+36 1 375 0493    mi.titkarsag@abtk.hu

BTK Művészettörténeti Intézet

MARKÓJA Csilla

MARKÓJA Csilla
MARKÓJA Csilla
...
tudományos főmunkatárs
+36-1-224-6700/4369
PhD
német, angol

Tanulmányok:

1986-1997 ELTE Bölcsészettudományi Kar, művészettörténet, esztétika, magyar nyelv és irodalom szak

1988-1989 Hamburger Universität, művészettörténet

2005-2008 ELTE Bölcsészettudományi Kar, Doktori Iskola, művészettörténet

Diplomák:

1995: művészettörténet

1997: esztétika

1999: magyar nyelv és irodalom

Tudományos fokozat:

2008: művészettörténet PhD

1992 Fiatal Képzőművészek Stúdiója, kurátor

1996-1999 MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, gyakornok

1999 -        MTA BTK Művészettörténeti Kutatóintézet, tudományos munkatárs majd főmunkatárs

tudománytörténet, Mednyánszky, modernizmus, hangulatfestészet

1992-1995 Kállai Ernő műkritikusi ösztöndíj

1994 Soros Irodalmi Ösztöndíj

2000 MTA Művészettörténeti Bizottság „Opus mirabile – az év művészettörténeti publikációja díj", tanulmány kategóriában

2003 MTA Művészettörténeti Bizottság „Opus mirabile – az év művészettörténeti publikációja díj", kiállítás és katalógusa kategóriában

2004 Állami Németh Lajos-díj

2008 MTA Művészettörténeti Bizottság „Opus mirabile – az év művészettörténeti publikációja díj", kritika, recenzió kategóriában

2010 Zádor Anna-díj

2009-2012 MTA Bolyai János posztgraduális kutatási ösztöndíj

MTA Köztestületi Tag

AICA – Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége tagja

1993-tól az Enigma művészetelméleti folyóirat alapító főszerkesztője

1997-től a Meridián Kiadó alapító tagja

MTA BTK Művészettörténeti Kutatóintézet Tudománytörténeti Kutatócsoportjának vezetője

Markója Csilla válogatott bibliográfiája

I. Könyv

II. Tanulmányok, cikkek

III. Oktatási segédanyag

IV. Kritikai kiadás, forráskiadás, kommentár

V. Szerkesztői munka, katalógusok

VI. Lexikonszócikkek, bibliográfiák

-----------------

I. Könyv

2008

Markója Csilla: Egy másik Mednyánszky. Szerk. Bardoly István. Budapest, Meridián Kiadó, 2008. 404 p. 450 ill. + bibl., névmutató. (870.384 karakter, tudományos szakmonográfia)

II. Tanulmány, cikk

2011

Csilla Markója: The Tact of The Painter. The Place of the Eight int he History of Hungarian Modernism. In: „The Eight". Bp., MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2011. 48-69. (idegen nyelvű tudományos publikáció, tanulmány)

Balázs Kata – Markója Csilla: A Tolnay-Panofsky affér – Néhány adalék az amerikai művészettörténet-írás és „az elveszett budapesti művészettörténeti iskola" kapcsolatainak történetéhez. Enigma, 2011. no. 65. 111-125. (tanulmány és forrásközlés)

Markója Csilla: A mérleg nyelve. Kép és regény: Nádas Péter párhuzamosai. Enigma, no. 67. 67-135. (tanulmány, könyvfejezet)

Jovánovics György és a viharos plasztika. Szerk. Markója Csilla. Enigma, 2011. no 68. 103 p. ill.

Marno János: Kezünk idegen formákba kezd. Esszék és levelek. Vál., és szerk. Markója Csilla. Palatinus, 2011.

2010

A Nyolcak. Centenáriumi kiállítás. 2010. december 10. - 2011. március 27. (kat.) Szerk. Markója Csilla és Bardoly István. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Janus Pannonius Múzeum. Pécs, 2010. 544 p. ill. (tudományos katalógus, szerkesztés)

Markója Csilla: „A festő tapintata." A Nyolcak helye a magyar modernizmus történetében. In: A Nyolcak. Centenáriumi kiállítás. 2010. december 10-2011. március 27. (kat.) Szerk. Markója Csilla és Bardoly István. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Janus Pannonius Múzeum. Pécs, 2010. 48-70. (tudományos, tanulmány)

Markója Csilla: „Kevés embert ismerünk, ámde annál több kabátot, nadrágot." A „Frakkok" pótkötetei elé. In: „Emberek és nem frakkok." A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai 4. Szerk. Markója Csilla – Bardoly István. Enigma, no. 62. 2010. 5-9. (tanulmánykötet előszó)

Markója Csilla: „Akkorát kapsz, hogy a fal adja a másikat." A Nádas-élmény reanimációja. In: Artmagazin, no. 37. 2010/1. 12-21. (kortárs műkritika)

http://www.artmagazin.hu/artmagazin_hirek/akkorat_kapsz_hogy_a_fal_adja_a_masikat_-_a_nadas-elmeny_reanimacioja.924.html?module=38&pageid=0

2009

Markója Csilla: Gerevich Tibor görbe tükrökben. Enigma, 2009, no. 60. 5-44. (monografikus tanulmány)

Markója Csilla: Büszkeség és balítélet. A Ringwald-gyűjtemény Mednyánszky-képeinek felbukkanása Newburyben. Artmagazin, 2009, no. 5. 17-25. (tanulmány)

Markója Csilla: „Csak egy Marosihoz fűzött lábjegyzet". Enigma, 2009. no. 61. 5-25. (tanulmány, Festschrift bevezető)

Markója Csilla: A tűz mellett. Mednyánszky és Schopenhauer. In: „A feledés árja alól új földeket hódítok vissza". Szerk. Bardoly István–Jurecskó László–Sümegi György. Bp., MTA MKI, 2009.

