+36 1 375 0493    mi.titkarsag@abtk.hu

logo mtakk v3

BTK Művészettörténeti Intézet

BEKE László

BEKE László
BEKE László
...
dr., CSc
francia, angol, német

1996 Kandidátusi fokozat megszerzése

1974 Egyetemi doktori fokozat

l963-1968 Művészettörténeti tanulmányok, ELTE, Budapest

1968   Művészettörténeti tanulmányok, ELTE, Budapest

l969-1986   Tudományos munkatárs, MTA Művészettörténeti Kutató Csoport

1974           Egyetemi doktori fokozat

2004 Vendégprofesszor: „Modernitás" doktori program, Pécsi Tudományegyetem

2004 Habilitáció a Magyar Képzőművészeti Egyetemen (dr. habil., művészetelmélet)

2001- Vendégprofesszor: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Művészettörténeti Tanszék, Piliscsaba

2000 CIHA Kongresszus, London, szekcióvezető

2000. szeptember 1.–2011. december 31. az MTA Művészettörténeti Kutatóintézet igazgatója

2000 Intuíció, Innováció, Invenció, Műcsarnok, Budapest (kiállítás rendezése, Angel Judittal)

2000 Perspektíva, Műcsarnok, Budapest (kiállítás rendezése, Peternák Miklóssal)

2000 Minta (kiállítás rendezése, Petrányi Zsolttal)

1999-2000 Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s-1980s, Queens Museum of Art, New York, Walker Art Center, Minneapolis, Miami Art Museum, Miami, 1999-2000 (kiállítás, az Eastern Europe szekció kurátora)

1999 Fémjelzés, Nemzetközi szobrászati kiállítás, Műcsarnok, Budapest (kiállításrendezés)

1998 Erdély Miklós életműve, Műcsarnok, Budapest (kiállítás rendezése Peternák Miklóssal és Szőke Annamáriával együtt)

1998 Látvány, Műcsarnok, Budapest (kiállítás rendezése Szegő Györggyel együtt)

1998 SZÍNeVÁLTOZÁSOK, Kortárs román művészet, Műcsarnok, Budapest (kiállítás rendezése Sorin Dumitrescuval)

1997 Ninth Triennale – India, New Delhi (a kiállítás magyar részvételének nemzeti komisszárja)

1997 Olaj/vászon, Műcsarnok, Budapest (kiállítás rendezése, bemutatva még: Bukarest, Kisinau, Ljubljana, Újvidék, Szkopje)

1996 A Velencei Biennale, Építészeti Kiállítás magyar pavilonjának nemzeti biztosa

1996 A pillangó-hatás, Műcsarnok (kiállítás rendezése Peternák Miklóssal)

1995. szeptember 1. -2000. augusztus 31. A Műcsarnok főigazgatója (mintegy 20 nagyobb, 100 kisebb kiállítás, társművészeti rendezvények, tudományos szimpozionok)

1995 Gémes Péter kiállítása, ifa-Galerie, Berlin (kiállítás rendezése)

1995 Budapest, 1869-1914, Modernité hongroise et peinture européenne, Musée des Beaux-Arts, Dijon (kiállítás rendezése Emmanuel Starckyval)

1994 6 + 1 (Hat magyar művész). Galerie Catacomba, Bukarest

1994 Dix artistes hongrois, Abbaye de l'Épau, Conseil Général de la Sarthe (kiállítás rendezése)

1994 Europa, Europa - Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn (kiállítás szaktanácsadó)

1994 Magyar konstruktivizmus, The Watari Museum of Contemporary Art,Tokyo(kiállítás rendezése, Bajkay Évával)

1994. jan 1-től c. egyetemi tanár Interdiszciplináris tanszék vezető, egyetemi tanár, Magyar Képzőművészeti Főiskola (2000-től Magyar Képzőművészeti Egyetem)

l990–1994 Interdiszciplináris tanszék vezető, egyetemi tanár, Magyar Képzőművészeti Főiskola

l989–1996 Tudományos munkatárs, Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest

l988–1995 Főosztályvezető, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

l987–88 Vendégprofesszor, Université Lumière Lyon 2

1983 DAAD Berliner Künstlerprogramm (West-Berlin) ösztöndíja

l976-tól (Rendszeresen vagy időnként) meghívott előadó, ELTE, Budapest

l969–1986 Tudományos munkatárs, MTA Művészettörténeti Kutató Csoport

20. sz. magy. műv., fotóműv., avant-garde, konceptuális műv.

