő LVII. évf. 2. szám (2008), 189–232.

2012 – Zádor Anna-Díj

2012 – 2015 MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj : Adatok az Árpád-kori művészet (kutatásának) történetéhez

 

OKTATÁS:

2006 tavaszi félév: ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, középkor szeminárium

2010/2011 őszi és tavaszi félév: ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, előadások (BA) és szemináriumok (BA, MA) Kora középkori-, Román kori- és Árpád-kori művészet témakörökben.

2012/2013 őszi és tavaszi félév: PPKE BTK Művészettörténet Tanszék, előadások és szemináriumok (BA) Árpád-kori és középkori magyarországi művészet témakörökből


TANULMÁNYOK (Szakfolyóiratban, kiállítási katalógusban és tanulmánykötetben)


2003

Havasi Krisztina: „1200 körüli” faragványcsoport töredékei a középkori egri székesegyházból, AGRIA - Az Egri Múzeum Évkönyve XXXIX. (2003), 113–188. (német, angol rezümé)


2006

Havasi Krisztina: Reneszánsz márványdombormű töredékei az egri várból. Művészettörténeti Értesítő LV. évf. 1. szám (2006), 95–117. (angol rezümé)

Havasi Krisztina: Az óbudai királyi, utóbb királynéi vár kőemlékei. (Kutatási helyzetkép, 2004.), Budapest Régiségei XL. (2006), 221–252. (német rezümé)

2008

Havasi Krisztina: Fragmentumok a késő középkori egri székesegyházból és kutatásának történetéből. (Bevezető és VII-1a.-VII.3-l. katalógustételek) In: Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század). Kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Galéria 2008. március 28 – július 27. Budapest 2008. Szerk. Mikó Árpád – Verő Mária. Budapest 2008, 188–195.  

Havasi Krisztina: A pilisszentkereszti ciszterci apátság töredékei Esztergomban. Művészettörténeti Értesítő LVII. évf. 2. szám (2008), 189–232. (angol rezümé)

2009

Havasi Krisztina: Az egri Szent János Evangelista székesegyház: Imre király temetkezőhelye. In: Királylányok messzi földről. Magyarország és Katalónia a középkorban. Szerk. Tóth Csaba – Ramon Sarobe. (Museu Nacional d’Art de Catalunya/Magyar Nemzeti Múzeum) Budapest 2009, 270–271.

Havasi Krisztina: Az óbudai királyi palota a 13. században. In: Királylányok messzi földről. Magyarország és Katalónia a középkorban. Szerk. Tóth Csaba – Ramon Sarobe. (Museu Nacional d’Art de Catalunya/Magyar Nemzeti Múzeum) Budapest 2009, 272–274.

Havasi, Krisztina: El palau reial d’Óbuda al segle XIII” In: Princeses de terres llunyanes. Catalunya i Hongria a l’edad Mitjana, Ed. Tóth, Csaba – Ramon Sarobe, Barcelone-Budapest 2009, 274–276.

Havasi, Krisztina: La catedral d’Eger, dedicada a Sant Joan Evangelista, Iloc de sepultura del rei Emeric. In: Princeses de terres llunyanes. Catalunya i Hongria a l’edad Mitjana, Ed. Tóth, Csaba – Ramon Sarobe, (Museu National d’Art de Catalunya/Magyar Nemzeti Múzeum), Barcelona – Budapest 2009, 272–273.

Havasi Krisztina: Az óbudai királyi, utóbb királynéi palota Szent Erzsébet kápolnája.  A magyar királyi „udvar” építészeti emléke(i) a 13. század első évtizedeiből. In: Árpád-házi Szent Erzsébet kultusza a 13–16. században. Tudományos konferencia 2007. Studia Franciscana Hungarica 2. Szerk. Falvay Dávid. Sorozatszerk. Varga Imre Kapisztrán OFM. Budapest 2009, 163–192.

Havasi Krisztina: 1200 körüli kisarchitektúra a középkori egri székesegyházból. Művészettörténeti kérdések és természettudományos válaszok, Archeometriai Műhely VI. évf. 4. szám (2009), 65–70.

2010

Havasi Krisztina: Möller István rajzai pilisszentkereszti kőfaragványokról, Műemlékvédelem LIV. évf. 3. szám (2010), 179–188.