2008

Markója Csilla: „Ellentétek keresztezési pontja vagy magad is" – Zádor Anna kapcsolatai és a magyar művészettörténet-írás a két háború között. In: Zádor Anna összegyűjtött interjúi 1. Szerk. Markója Csilla–Bardoly István. Enigma, 2008, no. 54. 25-66. (tudománytörténeti tanulmány, tud. publ.)

Markója Csilla: Zádor Anna és Mednyánszky. In: Zádor Anna összegyűjtött interjúi 3. Szerk. Markója Csilla–Bardoly István. Enigma, 2008, no. 57. 122-149 p. (tanulmány, tud. publ.)

Markója Csilla: Hamar munka sosem jó? Az Aba-Novák vállalkozás margójára. Artmagazin, 2008, no. 4., 25-34. (könyvrecenzió)

Markója Csilla–Bardoly István: Szerkesztői megjegyzések Zádor Anna összegyűjtött interjúi elé. In: Zádor Anna összegyűjtött interjúi 1. Szerk. Markója Csilla–Bardoly István. Enigma, 2008, no. 54. 85-86. (előszó, társszerzőként)

Csilla Markója: Ein anderer Mednyánszky. Studien über die Kunst von László Mednyánszky. Zusammenfassung. In: Markója Csilla: Egy másik Mednyánszky. Szerk. Bardoly István. Budapest, Meridián Kiadó, 2008. 381-394. (idegen nyelven megjelent tanulmány, rezümé)

2007

Csilla Markója: Predslov. In: Denníky 1877-1919. Vyber z umelcovych zachovanych denníkov. Red. Katarína Benova-Csilla Markója-István Bardoly et al. Bratislava, Kalligram, Slovenská národná galéria, 2007. 12-19. (külföldön megjelent tanulmány)

Csilla Markója: A Painter Maudit - Ladislav Mednyánszky In: Bořutová, D., Beňová, K. (eds.).: Osobnosti a súvislosti v umení 19. storočia na Slovensku. K problematike výskumu dejín umenia 19. storočia, KDVU STimul, Bratilava 2007, 181-201. (külföldön megjelent tanulmány)

Markója Csilla: „Kezdetben volt a kert". Három kulcsregény, és három sorsába zárt vasárnapos: Lesznai Anna, Ritoók Emma, Kaffka Margit. Enigma, 2007. no. 52. 67-108. (tanulmány, tud. publ.)

Markója Csilla: Eszeveszett festészet? Néhány gondolat Goya fekete festményeinek értelmezéséhez. Enigma, 2007., No. 53. 93-132. (tanulmány, tud. publ.)

„A hangulat a jövőben a piktúra egyedüli célja." Egy újonnan előkerült felvidéki Mednyánszky-napló és tanulságai. Nulla dies sine linea. Tanulmányok Passuth Krisztina hetvenedik születésnapjára. Szerk. Berecz Ágnes, L. Molnár Mária, Tatai Erzsébet. Budapest, 2007. 49–56. (tanulmány + forrásközlés, tud. publ.)

2006

Popper Leó. (1886–1911). „Emberek és nem frakkok. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai." Tudománytörténeti esszégyűjtemény. Szerk. Markója Csilla - Bardoly István. Budapest, Meridián Kiadó, 2006. II.: 263–284. (tanulmány, tud. publ.)

2005

Munkácsy-kérdések. Problématörténeti vázlat és bevezető a Munkácsy-összeállításhoz. Enigma, No 43/44. 2005. 17–54.(tanulmány, tud. publ.)

A magyar hangulatkép-festészet vázlata. Angyalokra szükség van. Tanulmányok Bernáth Mária tiszteletére. Szerk. András Edit. Budapest, MTA MKI, 2005. 111-126. (tanulmány, tud. publ.)

2004

László Mednyánszky, ein Genius der ungarischen Jahrhundertwende und die ungarische Stimmungsmalerei.

