+36 1 375 0493    mi.titkarsag@abtk.hu

BTK Művészettörténeti Intézet

HORNYIK Sándor

HORNYIK Sándor
HORNYIK Sándor
...
tudományos főmunkatárs
+36-1-224-6700/4160
PhD
English, German

1990-1993 ELTE BTK, Geology, BA

1993-1999 ELTE BTK, Art History and Aesthetics, MA

2005 ELTE BTK, Art History, PHD

2000- Institute of Art History, HAS

visual culture, neo-avant-garde, surrealism, history of science

2010 Németh Lajos Award

2012 AICA Award

Könyv / Books (3):

Avantgárd tudomány? A modern természettudományos világkép recepciója Gyarmathy Tihamér, Csiky Tibor és Erdély Miklós munkásságában. [Avant-Garde Science? The Reception of the Modern Scientific Worldview in the Work of Tihamér Gyarmathy, Tibor Csiky, and Miklós Erdély.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008. (202 oldal, ill.)
(független hivatkozás: 2)

Szőke Annamáriával: Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975-1986. [Creativity Exercises, FAFEJ, INDIGO. The Art and Pedagogy of Miklós Erdély] MTA MKI – Gondolat – 2B – EMA, Budapest, 2008. (532 oldal, ill.)
(független hivatkozás: 4)

Idegenek egy bűnös városban. Művészettörténetek és vizuális kultúrák. [Aliens in a Sin City. Art Histories and Visual Cultures] L'Harmattan – MTA MKI, Budapest, 2011. (302 oldal, ill.)
(független hivatkozás: 4)

Szerkesztett könyv / Edited Books (3):

Tímár Árpáddal (szerk.): Németh Lajos: Gesztus vagy alkotás. Válogatott írások a kortárs magyar képzőművészetről. MTA MKI, Budapest, 2001. (391 oldal)

Aknai Katalinnal (szerk.): Körner Éva: Avantgárd izmusokkal és izmusok nélkül. MTA MKI Budapest, 2005. (474 oldal)

Gyenis Tiborral (szerk.): 7490: Other Professional, Scientific, Technical Activities by Tibor Gyenis. MODEM, Debrecen, 2008. (72 oldal, ill.)

Könyvfejezet / Essays in Books (24):

Az absztrakt művészet természettudományos legitimációja az Új Írás-vitában. In: Fejezetek a magyar művészetkritikából. AICA-füzetek I. Szerk: Andrási Gábor – Tatai Erzsébet – Zwickl András, Budapest, 2002, 63-70.

Bálint Endre, Vajda Lajos és a szimultán transzparencia. In: Vajda Lajos és Bálint Endre művei. Szerk: Axel Rohlfs, Mű-Terem Galéria, Budapest, 2002, o. n. (1-3.)

Designs for the Chain Bridge from the office of William Tierney Clark. In: Gyula Ernyey (ed.): Britain and Hungary 2. Contacts in Architecture, Design, Art and Theory during the Nineteenth and Twentieth Centuries. Hungarian University of Craft and Design, Budapest, 2003. 21-28.

Avantgárd és popkultúra. Fejezetek a kilencvenes évek magyar képzőművészetéből. In: Markója Csilla (szerk.): Gyönyörű ez a mai nap. A nyolcvanas és a kilencvenes évek magyar művészete – történet és elmélet. MAOE, Budapest, 2003. 31-60.
(Független hivatkozás: 2)

A művészet helyszínei. In: Kieselbach Tamás (szerk.): Modern magyar festészet 1892-1919. Kieselbach Galéria, Budapest, 2003. 38-39.

Korniss Dezső. In: Nagy Zoltán (szerk.): Városi Képtár - Deák Gyűjtemény Katalógusa. Székesfehérvár, 2005. 140-144.

Hunting for Zeitgeist. In: Art/Research. Edited by Szabolcs Kisspál. Intermédia Intézet, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2006. 14-19.

Az elvont művészet vizualitása. Lossonczy Tamás festészete az 1940-es években. In: Tanulmányok Lossonczy Tamás művészetéről. Szerkesztette: Andrási Gábor és Pataki Gábor. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Műcsarnok, Budapest, 2006. 9-21.

