+36 1 375 0493    mi.titkarsag@abtk.hu

BTK Művészettörténeti Intézet

PAPP Júlia

PAPP Júlia
PAPP Júlia
...
tudományos főmunkatárs
+36-1-224-6700/4343
Phd
angol C felsőfok, német C felsőfok

1981: ELTE BTK művészettörténet-történelem szakos diploma
1986: ELTE BTK esztétika szakos diploma
1989: egyetemi doktori fokozat (summa cum laude)
1997: PhD

1981 – 1995: Magyar Köztársaság Művészeti Alapja
1992 – 1995: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet
1997 – 2000: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet
2003 – 2006: ELTE Egyetemi Könyvtár (MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája)
2009. január 1-től: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet

18-19. század, könyvillusztrációk, gyűjtéstörténet, műtárgyfotó

2002: Bolyai János Ösztöndíj Elismerő Oklevél

Külföldön (vagy idegen nyelven) megjelent publikációk:

·      Macmillan Dictionary of Art, London: Szoldatits
Ferenc, Than Mór, László Fülöp, Tornyay János, Pesti Műegylet, Ehrenreich
Sándor, Erőss Gábor, Heinrich Ede,  Kiss Bálint, Klimkovics Béla, id. Markó Károly, Markó András, Markó Ferenc, ifj. Markó Károly (lexikon szócikkek)

·      Goro (Agyagfalvi Goró), Lajos (1786 – 1843); Goro,
(Agyagfalvi Goró), Lajos (1865 – 1904) = Saur Allgemeines Künstlerlexikon, München – Leipzig 2008. Band 59, 91-92.

·      Das Gemälde „Die drei Zigeuner" von Alois Schönn. = Wiener Geschichtsblätter 2003/1 Heft, 58. Jahrgang, 55-61.

· The Catalogue of Bernhard Paul Moll (1697–1780) and His Atlas Hungaricus = Imago Mundi (Vol. 57.) 2005/2. 185-194.

· Daten zu der ungarischen Geschichte des Rumy-Bechers = Dziela i
Interpretacje (10) 2005. 85-99.

·      Bestimmung einer Kupferstichfolge Johann Blaschkes von
60 Stück (Budapest, Ungarische Nationalgalerie, Kupferstichkabinett) = Annales de la Galerie Nationale Hongroise - A Magyar Nemzeti Galéria
Évkönyve 2002-2004, Budapest 2005, 49-54.

· Lebenslauf und Berufslaufbahn des Militäringenieurs Lajos Goró von Agyagfalva (1786-1843) = Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. Band 53. 2009, 77-93.

· Relations among illustrators and publishers in Vienna on the turn of the
18th and 19th century mirrored in the works of Johann Blaschke (1770-1833) = Johannes Frimmel – Michael Wögerbauer (Hrsg.): Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert. Das Beispiel der Habsburgermonarchie. Buchforschung 5. 2009, Harrasowitz Verlag – Wiesbaden. 189-200.

· Pál Rosti (1830-1874), Traveller and Photographer. = The
Hungarian Quarterly Volume 48, Winter 2007. 85-90.

· Artwork Photography in Hungary: The Early Years (1859-1885) = Visual Resources. An International Journal of Documentation September 2009 (25) Issue 3, 193-238.

· Identifizierung des Stichvorbildes eines Silberpokals aus dem 16. Jahrhundert (Angaben zur Tätigkeit von Hans Sebald Beham [1500-1550]) = Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 2008 (62) Heft 1. 39-49.

· Angaben zum Lebenslauf des Kupferstechers Johann Blaschke (1770-1833) = Wiener Geschichtsblätter 2008 (63) Heft 1. 55-68.

· Angaben zum Lebenslauf und zur Tätigkeit des Kupferstechers Johann Blaschke (1770-1833) = Ars (42) 2009/2. 257-276.

· The Amateur and the Professional [Roger Fenton, Mór Erdélyi]. = Hungarian Quarterly Volume 49, Autumn 2008. 95-109.

. Der fotografierende Onkel und der Fotografien sammelnde Neffe (Angaben zur Albert Amadei-Fotosammlung des Kunsthistorischen Instituts der Wiener Universität) = Wiener Geschichtsblätter 2009 (64) Heft
2. 12-28.

· Reflexionen zur Ikonografie von Maria Theresia – im Spiegel der Wiener Biografiesammlungen um 1810.  = Wiener Geschichtsblätter 2010 (65) Heft 2. 91-104.

· Die häuslichen und gesellschaftlichen Räume des Familienlebens am Anfang des 19. Jahrhunderts im Spiegel zweier Buchillustrationsserien aus Wien = Wiener Geschichtsblätter (Megjelenés alatt)

· „... ist erzürnt, leidet, wie die Büste des 'tragischen Schillers' ..." Heinrich Friedrich Füger: Das Porträt des János Batsányi. = Jahrbuch
des Oberösterreichischen Musealvereines (158/2013) (Megjelenés alatt)

Könyvek:

·      Művészeti ismeretek gróf Sándor István (1750-1815)
írásaiban (Művészettörténeti Füzetek 21.) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1992.

·      (Társszerzőként): Művészettörténet. Klasszicizmus és
romantika - 1790-1867. = Magyar Kódex. Reformkor és kiegyezés. Szerkesztő:
Szentpétery József. Kossuth Kiadó, Budapest 2000. 217-246.