Acta Historiae Artium, 45. 2004. 337-355. (tanulmány, tud. publ., német nyelven)

Der Körper ist die Seele von Allem. Ein merkwürdiger Maler aus der Österreichisch–Ungarischen Monarchie: Baron László Mednyánszky, der «alte Hund» und die moderne «Bettler-Philosoph». László Mednyánszky 1852–1919. Hrsg. von Sabine Grabner, Csilla Markója. Österreichische Galerie Belvedere. Wien, 2004. 16–51. (Ausztriában megjelent tanulmány, tud. publ. német nyelven)

„Vzdialeno.sť Medzi nádherno.u a desivou tvárou." O netradično.m umení Ladislava Mednyánszkeho. Mednyánszky. Slovenská národná galéria, Bratislava, 29. Apríl – 29. August 2004. Zost. Csilla Markója. Bratislava, Slovenská národná galeria, 2004. 13–37. (Szlovákiában megjelent tanulmány, tud. publ., szlovák nyelven)

„The Disparity between a Sublime and a Hideous Portrait." Ladislav Mednyánszky's Peculiar Art. Mednyánszky. Slovak National Gallery, 29. April – 29. August 2004. Ed. by Csilla Markója. Bratislava, Slovak National Gallery, 2004. 13–37. (Szlovákiában megjelent tanulmány, tud. publ. angol nyelven)

„Die Entfernung zwischen einem erhabenen und einem abscheulichen Gesicht." Über die außergewöhnliche Kunst des László Mednyánszky. Mednyánszky. Ausstellung in der Ungarischen Nationalgalerie 14. Oktober 2003 – 8. Februar 2004. Hrsg. Csilla Markója. Budapest, Ungarischen Nationalgalerie, 2004. 13-37. (tanulmány, tud. publ. német nyelven)

Verekedés után. Mednyánszky a Budapest – Pozsony – Bécs háromszögben. Európai Utas, 15, 2004, 2. 16–25. (tanulmány, tud. publ.)

2003

Zvlástny zivot a este zvlástnejsie dielo baróna Ladislava Mednyánszkeho (1852-1919). Ročenka Slovenskej narodnej galérie Bratislave. Bratislava, 2003. 191-209. (Szlovákiában megjelent tanulmány, tud. publ., szlovák nyelven)

László Mednyánszky (1852-1919). Modern Hungarian Painting, 1892-1919). Ed. by Tamás Kieselbach. Budapest, T. Kiselbach, 2003. 68-72. (tanulmány, angol nyelven)

A Painter Maudit. László Mednyánszky (1852-1919). The Hungarian Quarterly, Vol. 44. 2003. 29–43. (tanulmány, tud. publ. angol nyelven)

Báró Mednyánszky László (1852–1919). Modern magyar festészet 1892–1919. Szerk. Kieselbach Tamás. Budapest, Kieselbach Tamás, 2003. 68–71.(tanulmány)

„Aki erős akar lenni, legyen erősek médiuma." Az újonnan kiolvasott Mednyánszky-feljegyzések elé. Mednyánszky László feljegyzései 1877–1918. Válogatás a festő kiadatlan naplófeljegyzéseiből. Szerk., a szöveget gondozta, a jegyzeteket és mutatót készítette, az utószót írta: Bardoly István. A szerk. munkatársa: Markója Csilla. Budapest, 2003. 7-12. (tanulmány, előszó, tud. publ.)

A Painter Maudit. László Mednyánszky (1852-1919). The Hungarian Quarterly, Vol. 44. 2003. 29–43. (tanulmány, tud. publ. angol nyelven)

Zvlástny zivot a este zvlástnejsie dielo baróna Ladislava Mednyánszkeho (1852-1919). Ročenka Slovenskej narodnej galérie Bratislave. Bratislava, 2003. 191-209. (tanulmány, tud. publ., szlovák nyelven)

„Egy fenséges és egy ijesztő arc közötti távolság". Mednyánszky László rendhagyó művészetéről. 13–33. Mednyánszky.(kat.) Magyar Nemzeti Galéria 2003. október 14. – 2004. február 8. Szerk.és bev. Markója Csilla. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria. 2003. 13–33. (tanulmány, tud. publ.)

2002

„A fő, az egyetlen maradandó a hangulat." A hangulattól a motívumig – Mednyánszky László és a bécsi hangulatfestészet / Stimmungsimpressionismus. Enigma, No. 34. 2002. 5–23.(tanulmány, tud. publ.)

„Die Hauptsache, das einzig bleibende ist die Stimmung." Von der Stimmung bis zum Motiv. László Mednyánszky und der Stimmungsimpressionismus." Enigma, No. 34. 2002. 164-175. (tanulmány német nyelven, tud. publ.)

2001

Thomas Ender és Mednyánszky. Johann Nepomuk Ender (1793–1854), Thomas Ender (1793–1875) emlékkiállítás. Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjtemény. Szerk. Papp Gábor György. Budapest, 2001. 57-62. (tanulmány, tud. publ.)

Thomas Ender und László Mednyánszky. Gedenkausstellung Johann Nepomuk Ender(1793–1854), und Thomas Ender (1793–1875). Kunstsammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Szerk. Papp Gábor György. Budapest, 2001. 130-141. (tanulmány, tud. publ. német nyelven)

Tájkép csata után. Mednyánszky László és a hadifestészet. Enigma, No. 28. 2001. 7–40. (tanulmány, tud. publ.)

2000

A Mednyánszky-kutatás új forrásai és a Lincselés c. kép. Ars Hungarica, 28. 2000. 283–300. (tanulmány, tud. publ.)