Avantgárd kvarkok. Erdély Miklós: Három kvarkot Marke királynak. In: Kép – írás – művészet. Tanulmányok a 19-20. századi magyar képzőművészet és irodalom kapcsolatáról. Szerkesztette: Kékesi Zoltán és Peternák Miklós. Ráció Kiadó, Budapest, 2006. 7-25.
(Független hivatkozás: 1)

The Dangerous Art of Remembering. In: Izinger Katalin (ed.): Kósa János 2007. Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2007. pp. 2-7.

The Paradoxes of Seeing and Remembering. Attila Szűcs's Painting. In: Kozma Zsolt (ed.): Szűcs Attila. Bubble Memory 1991-2007. WAX Kultúrgyár, Budapest, 2007. pp. 21-32.

Veszélyes kiegészítések? Megjegyzések a magyar neoavantgárd elméletéhez. In: Nulla dies sine linea. Tanulmányok Passuth Krisztina hetvenedik születésnapjára. Szerkesztette: Berecz Ágnes, L. Molnár Mária és Tatai Erzsébet. Praesens, Budapest, 2007. pp. 171-177.

Látvány és reflexivitás. Naturalizmus és technorealizmus a kortárs magyar festészetben. In: Muladi Brigitta (szerk.): A festmény ideje – az újraértelmezett hagyomány. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2007. pp. 11-14.

Alien Bodies and Infernal Transformations. On the painting of László Győrffy. In: Szöllősi Géza (ed.): Győrffy László. Várfok Galéria, Budapest, 2007. pp. 5-7.

Organic System Error. Tibor Gyenis' „pictures". In: Gyenis Tibor – Hornyik Sándor (eds.): 7490: Other Professional, Scientific, Technical Activities by Tibor Gyenis. MODEM, Debrecen, 2008. pp. 2-49.

Seherezade's Canvas. Gazes and media in the work of Ágnes Szépfalvi. In: Edit Sasvári (ed.): Szépfalvi Ágnes. Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum, Budapest, 2009. 11-15.

Poszthumanista tekintet? Gyenis Tibor „látványvilága". In: Kovács Éva – Orbán Jolán – Kasznár Veronika Katalin (szerk.): Látás, tekintet, pillantás. A megfigyelő lehetőségei. Gondolat – PTE, Budapest – Pécs, 2009. 331-346.

A valóság visszanyerésének paradoxonai. Képzőművészet és film „poétikai" kapcsolatai a BBS-ben. In: Gelencsér Gábor (szerk.): BBS 50. A Balázs Béla Stúdió 50 éve. Műcsarnok – Balázs Béla Stúdió, Budapest, 2009. 235-248.

Elrejtve, elfelejtve, elvonatkoztatva és leláncolva. A kultúra vizuális konstrukciója. In: Oltai Kata (szerk.): Gerber Pál. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2010. 12-35.

Dark Chambers of Secrets. Words, Images, and Things in Gyula Várnai's Works.
In: Százados László (ed.): Várnai Gyula. Műcsarnok, Budapest, 2010. pp.
145-161.

Seismic Systems. The Dunaújváros Collection of Contemporary Art. In:
Szoboszlai János (ed.): A Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros
Gyűjteménye. ICA-D, Dunaújváros, 2010. pp. 17-23.

The Canvases of the Body and the Mind. Robert Várady's painted interfaces. In: Készman József (ed.): Várady Róbert: Térképzetek. Városi Művészeti Múzeum, Győr, 2010. pp. 7-10.

Hétköznapi kozmológia. Július Gyula fotói és videói. In: Hajdu István (szerk.): Július Gyula: Fényfogás. Raiffeisen Galéria, Budapest, 2010. o.n.

Imaginary Iconology. In: Hajnalka Somogyi (ed.): The Science of Imagination. Siemens Stiftung – Ludwig Museum, Budapest, 2011. pp. 76-82.

Tanulmány / Essays in Periodicals (60):

„A természet rejtett arca" Gyarmathy Tihamér festészetében. Ars Hungarica, 28. évf., 2000/2. 309-320.
(Független hivatkozás: 1)

Tipológia és/vagy kontinuitás. A konceptuális művészet értékelése a kilencvenes években Nyugat-Európában. Új Művészet, 11. évf., 2000/5. 33-35.
(Független hivatkozás: 1)

Science-fiction. Média Modell. Intermédia – Új képfajták – Interaktív technikák. Balkon, 8. évf., 2000/10. 10-14.