2011

Havasi Krisztina: Sárvármonostor 11. századi kőfaragványainak katalógusa elé. In: Középkori egyházi építészet Szatmárban. Középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben. Szerk. Kollár Tibor, Nyíregyháza 2011, 26–59.

Havasi, Krisztina: İntroducere la catalogul sculpturilor de piatră din secoul al XI-lea provenind din Sárvármonostor. In: Architectura religioasă medievală din Satu Mare. Circuitul bisericilor medievale din judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Satu Mare. Ed. Kollár Tibor, Nyíregyháza 2011, 26–59.

Havasi Krisztina: Árpád-kori ornamentális téglák Szakoly lebontott középkori templomából. In: Középkori egyházi építészet Szatmárban. Középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben. Szerk. Kollár Tibor, Nyíregyháza 2011, 92–113.

Havasi, Krisztina: Cărămizi ornamentale de perioadă Arpadiană din biserica demolată de la Szakoly. In: Architectura religioasă medievală din Satu Mare. Circuitul bisericilor medievale din judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Satu Mare. Ed. Kollár Tibor, Nyíregyháza 2011, 92-113.

2012

Havasi Krisztina: A gyulafehérvári székesegyház 13. századi főszentélye. In: A gyulafehérvári székesegyház főszentélye. Szerk. Papp Szilárd, Budapest 2012, 86–128.

Havasi Krisztina: Árpád-kori építészeti emlékek kutatása az 1930-as, 1940-es években. Bogyay Tamás és Csemegi József munkássága levelezésük (1939–1950) tükrében I., Ars Hungarica XXXVIII/4.(2012), 387–435.

2013

Havasi Krisztina: Pán Egerben, Ars Hungarica XXXXIX/1(2013), 67–81.

Havasi Krisztina: Boroskrakkó 13. századi templomáról. In: A szórvány emlékei. Szerk. Kollár Tibor, Budapest 2013, 58–100.

Havasi Krisztina: Adatok az óbudai királyi palota építészeti maradványainak értékeléséhez. In. Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára /Stein auf Stein. Festschrift für Ferenc Dávid. Szerk. Szentesi Edit–Mentényi Klára–Simon Anna. Budapest 2013, 151–176.

Havasi Krisztina: Henszlmann Imre és a Magyar Tudományos Akadémia Archaeológiai Bizottsága. Szemelvények az 1860-as évek középkori „műrégészeti" kutatásaiból. In. Henszlmann Imre (1813 –1883) Kiállítás születésének 200. évfordulója alkalmából. MTA Művészeti Gyűjtemény 2013 . október 15 – 2013. december 13. Szerk. Bubryák Orsolya, Budapest 2013, 35–40/59–60.

 

SZERKESZTÉS

Ars Hungarica (2012) XXXVIII/3-4.

 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

Havasi Krisztina: A középkori egri székesegyház az 1200-as évek elején. Király, püspökök és újjáépülő székesegyházak a korabeli Magyarországon. I-II. (Kézirat) Budapest 2011.

 

VITA

Havasi Krisztina "A középkori egri székesegyház az 1200-as évek elején. Király, püspökök és újjáépülő székesegyházak a korabeli Magyarországon" című doktori (PhD) értekezésének vitája, Művészettörténeti Értesítő LXI. 1. sz. (2012), 157-172.

 

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ CIKK:

Végh András - Havasi Krisztina: A budavári Nagyboldogasszony-templom középkori kőfaragványai, Műemlékvédelem L. évf. 1-2. szám (2006), 28-29.   

SZÓCIKK:


H.K.: Székesfehérvár. Lakóház. Juhász Gyula utca 1. in. Magyarország műemlékjegyzéke. Fejér megye. Összeállítoítta: D. Mezey Alice. szerk. Haris Andrea - Somorjay Sélysette, KÖH Budapest 2008, 123.