Lengyel Kultúráért-érdemérem (1999)

Művészeti Alap Nívódíja (1989)

Munkácsy-díj (1989)

Pasteiner-díj (1986)

Kassák-díj (Párizs, 1976)


Magyar honvédelmi eszme terjesztéséért érdemérem (2000), Budapestért (2002)

Doctor honoris causa, Képzőművészeti Egyetem, Bukarest (2000)

Az Academia Scientiarum et Artium Europaea (Salzburg) rendes tagja (1999)


Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Kassák-díj (Párizs, 1976), Pasteiner-díj (1986), Munkácsy-díj (1989), Művészeti Alap Nívódíja(1989), Lengyel Kultúráért-érdemérem (1999), az Academia Scientiarum et Artium Europaea (Salzburg) rendes tagja (1999), Doctor honoris causa, Képzőművészeti Egyetem, Bukarest (2000), Magyar honvédelmi eszme terjesztéséért érdemérem  (2000), Budapestért (2002)

MAOE, MTA Művészettörténeti Bizottság
Artpool Alapítvány kuratóriuma
Erdély Miklós Alapítvány kuratóriuma
Francia Intézet kiállítási bizottsága
Bp. Főváros Főpolgármester Hivatal, Képzőművészeti Alap szakértői testület (2000-ig)
ICOM-tagság
AICA-tagság
Budapest Art Expo (Művészeti Kiállítás és Vásár Alapítvány) alapító tagja
Tartóshullám szerkesztőbizottság
Véghelyi Alapítvány kuratóriumi tagság
ISSS – Nemzetközi Szimmetria Társaság tagja
Murska Sobota Kisplasztikai Biennálé rendezőbizottság
Magyar Képzőművészeti Egyetem, vizuális nevelés habilitációs bizottság tagság
Magyar Képzőművészeti Egyetem, DLA bizottság
Magyar Képzőművészeti Egyetem, minőségbiztosítási bizottság
CIHA Nemzeti Bizottság rendes tagja (2004-től)
UNESCO Magyar Bizottság
CEU External Art Advisory Committee tagja
Essl Sammlung, Klosterneuburg, tanácsadó testület (2002-ig)