A festészet praktikus helye és diszkurzív tere. Balkon, 9. évf., 2001/4, 22-24.

A kreativitás elmélete és gyakorlata Erdély Miklós munkásságában. Ars Hungarica, 29. évf., 2001/1, 111-142.

A művészettörténet krízise és virágzása. BUKSZ, 13. évf., 2002/tavasz, 60-66.
(Független hivatkozás: 2)

Konceptualizmus a kilencvenes évek magyar képzőművészetében. Művészettörténeti Értesítő, 51. évf., 2002/3-4, 251-264.
(Független hivatkozás: 5)

A privát szféra fotografikus romantikája – Szabó Dezső képei. Enigma, 8. évf. 31. sz., 2002, 130-134.

On the Pictorial Turn. Exindex, 3. évf, 2002/szeptember, o. n. (1-3.)
(Független hivatkozás: 1)

Art Historian on the Post-Comecon Market. Praesens, 2. évf. 2003/1. 24-29.
(Független hivatkozás: 1)

Strukturalizmus és kvantummechanika. Csiky Tibor struktúrái 1964 és 1974 között. Ars Hungarica, 30. évf. 2002/2. 339-386.

Szerzetesek és partizánok. Uglár Csaba és Kodolányi Sebestyén kiállítása. Új Művészet, 14. évf. 2003/4. 32-33.

Bioromantika és kozmológia. Gyarmathy Tihamér festői világképe. Művészettörténeti Értesítő, 52. évf. 2003/3-4. 203-231.
(Független hivatkozás: 1)

A babona derivátumai. Tudomány és művészet Mezei Árpád írásaiban. Ars Hungarica, 31. évf., 2003/2. 335-341.

Naiv realizmus és „természettudományos koncept". A modern természettudomány helye Erdély Miklós művészetében. Magyar Műhely, 43. évf. 131. sz. (2004.) 16-50.

A művészettörténet-tudomány apóriái. Németh Lajos emlékére. Ars Hungarica, 33. évf., 2005/1. 185-192.

Egy másik képi fordulat. A kép a médiaművészet korában. Magyar Műhely, 44. évf., 136. sz., 2005/4. 36-39.

Vizuális kultúrák. A kezdetekről. A Magyar Építőművészet vizuális kultúra rovata (www.magyarepitomuveszet.hu), 1. évf., 1. sz., 2005. 1-6.

A vizuális kultúra retorikája. Egy újabb fejezet a régiek és modernek viszályában. A Magyar Építőművészet vizuális kultúra rovata (www.magyarepitomuveszet.hu), 1. évf., 6. sz., 2005. 1-8.

Kulturális fordulat(ok) az irodalomtudományban és a művészettörténetben. (Az Intézményesség és kulturális közvetítés című kötet kapcsán.) Balkon, 14. évf., 2006/2. 15-19.

A fekete lyukak esztétikája. Kritikai teória és praxis Erdély Miklósnál. Balkon, 14. évf., 2006/6. 4-10.

Vizuális kultúrák II. Spektrum. A Magyar Építőművészet vizuális kultúra rovata (www.magyarepitomuveszet.hu), 2. évf., 9. sz., 2006. 1-8.

A „posztmodern" és a vizuális kultúra. Széljegyzetek az October folyóirat Vizuális Kultúra kérdőívéhez. A Magyar Építőművészet vizuális kultúra rovata (www.magyarepitomuveszet.hu), 2. évf., 12. sz., 2006. 1-6.

Idegenek, (át)utazók és outsiderek a képek birodalmában. Problémák a vizuális kultúra körül. A Magyar Építőművészet vizuális kultúra rovata (www.magyarepitomuveszet.hu), 2. évf., 14. sz., 2006. 1-9.

High-tech vizualizációs technológiák a szórakoztatóipar szolgálatában,
avagy miért lett a Helyszínelők Amerika legnépszerűbb TV-sorozata. A Magyar Építõművészet vizuális kultúra rovata (www.magyarepitomuveszet.hu), 2. évf., 14. sz., 2006. 1-7.