 

OKTATÁSI SEGÉDANYAG: 

Tárgyrögzítés az éptészetben 1., 2., 3., valamint:Tárgyrögzítés az építészetben és a falképfestészetben. Esettanulmány: Feldebrő Árpád-kori temploma. (2010/2011.) ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, Tananyagfejlesztési pályázat (TÁMOP), propedeutika alapprojekt, http://arthist.elte.hu/index.php?id=okt_tkv

 

 

KONFERENCIAELŐADÁSOK:


Az óbudai királyi, utóbb királynéi vár kőemlékei. = Medium Regni – Királyi központok a középkori Magyarországon. Budapesti Történeti Múzeum, Középkori Osztály 2004. november 9.

A középkori egri székesegyház a XII–XIII. század fordulóján. = Középkortól a kora újkorig ELTE BTK, 2006. június 14.

Az óbudai királyi, utóbb királynéi palota Szent Erzsébet kápolnája. A magyar királyi „udvar” építészeti emléke(i) a XIII. század első évtizedeiből. = Árpád–házi Szent Erzsébet kultusza a 13–16. században. ELTE BTK, 2007. május 24.
 
Fragmentumok a késő középkori egri székesegyházból. = Reneszánsz építészeti emlékek a Kárpát-medencében. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal/Magyar Mezőgazdasági Múzeum 2008. november 5-6.  

Arpadenzeitliche Architektur, Bauplastik und Wandmalereien der Liebfrauenkirche zu Ofen – ihr Stand am Ende des 19. Jahrhunderts. Werke, Dokumente, Ideen aus der Zeit des Historismus als Quellen der Bau- und Kunstgeschichte der mittelalterlichen Pfarrkirche. = Medieval monuments and their restoration in the 19th-century. /Collegium Budapest 2009. február 24. (Focus Group Seminar)

„…in transitu in medio…” Dörögdi Miklós egri püspök (1330–1361) és építkezései. = Egyházi műveltség a középkori Magyarországon. Pécsi Tudományegyetem, 2009. június 5.

1200 körüli kisarchitektúra a középkori egri székesegyházból. (Művészettörténeti kérdések – természettudományos válaszok). = Természettudományos vizsgálatok régészeti és művészettörténeti alkalmazása fiatal kutatók előadásaiban. MTA X. Osztály Geokémiai és Ásvány Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Munkabizottsága, MTA Geokémiai Kutatóintézet, MTA KK Anyag és Környezetkémiai Intézete, MTA, Budaörsi úti székház, 2009. november 12.

Árpád-kori építészeti emlékek kutatása az 1930-as, 1940-es években: Bogyay Tamás (1909–1994) és Csemegi József (1909–1963) munkássága levelezésük tükrében = Emlékülés Bogyay Tamás (Kőszeg, 1909. április 9. – München, 1994. február 8.) születésének 100. évfordulója tiszteletére.” Magyar Régészeti- és Művészettörténeti Társulat. Magyar Nemzeti Galéria, 2009. december 14  
 
Möller István és Árpád-kori kőemlékeink. Adalékok Pilisszentkereszt, Esztergom és Eger kutatástörténetéhez. = Tudományos konferencia Möller István (1860–1934) tiszteletére. KÖH és BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék,2010. április 19.

A király új palotája. Néhány megjegyzés az óbudai királyi palota kora XIII. századi maradványainak művészettörténeti helyéhez. = II. András és Székesfehérvár. Székesfehérvár Egyházmegyei Múzeum, 2011. október 15.

„Egy hazai vidék…” Eger és környéke középkori műemlékei Ipolyi Arnold kutatásai nyomán. = Ipolyi Arnold emlékkonferencia, OSZK, 2012. február 29.  

11. századi faragványtöredékek a Szent István-sír környékéről = Szent István tiszteletének évszázadai. Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum–Magyar Régészeti és Művészettörténet Társulat, Székesfehérvár, 2012. november 24.

 

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK:

A romanika művészete = Művészettörténeti szabadegyetem. Veszprém, Városi Művelődési Központ, 2010. november 17.

A romanika művészete Magyarországon = Művészettörténeti szabadegyetem. Veszprém, Városi Művelődési Központ, 2010. december 16.

Adatok lekérése MTMT-ből...
Nem található bejegyzés az MTMT-ben...

Nincs találat

Nem található a szűrési feltételeknek megfelelő eredmény. Kérjük, változtasson a kereső feltételeken.

{{ year[0].publishedYear }}

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 375 0493

E-mail

mi.titkarsag@abtk.hu