Egy másik Mednyánszky. (A Mednyánszky-kutatás új forrásai) [1.] Művészettörténeti Értesítő, 49. 2000. 95–117. (tanulmány, tud. publ.)

Báró Mednyánszky László különös élete és még különösebb művészete (1852–1919). Előszó a Mednyánszky olvasókönyvhöz. Enigma, No. 24/25. 2000. 15–55. (tanulmány, tud. publ.)

Das eigenartige Leben und die no.ch eigenartigere Kunst des Barons László Mednyánszky (1852–1919). Enigma, No. 24/25. 2000, 351–370. (tanulmány, tud. publ., német nyelven)

1999

Kállai Ernő német nyelvű cikkeiből. Szerkesztői előszó. Enigma, no. 22. 1999. 109–114. (előszó, tud. publ.)

Az „örökkévaló pillanat." Hit, dialektika, szellemtörténet. Gondolatok Fülep Lajos Egybegyűjtött írásainak harmadik kötete kapcsán. Ars Hungarica, 27. 1999. 473-479. (recenzió, tud. publ.)

„Sie gehören zu uns hier in Berlin". + Anmerkungen. Zu den in den Schriften erwähnten Daten ungarischer Kunstgeschichte. Ernst Kállai: Schriften in deutscher Sprache 1920-1925. Gesammelte Werke II. Hrsg. mit Anmerkungen und einem Nachwort versehen von Csilla Markója. Argumentum Kiadó - MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 1999. 169-177., 178–211. (előszó, jegyzetek, tud. publ.)

1998

Baksai József. Budapest, Studio 1900, 1998. 55. p. (Kortárs kismonográfiák sorozat 1.)

1996

A versre törő akarat. Utószó. Paul Celan versei (Marno János fordításában), Philippe-Lacoue Labarthe tanulmányával. Vál., szerk., jegyzetek és utószó: Markója Csilla. Bp., Enigma 1900 Kiadó, 1996. 215-223. (tanulmány, tud. publ., szerkesztés)

Peer Sweeney az Átokföldjén át. Francis Bacon és T. S. Eliot. Enigma, 3, no. 10. 1996. 43–56. (tanulmány)

1995

A kortárs magyar képzőművészet emblematikus tendenciái. A modern poszt-jai. Szerk. Keserü Katalin. Budapest, ELTE, 1995. 129-152. (tanulmány, tud. publ.)

III. Oktatási segédanyag

2010

„Emberek és nem frakkok." A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai 4. Szerk. Markója Csilla – Bardoly István. Enigma, no. 62. 2010. 126 p. ill. (tanulmánykötet és adattár)

Markója Csilla: „Kevés embert ismerünk, ámde annál több kabátot, nadrágot." A „Frakkok" pótkötetei elé. In: „Emberek és nem frakkok." A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai 4. Szerk. Markója Csilla – Bardoly István. Enigma, no. 62. 2010. 5-9. (tanulmánykötet előszó)

„Emberek és nem frakkok." A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai 5. Szerk. Markója Csilla – Bardoly István. Enigma, no. 63. 2010. 102 p. ill. (tanulmánykötet és adattár)

2007

„Emberek és nem frakkok. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai." Szerk. Markója Csilla - Bardoly István. Budapest, Meridián Kiadó, 2007. 677 p. + ill. + bibl. + névmutató. (felsőoktatási tankönyv-verzió szerkesztése)

A „Michelangelo"-paradigma. A művészettörténet módszerei: stílustörténet, ikonológia, hermeneutika. Metodikai szöveggyűjtemény Riegl, Wölfflin, Dvorak, Panofsky, Pächt, Bätschmann írásaival. Szerk. Rényi András – Markója Csilla. Enigma, 2002. No. 33. 174 p. (társszerkesztés)

IV. Kritikai kiadás, forráskiadás, kommentár

2011

Markója Csilla: „Futóhomok öntötte el Pest művészetét" – Néhány szerkesztői megjegyzés az „Idegenben" című összeállítás elé. Enigma, 2011, no 65. 5-13. (bevezető tanulmány)

Kernstok Károly emigrációban írt feljegyzései és önéletrajza. Közreadja Markója Csilla és Bardoly István. Enigma, 2011. no. 65. 13-64. (forrásközlés)

Kernstok Károly levelei Kosztolányi Kann Gyulának a berlini emigrációból. Közreadja Markója Csilla és Bardoly István. Enigma, 2011. no. 65. 13-64. (forrásközlés)

Ferenczy Béni levelei Ferenczy Noéminek az emigrációból – Szemelvények Horváth Béla művészettörténész hagyatékának a Ferenczy-ikrekre vonatkozó dokumentumaiból. Közreadja Markója Csilla és Bardoly István. Enigma, 2011. no. 65. 94-110. (forrásközlés)

2009

Zádor Anna összegyűjtött interjúi 4. Szerk. Markója Csilla–Bardoly István. Enigma, 2009, no. 58. 154 p. (forrásközlés + szerkesztés)

A római iskola. Szerk. Markója Csilla–Bardoly István –Molnos Péter. Enigma, 2009, no. 59. 164 p. (forrásközlés+szerkesztés)