A metaforák és az illúziók univerzalitása. Szűcs Attila festészetéről. www.magyarepitomuveszet.hu, 3. évf., 18. sz., 2007. pp. 1-6.

Elmosódó realitás. Gerhard Richter, a „blur-effekt" és a technorealizmus. Új Művészet, 18. évf., 2007/2. pp. 26-29.

A „post-neo-avant-garde" utopia realized. On Miklós Erdély's art pedagogy. www.exindex.hu, 8. évf., 2007/szeptember, (pp. 1-8.)

Tiltott zóna. Szabó Dezső időzített bombája. Balkon, 15. évf., 2007/4. pp. 25-29.
(független hivatkozás: 1)

„Perspektivikus" konceptualizmus. Tatai Erzsébet: Neokonceptuális művészet Magyarországon a kilencvenes években. Új Művészet, 18. évf., 2007/8. pp. 49-51.

Nedves anyag. Mechanikus paradicsom – Albert Ádám és Szabó Ádám kiállítása. Balkon, 15. évf., 2007/9. pp. 27-30.
(Független hivatkozás: 2)

Képháború? A Sivatagi Vihartól a háborús pornóig. www.magyarepitomuveszet.hu, 3. évf., 20. sz., 2007. pp. 1-8.

A képi fordulat és a kritikai ikonológia. Balkon, 15. évf., 20007/11-12. pp. 7-9.

Kódolt forradalom és látványterrorizmus. A Wachowski-fivérek Mátrixa. Magyar Műhely, 46. évf., 2007/4. pp. 20-32.

Belting vaksága. Árgus, 19. évf., 2008/1. pp. 278-283.

A szépség vizuális konstrukciója. Az AS+F csoport „utolsó felkelése". www.magyarepitomuveszet.hu, 4. évf., 22. sz., 2008. pp. 1-7.

Eltérítés vagy újrahasznosítás. Andreas Fogarasi vizuális „pszichogeográfiája". www.magyarepitomuveszet.hu, 4. évf., 23. sz., 2008. pp. 1-11.

Terrorelhárítás. Gerhard Richter és Luc Tuymans „Történelem utáni" történeti festményei. Balkon, 16. évf., 2008/2. pp. 2-9.

A téridő szoros olvasata – Az új lipcsei iskola képeiről. Balkon, 16. évf., 2008/5. pp. 8-14.

Imprisoned in the Constructions of Modernity. Praesens, 7. évf., 2008/2. pp. 27-37.

Baljós árnyak. Rendszerkritika 1968 után. Új Művészet, 19. évf., 2008/10. pp. 2-5.

The Overture of the Hungarian Conceptual Art – László Beke's Imagination/Idea. Art, Gallery Nova Newspapers, 18, 2009. 40-42.

Újra testet öltő kép. Képtudomány a képi fordulat után. Új Művészet, 20. évf., 2009/1-2. 62-69.

Varázslatos felvételek egy varázstalanított világban. Anton Corbijn munkái. Új Művészet, 20. évf., 2009/6. 10-13.

A jövő archeológiája. A „posztmodern" sci-fi modernizmusa. Exindex, 10. évf., 2009/Június, o. n. (1-5.) http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=654

A hibrid és a szintetikus organizmus. Női test- és identitáskép a Feltámad a halál című filmben. Balkon, 17. évf., 2009/9. 14-19.

Koncepciók, intézmények és ideológiák. Eszmetörténeti adalékok a konceptuális művészet szubverzivitásához. Új Művészet, 20. évf., 2009/11. 20-23.

Az elektromágnesesség nyelve. Médiumok és médiaművészek a posztmédia korszakában. Balkon, 17. évf., 2009/11-12. 30-34.

Helyszínelők a Golgota környékén. Messianizmus és nyombiztosítás a 21. század küszöbén. Új Művészet, 20. évf., 2009/12. 4-7.

Biomorf idegenek. Digitális tervezés és fantasztikus vizualitás az építészetben, Magyar Építőművészet, Utóirat, 9. évf., 2009/4. 21-23.

A képernyő terei. A Balázs Béla Stúdió 50 éve a Műcsarnokban. Magyar Építőművészet, Utóirat, 10. évf., 2010/1. 8-11.

Over the Counter. Springerin, 16, 3, 2010. 63-64.

