+36 1 375 0493    mi.titkarsag@abtk.hu

BTK Művészettörténeti Intézet

PAPP Gábor György

PAPP Gábor György
PAPP Gábor György
...
tudományos munkatárs
+36-1-224-6700/4159
Academic Degree: PhD
Languages: German, English

Studies:

2000 - 2003: ELTE BTK Művészettörténeti Tanszék, PhD / Insitute for Art History of ELTE University

1994 - 1999: ELTE BTK Művészettörténeti Tanszék, MA / Insitute for Art History of ELTE University

 

Work places:

2012 – MTA BTK Művészettörténeti Intézet / Insitute for Art History of the Centre for the Humanities of he Hungarian Academy of Sciences

2000 – 2009 MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Művészeti Gyűjtemény / Art Collection, Research Insitute for Art History of he Hungarian Academy of Sciences

2000 – 2012 MTA Művészettörténeti Kutatóintézet / Research Insitute for Art History of he Hungarian Academy of Sciences

1995 – 1997 Országos Műemlékvédelmi Hivatal /Historic Preservation Office of Hungary

1992 – 1994:  Szépművészeti Múzeum, könyvtár / Library, Museum of Fine Arts

1990 – 1992: Iparművészeti Múzeum, könyvtár / Library, Museum of Applied Arts

 

Architecture History, Urban History, 19th Century Architecture, National Identity, Cultural Nationalism

Awards, Fellowships:

2017: Zádor Anna díj / Anna Zádor Award

2016 – 2019 : Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. A nemzeti historizmus hű krónikása. Építő Ipar – Építő Művészet 1914 – 1932. c. kutatásra (3 év) / János Bolyai Research Fellowship. Project title: The Faithful Chronicler of the National Historicism. Építő Ipar – Építő Művészet 1914 – 1932.

2014 – 2015: NKA támogatás Gerster Kálmán életművének kutatására / Fellowship of the National Cultural Fund of Hungary. Project title: The Work of Koloman Gerster

2013 – 2017: OTKA kutatás. Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon. (témavezető: Gyáni Gábor és Dávidházy Péter) / Project supported by Hungarian Scientific Research Fund. Title: Arts and Sciences in the Service of Nation Building in 19th Century Hungary

2010: NKA támogatás az MTA Vigyázó-gyűjtemény kutatására / Fellowship of the National Cultural Fund of Hungary. Project title: Vigyázó Collection of the Hungarian Academy of Sciences

2004: DAAD ösztöndíj, Berlin, Német – magyar építészeti kapcsolatok kutatására / DAAD Fellowship, Berlin. Project title: German-Hungarian architectural connections

2002: CH ösztöndíj, Bécs. Kutatási téma: Theophil Hansen magyar tanítványai / Fellowship of the Collegium Hungaricum Vienna. Project title: Theophil Hansens Hungarian pupils

2002 – 2004: OTKA kutatás: A historizmus 11 szobrászának oeuvre katalógusa. (témavezető: Nagy Ildikó) / Project supported by Hungarian Scientific Research Fund. Title: Oeuvre Catalogue of 11 Sculptor of Historicism in Hungary

1998: Magyar Történészhallgatók Egyesületének díja. Deák Ferenc síremlékére kiírt pályázat történetének vázlata c. tanulmányért / Award of the Association of Hungarian Students in the Field of History

1998 CEEPUS ösztöndíj, Bécs. Kutatási kéma: Gerster Kálmán bécsi tanulmányai / CEEPUS Studentship, Vienna. Project title: Koloman Gersters years in Vienna

1997 CEEPUS ösztöndíj, Pozsony. Kutatási téma: 19. századi temetőművészet / CEEPUS Studentship, Bratislava. Project title: Central-European Funerary Arts in 19th Century

Scolarly activity:

RIHA Journal szerkesztőbizottsági tag / Local Editor of the RIHA Journal

MTA Köztestületi tag / Member of public body of the Hungarian Academy of Sciences

Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület / István Hajnal Circle. Hungarian Social History Association

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat / Association of Hungarian Archeologists and Art Historians

Edited books:

Kemény Mária: A Magyar Tudományos Akadémia palotája. (szerk.: Papp G.Gy és Boncz H.) Osiris-MTA, Budapest, 2015.

Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. (szerk. Papp G.Gy.) MTA, Budapest, 2010.

Von Berlin nach Budapest – Aspekte des Historismus in der ungarischen Architektur / Berlinből Budapestre – A historizmus aspektusai a magyar építészetben. (szerk.: P.G.Gy.) Potsdam, 2006.