Markója Csilla: Gerevich Tibor és a velencei biennálék – katalógusbevezetők 1930 és 1942 között. Enigma, 2009. no. 59. 79-107. (tanulmány+forrásközlés)

A válság tudósa – Interjúk Gerevich Tiborral 1930-1942 között. Válogatta és közreadja Markója Csilla, Bardoly István. Enigma, 2009, no. 60. 37-78. (forrásközlés)

Gerevich Tibor. Szerk. Markója Csilla–Bardoly István. Enigma, 2009, no. 60. 153 p. (forrásközlés+szerkesztés)

Markója Csilla: Gerevich Tibor görbe tükrökben. Enigma, 2009, no. 60. 5-44. (monografikus tanulmány)

Marosi Ernő 70. (Festschrift) Szerk. Markója Csilla – Bardoly István. Enigma, 2009. no. 61. 182 p. ill. (Festschrift szerkesztés)

Markója Csilla: „Csak egy Marosihoz fűzött lábjegyzet". Enigma, 2009. no. 61. 5-25. (tanulmány, Festschrift bevezető)

2008

Zádor Anna összegyűjtött interjúi 1. Szerk. Markója Csilla–Bardoly István. Enigma, 2008, no. 54. 170 p. (forrásközlés + szerkesztés)

Zádor Anna összegyűjtött interjúi 2. Szerk. Markója Csilla–Bardoly István. Enigma, 2008, no. 55. 179 p. (forrásközlés + szerkesztés)

Zádor Anna összegyűjtött interjúi 3. Szerk. Markója Csilla–Bardoly István. Enigma, 2008, no. 57. 149 p. (forrásközlés + szerkesztés)

2007

Ladislav Mednyánszky: Denníky 1877-1919. Vyber z umelcovych zachovanych denníkov. Red. Katarína Benova-Csilla Markója-István Bardoly et al. Bratislava, Kalligram, Slovenská národná galéria, 2007. 450 p. (külföldön megjelent könyv – naplókiadás – társszerkesztése)

Lesznai Anna élete és művészete I. Forrásgyűjtemény. Szerk. Markója Csilla-Török Petra. Bp., Enigma, 2007, no. 51. 173 p.(szerkesztés, forráskiadás)

Lesznai Anna élete és művészete II. Forrásgyűjtemény. Szerk. Markója Csilla-Török Petra. Bp., Enigma, 2007, no. 52.(szerkesztés, forráskiadás)

„A hangulat a jövőben a piktúra egyedüli célja." Egy újonnan előkerült felvidéki Mednyánszky-napló és tanulságai. Nulla dies sine linea. Tanulmányok Passuth Krisztina hetvenedik születésnapjára. Szerk. Berecz Ágnes, L. Molnár Mária, Tatai Erzsébet. Budapest, 2007. 49–56. (tanulmány + forrásközlés, tud. publ.)

2005

Lázár Béla visszaemlékezései Munkácsy Mihályra. Sajtó alá rend. Markója Csilla. Enigma, No 43/44. 2005. 129–155. (forrásközlés, tud. publ.)

Munkácsy-olvasókönyv. Válogatás Munkácsy Mihály recepciójából, tanulmányok, visszaemlékezések, korabeli sajtóvisszhang. Szerk. Markója Csilla. Enigma, No. 43/44. 2005. 270 p. (szerkesztés, forrásközlés, tud. publ.)

2004

Ernst Kállai: Schriften in deutscher Sprache 1926-1930. Hrsg. Csilla Markója, Monika Wucher. Budapest, MTA MKI – Argumentum Kiadó, 2003. 297 p. (Ernst Kállai Gesammelte Werke, 4.) (válogatás, kritikai kiadás szerkesztése német nyelven, tud. publ.)

Tamás Henrik: Mednyánszky. (1951) Közreadja: Markója Csilla. Enigma, No. 34. 2002. 63–71. – újraközölve: Tamás Henrik emlékezései (művészekre, képszalonokra, a Tamás Galériára...) és műgyűjteménye. Szerk. Nagy András. Budapest, 2004. 30–38. (forrásközlés, tud. publ.)

2003

Mednyánszky László feljegyzései 1877–1918. Válogatás a festő kiadatlan naplófeljegyzéseiből. Szerk., a szöveget gondozta, a jegyzeteket és mutatót készítette, az utószót írta: Bardoly István. A szerk. munkatársa: Markója Csilla. Budapest, 2003. 440 p. (szerkesztés, forrásközlés, jegyzetek, tud. publ.)

A Goll-ügy szövődményei. Széljegyzetek Paul Celan „Huhediblu" című versének magyar fordításához. Enigma, No. 36. 2003. 16–31. (esszé, jegyzet)

2002

Hangulat. Az osztrák hangulatképfestészet és Mednyánszky. Válogatás a korabeli Mednyánszky-recepcióból. Szerk. Markója Csilla. Enigma, No. 34. 2002. 175 p. (forrásközlés és szerkesztés)

Farkas István 1920-as olaszországi útinaplója. Közreadja Bardoly István, Markója Csilla. Enigma, No. 34. 2002.146-160. (forrásközlés, tud. publ.)