Kinek a képzelete? Hidegháború, sci-fi és fallogocentrizmus. Balkon, 18. évf., 2010/6. 25-30.

Ideológiai kereszttűzben. Reprezentáció és performativitás a 8. Manifestán. Exindex, 11. évf, 2010 október, o.n. (1-5.) http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=779

A festészet mint kritika. Uglár Csaba monokróm festményei. Balkon, 18. évf., 2010/9. 2-7.

A Kép Odüsszeiája. A „vizuális kultúra" tudományelmélete és politikája. Apertúra, 5. évf., 2010/3. o.n. (1-13.) http://apertura.hu/2010/tel/hornyik

Aesthetics and Politics. Critical Art in Hungary Today. Artmargins, vol. 12, 2010 december, pp. 1-4. http://www.artmargins.com/index.php/2-articles/615-aesthetics-politics-critical-art-hungary-today-article

Képek testközelben. Vizualitás, vizuális kultúra és vizuális nevelés. Új Művészet, 21. évf., 2010/5. 46-48.

A komplexitás szépsége. A fraktálok vizuális kultúrája az építészetben. Magyar Építőművészet, Utóirat, 10. évf., 2010/6. 3-6.

Cikk / Articles (54):

A festészeten innen és túl - a kilencvenes évek képisége. Új szerzemények a Dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézetben. Új Művészet, 11. évf., 1999/7. 15-17.

A láthatatlan művészet kontextusai. Sugár János kiállítása. 11. évf., Új Művészet, 1999/8. 23-24. és 47-48.

Így megy ez. Roskó Gábor rejtélyes világa. Új Művészet, 11. évf., 2000/2. 22-25.

Gyorsuló kultúra, lassuló idő, töredékes világ. Nagy Gábor György képei. Balkon, 8. évf., 2000/5. 16-18.

Illúziók és reflexiók. A kortárs magyar képzőművészet legfiatalabb generációja. Új Művészet, 11. évf., 2000/6. 32-35.

Immanens piktúra. Festő-diploma 2000. Új Művészet, 11. évf., 2000/9. 4-9.

Élet/művészek írás/képei. Kapcsolódások I-VII. / I. Képírás. Benczúr Emese és Frey Krisztián kiállítása. Balkon, 9. évf., 2001/1, 30-32.
(Független hivatkozás: 1)

Szavak, képek és dolgok. Új Művészet, 12. évf., 2001/3, 20-22.

Keleti kritika. Műértő, 4. évf., 2001/7-8, 7.

Látvány és kommunikáció. Új Művészet, 12. évf., 2001/11, 18-19.
(Független hivatkozás: 1)

Festészet versus vizuális kultúra? Új Művészet, 13. évf., 2002/5, 16-17.

A nagy vetítés. Műértő, 5. évf., 2002/5, 7.

Az elmélet allegóriái. Műértő, 6. évf. 2003/10. 7.
(Független hivatkozás: 5)

Rácsmezők lovagja. Gyarmathy Tihamér emlékére. Műértő, 8. évf., 3. sz., 2005. 1. és 5.

Festői utazás a vizuális kultúra birodalmában. Szabó Dorottya, Adorján Attila, Moizer Zsuzsa, Soós Nóra és Szabó Dezső képei. A Magyar Építőművészet vizuális kultúra rovata (www.magyarepitomuveszet.hu), 1. évf., 8. sz., 2005. 1-4.

Vizuális kultusz. A Star Wars kora. A Magyar Építőművészet vizuális kultúra rovata (www.magyarepitomuveszet.hu), 1. évf., 4. sz., 2005. 1-3.

W. J. T. Mitchell képi fordulata. A Magyar Építőművészet vizuális kultúra rovata (www.magyarepitomuveszet.hu), 1. évf., 4. sz., 2005. 1-2.

Technorealista ponyvaregény. Cseke Szilárd festményei. A Magyar Építőművészet vizuális kultúra rovata (www.magyarepitomuveszet.hu), 2. évf., 10. sz., 2006. 1-5.

A technika magaslatai és a tudat mélységei. A Sin Cityről és a V for Vendettáról. A Magyar Építőművészet vizuális kultúra rovata (www.magyarepitomuveszet.hu), 2. évf., 13. sz., 2006. 1-4.