Art Treasures in the Palace of the Hungarian Academy of Sciences. (eds: E. András, É. Bicskei and G. Gy. Papp), MTA, Budapest, 2006.

A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei. (szerk.: P.G.Gy. – András E.) MTA, Budapest, 2004.

Gedenkausstellung von Johann Nepomuk Ender (1793-1854) und Thomas Ender (1793-1875) / Johann Nepomuk Ender (1793-1854) és Thomas Ender (1793-1875) emlékkiállítás. MTA Művészeti Gyűjtemény (Hrsg.: Papp G.Gy.) MTA, Budapest, 2001.

Studies:

2018

Present Constructed from the Past. Attempts to Shape National Architecture in 19th-Century Hungary. In. Gyáni, Gábor - Halmesvirta, Anssi (eds.), Cultural Nationalism in a Finnish-Hungarian Historical Context, MTA, Budapest, 2018. 146-163.

2017

Létezhetik-e kimondott nemzeti stílus? [Can there be such a thing as national style?] Enigma. 2017/92. 165–175.

„Királyaink korának lehellete”. A millenniumi kiállítás történelmi épületei és szerepük a nemzeti identitás formálásában. [„The Air of the Age of our Kings”. The Historic Buildings of the Millennial Exhibition and their Role in forming a National Identity] In. Szilágyi A. - Bollók Á. (szerk.): Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században. Bp. 2017. 224 – 248. (OTKA)

Felszólítás a honi szobrászat ügyében; Vahot Imre: Észrevételek a Mátyás szobor tervezetére; Radisics Jenő ismertetése Huszka József: A magyar díszítő styl című könyvéről; Fülep Lajos ismertetése Malonyay Dezső A magyar nép művészete című könyvének első kötetéről; Kós Károly: Nemzeti művészet; Ney Béla: Magyar építészeti styl; ifj. Andrássy Gyula: Tudomány és hazafiság; Hauszmann Alajos: Néhány szó a modern építészetről; Koronghi Lippich Elek: A művészetek és a stílus; Koronghi Lippich Elek: Hogyan lesz magyar architektúra; Keleti Gusztáv: Teendőink a képzőművészetek ügyében; Pasteiner Gyula: Magyar szobrászat; Tagányi Károly és Hampel József vitája a nemzeti művészetről; Pasteiner Gyula: A nemzeti elem a régi hazai művészetben; Pulszky Károly: Iparművészet és stíl.  In.  Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában. Szöveggyűjtemény (szerk. Cieger András – Varga Bálint). Budapest, MTA BTK, 2017.

György Vastagh d. ä, György Vastagh d. J., Miklós Vay, Anton Vogel. In. Christine Gruber (Hrsg.): Österreichisches Biographisches Lexikon Band. 15, Lieferung 68. Wien, 2017.

2016

Historicism: Ecclesiastic Architecture. Roman Catolic Churches; Mausoleums; The Kossuth Mausoleum; Neo-Classicism: Domestic Architecture. In. Sisa J. (ed): Motherland and Progress. Basel – Boston, 2016. 95–108, 495–512, 542–554.

2015

„Vezessük be minél előbb nemzeti hagyományainkat a modern világba”. A nemzeti építészet fogalmának változásai az építészeti szakirodalomban Magyarországon. Korall 62. 2015. 167–189. (OTKA)

Többlépcsős időutazás: A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai 1246 – 2013. Új Művészet 26 (2015) 20–23.

2014

Önképalkotás és régiótudat. Magyarország, az európai építészeti diskurzus és a 19. századi szaksajtó. In. TBM 39. (2014) 305–316. (OTKA)

Ismeretlen Ybl-tervek Teophil Hansen bécsi hagyatékában. Ars Hungarica 40 (2014/4.) 543–548.

2013

A historizmus katolikus templomépítészete. Egy építészeti megoldás elterjedése a dualizmus kori Magyarországon. In. Felekezeti társadalom – felekezeti műveltség. Rendi társadalom – polgári társadalom 25. (a Hajnal István kör 2011. évi, győri konferenciájának kötete), Bp, 2013. 365–385.

Az Akadémia Károly körúti palotája. In. Szentesi E. (szerk.): Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Bp. 2013. 387–404.

Lakóépületek; Katolikus templomok, Mauzóleumok, Kossuth-mauzóleum. In. Sisa J. (szerk.): A magyar művészet a 19. században. Építészet és iparművészet. Bp. 2013.

2012

A magyar építészek nélkülözhetetlen közlönyétől a „megtépett, megszabdalt orgánumig”. Az Építő Ipar – Építő Művészet (1914–1932). Ars Hungarica, 2012. 190–205.