Mednyánszky László levelei Klein Dávidhoz. Közreadja: Markója Csilla. Enigma, No. 34, 2002. 88–104. (forrásközlés, tud. publ.)

2001

„Elkínlódunk még egy kicsit, azután jön a világ vége valamelyes formában." Mednyánszky László kiadatlan háborús naplóiból. Közreadja: Markója Csilla, Bardoly István. Enigma, No. 28. 2001. 64–102. (forrásközlés, tud. publ.)

Farkas István festőművész frontnaplója. MNG Adattára 6731/1954. A szöveget kiolvasta Bardoly István és Markója Csilla. Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Markója Csilla. Enigma, No. 28. 2001. 155-178. (forrásközlés, tud. publ.)

A Mednyánszky-akta a bécsi hadilevéltárban. Közreadja: Markója Csilla. Enigma, No. 28. 2001. 143–153. (forrásközlés, tud. publ.)

Válogatás Mednyánszky László háborús levelezéséből. Közreadja: Bardoly István, Markója Csilla. Enigma, No. 28. 2001. 105–141. (forrásközlés, tud. publ.)

2000

„Igazi és valóságos csirkefogó: kezdem magamat szépnek találni" Válogatás Mednyánszky László leveleiből. Közreadja: Bardoly István, Markója Csilla. Enigma, 24/25. 2000. 116–169. (forrásközlés, tud. publ.)

„Csak a bűnözőket szereti." Válogatás Katona Nándor Mednyánszkyt „leleplező" emlékirataiból. Közreadja: Markója Csilla. Enigma, No. 24/25. 2000. 177–192. (forrásközlés, tud. publ.)

„Az önmegsemmisítés vízszintes irányában" Válogatás Mednyánszky kiadatlan naplójegyzeteiből. Közreadja: Bardoly István, Markója Csilla. Enigma, No. 24/25. 2000. 75–115. (forrásközlés, tud. publ.)

„Szenilis jóhiszeműséggel" – Válogatás a Mednyánszky–Wolfner-per iratanyagából. Közreadja: Markója Csilla. Enigma, No. 24/25. 2000. 212–249. (forrásközlés, tud. publ.)

Uffonauták az Öreg Kutya holdján. Válogatás a Mednyánszky Lászlóhoz írott vagy vele kapcsolatos levelekből. Közreadja: Markója Csilla. Enigma, No. 24/25. 2000. 170–176. (forrásközlés, tud. publ.)

„Vaspáncéllal körülzárt életében" Katona Nándor a korabeli sajtó tükrében. Vál. Markója Csilla. Enigma, No. 24/25. 2000. 195–211. (forrásközlés, tud. publ.)

Mednyánszky-olvasókönyv. Forrásgyűjtemény. Válogatás a művész kiadatlan naplóiból, leveleiből, a rá vonatkozó peranyagból, a korabeli recepcióból stb. Szerkesztette, a dokumentumokat válogatta és közreadta, a jegyzeteket és az előszót írta Markója Csilla. Budapest, Meridián 2000 Kiadói Bt., 2000. (Enigma 24-25. szám) 375 p. (szerkesztés)

1999

Ernst Kállai: Schriften in deutscher Sprache 1920-1925. Gesammelte Werke II. Szerk. Markója Csilla – Monika Wucher. Argumentum Kiadó - MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 1999. 211 p.

(forrásközlés, válogatás, szerkesztés, tud. publ.)

V. Szerkesztői munka tudományos művek kiadásában, szakfolyóirat tematikus számában

2008

Animáció. Szöveggyűjtemény a hiperanimációról. Szerk. Markója Csilla–Varga Zoltán–Vajdovich Györgyi. Enigma, 2008. no. 56. 124. (szerkesztés)

2007

Goya I. Gesztusok és levelek. Szerk. és bev. Markója Csilla. Enigma, no. 50. 2007. 134 p. (szerkesztés)

Goya II. A Fekete Festmények. Szerk. és bev. Markója Csilla. Enigma, no. 51. 2007. (szerkesztés)

„Emberek és nem frakkok. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai." Tudománytörténeti esszégyűjtemény. III. Szerk. Markója Csilla - Bardoly István. Enigma, 2007, No. 49. 191. p. (társszerkesztés)

2006

„Emberek és nem frakkok. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai." Tudománytörténeti esszégyűjtemény. I–II. Szerk. Markója Csilla - Bardoly István. Budapest, Meridián Kiadó, 2006. 261., 225 p., 191. p. (szerkesztés)

2005

Re-produkciók. Elméleti írások és elemzések a kortárs művészetről. Tanulmánykötet. Szerk. Markója Csilla. Budapest, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete - Meridián Kiadó, 2005. 141. p (válogatás, szerkesztés, tud. publ.)

A pátosz formulái. Aby Warburg és a pátoszforma. Aby Warburg, Fritz Saxl, Edgar Wind, Gertrud Bing és mások írásaival. Szerk. Rényi András – Markója Csilla. Enigma, No. 46. 2005. 193 p. (társszerkesztés, tud. publ.)