Alice és a látszat sivataga. Műértő, X. évf., 2007/1. 6.
(Független hivatkozás: 1)

Az élet Nicole nélkül. Dreamlands Burn – Nordic Art Show 2006. www.nol.hu/kultura (2007) (pp. 1-2.)

Fegyver a kézben. Szabó Dezső: Képek/Photographs 1998-2006. www.nol.hu/kultura (2007) (pp. 1-2.)

A szűz, a szajha és a szardíniásdoboz. Schuller Gabriella: Tükörképrombolók. www.nol.hu/kultura (2007) (pp. 1-2.)

Kampec Dolores. Műértő, 10. évf., 2007/4. pp. 1. és 6.

Csillogó fehér zaj. Fehér László retrospektív kiállítása a LUMÚ-ban. Műértő, 10. évf., 2007/7. pp. 1. és 4.

A kard útja. AES+F: The Last Riot. www.tranzit.blog.hu (2007/december) (pp. 1-2.)

Démoni erők diagnosztikája. Műértő, 11. évf., 2008/4. p. 7.

A jó, a rossz és a cool. Luc Tuymans a Műcsarnokban. www.tranzit.blog.hu (2008/január) (pp. 1-2.)

Sápadt angyal. Andrea Arnold: Red Road. www.tranzit.blog.hu (2008/január) (pp. 1-2.)

Az emberi elme apológiája. Julian Schnabel: Szkafander és pillangó. www.tranzit.blog.hu (2008/február) (pp. 1-2.)

Pszicho-história. Aby Warburg: Mnemosyne-atlasz. www.tranzit.blog.hu (2008/április) (pp. 1-2.)

Abszurd térerő. Gyenis Tibor a Vintage Galériában. www.tranzit.blog.hu (2008/június) (pp. 1-2.)

A delejes rizstranszformátor. Chan-Wook Park: Cyborg-vagyok, amúgy minden oké. www.tranzit.blog.hu (2008/június) (pp. 1-2.)

Kazah adrenalinpumpa. Timur Bekmambetov: Wanted. www.tranzit.blog.hu (2008/július) (pp. 1-2.)

Balta és kamera. Na mi van? Kortárs magyar művészet a Műcsarnokban. www.tranzit.blog.hu (2008/július) (pp. 1-2.)

Traumatikus valóság. A képek politikája a képi fordulat után. www.tranzit.blog.hu (2008/november) (pp. 1-3.)

Spiderman és Heidegger találkozása a mélyűrben. Műértő, 12. évf., 2009/1. 1. és 10.

A kritika mint művészettörténet. Műértő, 12. évf., 2009/6. 5.

Egy hely a térképen. http://tranzit.blog.hu/2009/03/14/egy_hely_a_terkepen

Ki az áldozat? Ki a tettes? http://tranzit.blog.hu/2009/03/27/ki_az_aldozat_ki_a_tettes

A rekuperáció temploma. http://tranzit.blog.hu/2009/04/07/a_rekuperacio_temploma

Utazás a kultúra mélyére. http://tranzit.blog.hu/2009/04/17/utazas_a_kultura_melyere

Hit, remény, halál – egy az egyben. http://tranzit.blog.hu/2009/05/01/hit_remeny_halal_egy_az_egyben

Az élet és a halál formalizálása. http://tranzit.blog.hu/2009/05/21/az_elet_es_a_halal_formalizalasa

Tárlatvezető. Műértő, 12. évf., 2009/10. 6.

Esztétika és politika. Kritikai művészet ma Magyarországon. Műértő, 12. évf., 2009/11. 1. és 9.

„Az élet nem ilyen szép" A BBS a Műcsarnokban.
http://tranzit.blog.hu/2010/01/28/az_elet_nem_ilyen_szep_a_bbs_a_mucsarnokban

A sirályok szerint a világ.
http://tranzit.blog.hu/2010/02/10/a_siralyok_szerint_a_vilag

Mély játék. Gerhes Gábor antropológiája.
http://tranzit.blog.hu/2010/02/25/mely_jatek_gerhes_gabor_antropologiaja

A harc törvénye, avagy az Avatár átka.
http://tranzit.blog.hu/2010/03/12/a_harc_torvenye_avagy_az_avatar_atka

A Birodalom proletárjai.
http://tranzit.blog.hu/2010/03/29/a_birodalom_proletarjai

A paradigma török szó...
http://tranzit.blog.hu/2010/05/06/a_paradigma_torok_szo

Ismeretelmélet – Backstage. Várnai Gyula az Ernst Múzeumban. Műértő, 13. évf., 2010/7-8. 1. és 7.