–Gerster Kálmán. In. Szabó Z. – Zatykó L (szerk.): A budatétényi Szt István király plébániatemplom, 1912 – 2012. Bp. 2012. 36–39.

–A szándéktól a megvalósulásig. A kistétényi templom terveinek bemutatása. In. Szabó Z. – Zatykó L (szerk.): A budatétényi Szt István király plébániatemplom, 1912 – 2012. Bp. 2012. 40–49.

–Tervek a budatétényi Szt. István király templom kibővítésére. In. Szabó Z. – Zatykó L (szerk.): A budatétényi Szt István király plébániatemplom, 1912 – 2012. Bp. 2012. 68–75.

2010

A Magyar Tudományos Akadémia épített öröksége. In. Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. (szerk. P.G.Gy.) MTA, Bp, 2010. 11–47.

2009

–Vom Wettbewerbsprojekt für das Parlament in Budapest bis zum Theater- und Redoutengebäude in Zipser Neudorf (Spisska Nová Ves, Igló). Führende Grundsätze in der Architektur von Koloman Gerster. In. Ars 42. (2009) 331–345.

2008

–Architektenausbildung nach Berliner Vorbild an der TU Budapest. In. AHA 49 (2008) 417–431.

2006

–Gábor Eszter – Papp G. Gy.: A rákóczifalvi Madonna. In. Ars Hungarica 34 (2006) 319–332.

–Hungarian Academy of Sciences and the Fine Arts in the 20th Century. In. András E. – Bicskei É. – Papp G.Gy. (eds.): Art treasures in the Palace of the Hungarian Academy of Sciences. Bp. 2006. 33–40.

–A berlini magyar aranyifjak építészeti tervei. In. Bardoly I. (szerk.): Magyar Műemlékvédelem. Bp. 2006. 254–266.

2004.

–A Magyar Tudományos Akadémia és a képzőművészetek a 20. században. In. P.G.Gy. – András E. (szerk.): A Magyar Tudományos akadémia képzőművészeti kincsei. MTA, Bp, 2004.

–Izsó Miklós: Friedrich August Stüler mellszobra. In. A Magyar Tudományos Akadémia és a képzőművészetek a 20. században. In. P.G.Gy. – András E. (szerk.): A Magyar Tudományos akadémia képzőművészeti kincsei. MTA, Bp, 2004. 217–219.

–Engel József: gróf Széchenyi István egészalakos álló szoborminája. In. A Magyar Tudományos Akadémia és a képzőművészetek a 20. században. In. P.G.Gy. – András E. (szerk.): A Magyar Tudományos akadémia képzőművészeti kincsei. MTA, Bp, 2004. 220–221.

–Dunaiszky László: gróf Széchenyi István mellszobra. In. A Magyar Tudományos Akadémia és a képzőművészetek a 20. században. In. P.G.Gy. – András E. (szerk.): A Magyar Tudományos akadémia képzőművészeti kincsei. MTA, Bp, 2004. 235.

–Zala György: Csíky Gergely mellszobra. In. A Magyar Tudományos Akadémia és a képzőművészetek a 20. században. In. P.G.Gy. – András E. (szerk.): A Magyar Tudományos akadémia képzőművészeti kincsei. MTA, Bp, 2004. 264.

2002.

–Gerster Kálmán síremléképítészeti munkássága. In. Ars Hungarica 30 (2002) 49–122.

–Berlin und die ungarische Architektur. In. Franke J.G. – Méhes M. (hrsg.): Friedrich August Stüler das Akademiegebäude in Budapest. Berlin, 2002. 3–8.

2001

–Thomas Ender építészeti tárgyú akvarelljei az MTA Könyvtárának Kézirattárában. In. P.G.Gy. (szerk.): Johann Nepomuk Ender (1793-1854), Thomas Ender (1793-1875) emlékkiállítás. MTA, Bp, 2001, 41–52.

–Az örökség hagyományozói. Könyöki József és Myskovszky Viktor műemlékfelmérései. In. Ars Hungarica 29 (2001) 192–196.

–A Zsolnay-épületkerámia a 19-20. század építészetében. In. Magyar Iparművészet 2001/1 16–21.

2000

–Adalékok Steindl Imre építészi tevékenységéhez. In. Ars Hungarica 28 (2000) 259–272.

1998

–Deák Ferenc síremlékére kiírt pályázat történetének vázlata. In. Hajdú Á. – Ősz F. (szerk.): Pest-Buda egyesítésének 125. évfordulója. 1873 – 1998. Bp, 1998. 88–98.

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 375 0493

E-mail

mi.titkarsag@abtk.hu