Street art. Kortárs utcaművészet, graffiti. Szerk. Bordács Andrea – Markója Csilla. Enigma, No. 45. 2005. 110 p. (társszerkesztés)

2004

Mednyánszky. Slovak National Gallery, 29. April – 29. August 2004. Ed. by Csilla Markója. Bratislava, Slovak National Gallery, 2004. 535 p. (Szlovákiában megjelent, katalógusszerkesztés, tud. publ., angol nyelven)

Mednyánszky. Slovenská národná galéria, Bratislava, 29. Apríl – 29. August 2004. Zost. Csilla Markója. Bratislava, Slovenská národná galeria, 2004. 527 p. (Szlovákiában megjelent, katalógusszerkesztés, tud. publ., szlovák nyelven)

Mednyánszky. Ausstellung in der Ungarischen Nationalgalerie 14. Oktober 2003 – 8. Februar 2004. Hrsg. Csilla Markója. Budapest, Ungarischen Nationalgalerie, 2004. 523 p. (katalógusszerkesztés, tud. publ., német nyelven)

László Mednyánszky 1852–1919. Hrsg. von Sabine Grabner, Csilla Markója. Österreichische Galerie Belvedere. Wien, 2004. 121 p.(Ausztriában megjelent katalógus, katalógusszerkesztés, német nyelven)

Soá. A holokauszt reprezentációja II. A holokauszt és a kortárs képzőművészet. Szerk. Turai Hedvig – Markója Csilla. Enigma, No. 42. 2004. 110 p. (társszerkesztés)

Vizuális kultúra. A vizuális kultúra tudomány mai kérdései és alapszövegei. Szöveggyűjtemény. Szerk. Bán Zsófia – Markója Csilla. Enigma, No. 41. 2004. 129 p. (társszerkesztés)

Comics – Képregény. Képregényelmélet és kortárs művészek képregényei. Szerk. Markója Csilla. Enigma, No. 40. 2004. 180 p. (szerkesztés)

Marcel Duchamp. Szerk. Házas Nikoletta – Markója Csilla. Enigma, No. 39. 2004. 160 p. (társszerkesztés)

2003

Gyönyörű ez a mai nap. A nyolcvanas és a kilencvenes évek magyar művészete – történet és elmélet. Vál. Aknai Katalin, Rényi András. Szerk. Markója Csilla. Bp., MAOE-Meridián Kiadó, 2003. (szerkesztés)

Holokauszt. A holokauszt reprezentációja I. A holokauszt és a kortárs művészet. Szerk. Turai Hedvig – Markója Csilla. Enigma, No. 37/38. 2003. 204 p. (társszerkesztés)

Millet, Daumier, Van Gogh. Szerk. Markója Csilla. Enigma, No. 36. 2003. 128 p. (szerkesztés)

Színtanok. Philipp Otto Runge, Schopenhauer színelméletei és Leadbeater és Blavatsky ezoterikus színtanai. Szerk. Markója Csilla. Enigma, No. 35. 2003. 156 p. (szerkesztés)

Mednyánszky. Tudományos katalógus. Magyar Nemzeti Galéria 2003. október 14. – 2004. február 8. Szerk. Markója Csilla. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria. 2003. 415 p. (szerkesztés, tud. publ.)

Ernst Kállai: Schriften in deutscher Sprache 1926-1930. Hrsg. Csilla Markója, Monika Wucher. Budapest, MTA MKI – Argumentum Kiadó, 2003. 297 p. (Ernst Kállai Gesammelte Werke, 4.) (válogatás, szerkesztés német nyelven, tud. publ.)

2002

Rilke és a képzőművészet. Szerk. Hadas Emese – Markója Csilla. Enigma, 8, 2002. No. 31. 134 p. (társszerkesztés)

Hantai Simon. A Hantai-Derrida-Jean-Luc Nancy-levelezés. Szerk. Markója Csilla. Enigma, 8, 2002. No. 32. 102 p. (szerkesztés)

2001

Háború és vidéke I. Frontnaplók és hadifestészet Szerk. Markója Csilla. Enigma,7, No. 28. 2001. 225 p. (szerkesztés)

Háború és vidéke II. Rilke, Apollinaire és az I. világháború. Szerk. Markója Csilla. Enigma,7, No. 29. 2001. 135 p. (szerkesztés)

Az eltűnődött idő. Marcel Proust és a képzőművészet. Szerk. Lackfi János – Markója Csilla. Enigma, 7, 2001. No. 26-27. 188 p. (társszerkesztés)

A holtpont igézete: Caravaggio. Szerk. Rényi András – Markója Csilla. Enigma, 7, 2001. No. 30. 127 p. (társszerkesztés)

2000

Mednyánszky-olvasókönyv. Forrásgyűjtemény. Válogatás a művész kiadatlan naplóiból, leveleiből, a rá vonatkozó peranyagból, a korabeli recepcióból stb. Szerkesztette, a dokumentumokat válogatta és közreadta, a jegyzeteket és az előszót írta Markója Csilla. Budapest, Meridián 2000 Kiadói Bt., 2000. (Enigma 24-25. szám) 375 p. (szerkesztés)

1999

Schwerkraft: A nehézkedő Rilke. Szobor, tánc, gravitáció. Szerk. Rényi András – Markója Csilla. Enigma, 6, 1999. No. 20-21. 174 p. (társszerkesztés)