Lexikon szócikk / Lexicon Articles (7):

Miklós Erdély. In: Günter Meißner (hrsg.): Saur Allgemeines Künstlerlexikon, Band 34, München – Leipzig, 2002, 277-279.

Adolf Fényes. In: Günter Meißner (hrsg.): Saur Allgemeines Künstlerlexikon, Band 38, München – Leipzig, 2003. 199-200.

György Galántai. In: Günter Meißner (hrsg.): Saur Allgemeines Künstlerlexikon, Band 47, München – Leipzig, 2005. 373-374.

Tihamér Gyarmathy. In: Andrea Nabert – Michael Steppes: De Gruyter  Allgemeines Künstlerlexikon, Band 66, Berlin – New York, 2010. 405-407.

Tibor Gyenis. In: Andrea Nabert – Michael Steppes: De Gruyter  Allgemeines Künstlerlexikon, Band 66, Berlin – New York, 2010. 416-417.

István Haász. In: Andrea Nabert – Michael Steppes: De Gruyter  Allgemeines Künstlerlexikon, Band 67, Berlin – New York, 2010. 59-61.

András Halász. In: Andrea Nabert – Michael Steppes: De Gruyter  Allgemeines Künstlerlexikon, Band 68, Berlin – New York, 2010. 127-128.

Fordítás / Translations (12):

W. J. T. Mitchell: Interdiszciplinaritás és vizuális kultúra kutatás. A Magyar Építőművészet vizuális kultúra rovata (www.magyarepitomuveszet.hu), 1. évf., 4. sz., 2005. 1-9.

James D. Herbert: Vizuális kultúra / Visual Studies. A Magyar Építőművészet vizuális kultúra rovata (www.magyarepitomuveszet.hu), 1. évf., 7. sz., 2005. 1-12.

Barbara Stafford: Vizuális pragmatizmus egy virtuális világ számára. A Magyar Építőművészet vizuális kultúra rovata (www.magyarepitomuveszet.hu), 2. évf., 10. sz., 2006. 1-11.

Vizuális Kultúra Kérdőív (David Norman Rodowick: A vizualitás paradoxonai és Martin Jay: A vizuális kultúra viszontagságai című írásai.) A Magyar Építőművészet vizuális kultúra rovata (www.magyarepitomuveszet.hu), 2. évf., 12. sz., 2006. 1-8

James Elkins: Mi a Visual Studies? A Magyar Építőművészet vizuális kultúra rovata (www.magyarepitomuveszet.hu), 2. évf., 15. sz., 2006. 1-12.

Anne Friedberg: Virilio képernyője. Egy metaforikus jelenség a technológiai konvergencia korszakában. A Magyar Építőművészet vizuális kultúra rovata (www.magyarepitomuveszet.hu), 2. évf., 16. sz., 2006. 1-8.

Lisa Cartwright: A film és a digitális világ a vizualitás tudományában.
A filmtudomány a konvergencia korszakában. www.magyarepitomuveszet.hu, 3. évf., 18. sz., 2007. pp. 1-10.

W. J. T. Mitchell: A műalkotás a bio-kibernetikus reprodukció korszakában. www.magyarepitomuveszet.hu, 3. évf., 19. sz., 2007. pp. 1-9.

W. J. T. Mitchell: A képi fordulat. Balkon, 15. évf., 2007/11-12. pp. 2-6.

Charles Harrison: What Do Pictures Want? www.magyarepitomuveszet.hu, 3. évf., 21. sz., 2007. pp. 1-3.

Sunil Manghani: Visual Studies. A Skeptical Introduction. www.magyarepitomuveszet.hu, 3. évf., 21. sz., 2007. pp. 1-4.

Stephen Melville: Átalakulófélben lévő romok. www.magyarepitomuveszet.hu, 4. évf., 22. sz., 2008. pp. 1-11.


Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 375 0493

E-mail

mi.titkarsag@abtk.hu