Jelentősebb publikációk

– Kozma Lajos (társszerző Varga Zsuzsa), Akadémiai, Bp. 1968
– Schaár Erzsébet, Corvina, Bp. 1973
– Moholy-Nagy László munkássága, Corvina, Bp. 1980 - Jovánovics, Képzőművészeti Alap, Bp. 1980
– Sodronyzománcos ötvösművek, MTA Művészettörténeti Kutató Csoport, Bp. l980
– Für ein "musée imaginaire" des Spiegels, Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg 1982
– Erwin Panofsky: A jelentés a vizuális művészetekben (Meaning in the Visual Arts), Gondolat, Budapest, 1984 (Szerkesztette Beke L.)
– Műalkotások elemzése a gimnázium I-III. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1985
– Caspar David Friedrich, Corvina, Bp. 1986 – Műalkotások elemzése, Tankönyvkiadó, Bp. 1986 (16 kiadás 2002-ig)
– Dóra Maurer, Arbeiten/Munkák/Works 1970-1993. Present Time Fondation, Budapest 1994 (Dieter Rontéval)
– Művészet/elmélet. Tanulmányok 1970-1991. Balassi Kiadó – BAE -Tartóshullám - Intermedia, Bp. 1994.
* Médium/elmélet. Tanulmányok 1972-1992. Balassi Kiadó – BAE -Tartóshullám - Intermedia, Bp. 1997.
– Dadaizmus antológia. Balassi Kiadó, Budapest, 1998 (1999) (Szerkesztette Beke L.)
* Alois Riegl: Művészettörténeti tanulmányok (A tanulmányokat válogatta és az utószót írta B.L.), Balassi Kiadó, Budapest é.n. (1999)
* Műalkotások elemzése I. Képzőművészet. Középiskola, 9. évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. (2002)
* A 20. század képzőművészete, in: Beke László – Gábor Eszter – Prakfalvi Endre – Sisa József – Szabó Júlia: Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Főszerk.: Beke László. Corvina, Bp. (2002). – *10*
* Műalkotások elemzése II. Építészeti és tárgyi környezet. Középiskola, 10. évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. (2003)
* Modigliani, Soutine és montparnasse-i barátaik. Szerk. Beke László. Vince Kiadó, Magyar Zsidó Múzeum, Bp., 2003. (kiáll. kat.) *4*
– Színezett régi levegő – Vető János és Kína herceg fényképmunkái. Szerkesztők: Beke László, Csizek Gabriella. Magyar Fotográfusok Háza, MTA Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2003
* Altorjai Sándor (1933-1979), szerk. Beke László, Dékei Krisztina, Műcsarnok, Első Magyar Látványtár, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2003 *3*

Művészek, kelet-európaiak, zsidók, in: Modigliani, Soutine és montparnasse-i barátaik. Szerk. Beke László. Vince Kiadó, Magyar Zsidó Múzeum, Budapest, 2003. 11-15. old. (kiáll. kat.)
L' École de Paris, vue de Budapest, in: Modigliani, Soutine et leurs amis de Montparnasse. Rédigé par László Beke. Editions Vince, Musée Juif Hongrois, Budapest, 2003, pp 11-16 (catalogue d'exposition)
Műalkotások elemzése II. Építészeti és tárgyi környezet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2003, 168 old.
Geistesbilder / Ghost Pictures / Szellemképek, in: Andere Zustände / Other States, Josef Bernhardt, Josef Bernhardt, Forchtenstein, 2003, 80-83
Fotó és más / The Photo and the Other, in: Színezett régi levegő – a NahTe bemutatja Vető János és Kína herceg fényképmunkáit digitális nyomatokon + néhány eredeti ezüstzselatin című, a Magyar Fotográfusok Házában 2003. május 24. és 2003. július 8. között rendezett kiállítás katalógusa CD melléklettel [ami nem készült el, B.L.] / Colored Old Air – NahTe Presents the Photograhic WWWorks of János Vető and Prince Kína on Digital Prints + a Few Original Silver Gelatins, a catalogue and CD-ROM that accompanied an exhibition held in Hungarian House of Photography (Mai Mano House) Budapest between 24 May and 8 July 2003. Szerkesztők/Editors: Beke László, Csizek Gabriella. Magyar Fotográfusok Háza, MTA Művészettörténeti Intézet, Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2003, 6-25 (Magyar Fotográfusok Háza Könyvei I)
Megjegyzések Altorjai Sándor munkásságának értékeléséhez, in: Altorjai Sándor (1933-1979), szerk. Beke László, Dékei Krisztina, Műcsarnok, Első Magyar Látványtár, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2003, 123-129
*Visual Art and Visual Artists, 1848-2000, in: Hungarian Arts and Sciences, 1848-2000, ed. by László Somlyódy and Nóra Somlyódy, Social Science Monographs, Boulder, Colorado, Atlantic Research and Publications. Inc. Highland Lakes, New Jersey. Distributed by Columbia University Press, New York, 2003, 309-356
[hozzászólás] in: Magyarország környezeti jövőképe. Szerk. Bulla Miklós

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 375 0493

E-mail

mi.titkarsag@abtk.hu