Változó művészetfogalom. A művészet fogalmának változása napjainkban. Művészetelméleti antológia. Szerk. Házas Nikoletta – Markója Csilla. Enigma, 6, 1999. No. 22. 143 p. (társszerkesztés)

1998

A tékozló: Rembrandt. Szerk. Rényi András – Markója Csilla. Enigma, 5, 1998. No. 14-15. 185 p. (társszerkesztés)

A feltérképező tekintet. Raymond Roussel és a térkép a művészetben. Szerk. Házas Nikoletta – Markója Csilla. Enigma, 5, 1998. No. 16. 137 p. (társszerkesztés)

Van Gogh cipőben. A Heidegger-Schapiro-vita. Szerk. Markója Csilla. Enigma, 5, 1998. No. 17. 109 p. (szerkesztés)

Van Gogh cipő nélkül. Rámapanoráma: az ábrázolás „keretei". Szerk. Házas Nikoletta – Markója Csilla. Enigma, 5, 1998. No. 18-19. 182 p. (társszerkesztés)

1997

Übermarionett. Caspar David Friedrich és Kleist. Tematikus összeállítás. Szerk. Markója Csilla. Enigma, 4, 1997. No. 11-12. 143 p. (szerkesztés)

Deleuze – egy élet. Gilles Deleuze, Hölderlin, József Attila. Szerk. Takács Ádám – Markója Csilla. Enigma, 4, 1997. No. 13. 119 p. (társszerkesztés)

1996

Álomkürtő. Kubin és Kafka. Tematikus összeállítás. Szerk. Markója Csilla. Enigma, 3, 1996. No. 9. 142 p. (szerkesztés)

Cézanne és a „képek vitája". Tematikus összeállítás. Szerk. Markója Csilla. Enigma, 3, 1995. No. 10. 120 p. (szerkesztés)

1995

Fenség és közönség. Összeállítás a fenséges esztétikai kategóriája kapcsán. Szerk. Markója Csilla. Enigma, 2, 1995. No. 1. 124 p. (szerkesztés)

A maximum és a minimum. A minimal art és a fenséges. Összeállítás. Szerk. Markója Csilla. Enigma, 2, 1995. No. 2. 137 p. (szerkesztés)

Hisztéria – Francis Bacon olvasókönyv. Szerk. Markója Csilla. Enigma, 2, 1995. No. 3. 135 p. (szerkesztés)

Empedoklész az Etnán. Hölderlin olvasókönyv. Szerk. Markója Csilla. Enigma, 2, 1995. No. 4. 186 p. (szerkesztés)

VI. Adatbázis, bibliográfia, lexikonszócikk

Szócikkek

2006

László Mednyánszky: Detail of a Park+Waterfall. Art Treasures in the Palace of the Hungarian Academy of Sciences. Ed. by Papp, Gábor György – András, Edit. Bp., MTA MKI, 2006. 232-233. (képleírás, szócikk, tud. publ.)


2003

Istvan Farkas. In: Saur Allgemeines Künstlerlexikon, K. G. Saur, München, Leipzig, 2003. (Németországban megjelent német nyelvű szócikk)

Dévényi, Mónika. Deli, Ágnes. Erdélyi, Eta. Deák, Ágnes. Saur Allgemeines Künstlerlexikon. Leipzig – München, K. G. Saur, 2003.

2002

Mednyánszky László. Magyar Művészeti Kislexikon. Szerk. F. Almásy Éva. Budapest, Enciklopédia Kiadó, 2002.

1999-2001

Almásy Aladár, Artner Ilona, Baji Miklós Zoltán, Baksai József, Bakos Tamás, Barkóczy József, Bodóczky István, Deli Ágnes, Dévényi Mónika, Erdélyi Eta, Erkel László, Harmati Zsófia, Fekete Ildikó, Gál András, G. Szabó Pálma, Gerber Pál, Roskó Gábor, Tuzson-Berczeli Péter, Orbán Attila, Regős István, Kácser László, Köves Éva, Mészáros Gabriella, Nayg István, Tallós Ilona, Turi Éva, Pacsika Rudolf, Malovecz Ildikó, Ősi László, Zrínyifalvi Gábor. Kortárs Magyar Művészeti Lexikon. Főszerk. Fitz Péter. I–III. Budapest, Enciklopédia Kiadó, 1999–2001.

2000

Művészettörténeti bibliográfia 1989. Magyar és magyar vonatkozású publikációk. Összeállította Markója Csilla. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 2000. 97 p. (bibliográfia, tud. publ.)

1999

Művészettörténeti bibliográfia 1988. Magyar és magyar vonatkozású publikációk. Összeállította Bardoly István és Markója Csilla. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 1999. 102 p. – ugyanez megjelent: Ars Hungarica, 27. 1999. 169-267. (bibliográfia, tud. publ.)

1998

Művészettörténeti bibliográfia 1987. Magyar és magyar vonatkozású publikációk. Összeállította Bardoly István és Markója Csilla. Ars Hungarica, 26. 1998. 153-252.

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 375 0493

E-mail

mi.titkarsag@abtk.hu