·      Farkas Zsuzsa – Papp Júlia: A műtárgyfényképezés
kezdetei Magyarországon (1840-1885). Budapest, Magyar Fotográfiai Múzeum, 2007.

·      Bitnicz Lajos emlékezete. Szombathely, 2007.

·      A Rumy-serleg története. Budapest, Kairosz Kiadó, 2008.

·      Bitnicz Lajos és a régiségtudomány. Budapest, Balassi
Kiadó, 2009.

·      Könyv és kép a 19. század elején. Blaschke János
(1770–1833) illusztrációinak katalógusa. Budapest, Argumentum Kiadó – MTA BTK, 2012.

Könyvfejezetek:

·      Haza és haladás. A reformkortól a kiegyezésig
(1790-1867) = Encyclopaedia Humana Hungarica – CD Rom. Budapest 2000.

·      „Vitézül védjétek a nemzetet..." (Wolfgang Lazius nagy
Magyarország-térképének Szűz Mária, Szent István és Szent László ábrázolásáról)
= A Magyary Zoltán és az OTKA Posztdoktori ösztöndíjasok találkozója. Sopron,
2001. november 15-16. Konferencia-kiadvány. 56-62.

·      Céhes mesterképzés, rajziskolák, vasárnapi iskolák; A
bécsi Képzőművészeti Akadémia; Javaslatok magyar művészeti akadémia
felállítására; Külföldi tanulmányutak; Kazinczy Ferenc, a klasszicista ízlés
terjesztője; Akadémiai ösztöndíjak, József nádor művészeti ösztöndíjai, itáliai
tanulmányutak; A nemesi nemzet profán történelmi képei: Az Auróra-kör;
Bibliográfia. = A magyar művészet a 19. században (1800-1900). (Megjelenés
alatt)

Kiállítási katalógusok:

·      A kódextől a szépséggalériáig. Tíz évszázad portréi a budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményeiben. Budapest, 2005.

·      Roger Fenton fényképei – Photographs of Roger Fenton
(Az el nem veszett, de megtalált képek. Kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban
– Photographs Rediscovered. Exhibition in the University Library of Eötvös
Loránd University) Budapest, 2008.

Könyvszerkesztés:

·      Budapest Art Expo 1991. March 15-20. 1991. Catalogue.
Red.: László Beke, Mariann Gergely, Júlia Papp. (Organized by) Budapest Art
Expo Foundation. Budapest, 1991.

·      Képszerkesztés és képaláírások (212 fekete-fehér és 16
színes kép) Vajda György Mihály: Keletre nyílik Bécs kapuja. Közép-Európa
kulturális képeskönyve 1740-1918. Bp. Akadémiai Kiadó, 1994 című könyvében.

·      Keserü Katalin: A századforduló. Budapest, 2007.

Lexikon szócikkek:

·      Magyar Művészeti Kislexikon. Budapest, 2002: A
klasszicizmus művészete, Történeti festészet, Kertművészet, Pesti Műegylet és
42 művész-szócikk.

Hazai konferencia-előadások:

·      „Vitézül védjétek a nemzetet..." (Wolfgang Lazius nagy
Magyarország-térképének Szűz Mária, Szent István és Szent László ábrázolásáról)
= A Magyary Zoltán és az OTKA posztdoktori ösztöndíjasok találkozója, 2001. 11.
15-16. Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

·      Az Egyetemi Könyvtár metszet- és
könyvritkaságainak 19. századi hasonmásai. = 2008. június 6. Budapest, ELTE
Egyetemi Könyvtár.

Nemzetközi konferencia előadások:

·      Digitalisation of works of fine arts in library
catalogue system.  = Questions of
elaborating and electronic cataloguing of 15th-18th
century prints - international methodological conference. (A 15-18. századi
nyomtatványok feltárásának és digitalizálásának kérdései - módszertani
nemzetközi konferencia) 2004. április 21-22. Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár.

·       Relations among
illustrators and publishers in Vienna
on the turn of the 18th and 19th century mirrored in the
works of Johann Blaschke (1770-1833) =
Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert. Das Beispiel der
Habsburgermonarchie. 26-28. April 2007. Bécs, Österreichische
Nationalbibliothek. A Gesellschaft für Buchforschung in Österreich és az
Österreichische Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts által
rendezett nemzetközi konferencia.

·      Adatok Goró Lajos (1786–1843) itáliai régészeti
kutatásaihoz és erdélyi hadmérnöki tevékenységéhez = Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848
között  Konferencia B. Nagy Margit
(1928–2007) emlékére (2009. október 16–18. Marosvásárhely, Románia)

Tanulmányok:

·      A századforduló szimbolizmus-értelmezésének néhány
kérdése a kor képzőművészeti írásai alapján. = Ars Hungarica 1982/1. 51-61.

·      Rétegek és vonalak (Orbán Katalin és Lőrincz Győző
kerámiái) = Művészet 1982/9.

·      Interart '85 = Művészet
1986/7.

·      Egy 18. század végi illusztrált zsebalmanach = Magyar Könyvszemle 1987/4. 278-293.

·      Képzőművészeti ismeretek és a „művészettörténeti
gondolkodás" kezdetei Sándor István (1750-1815) írásaiban = Magyar Könyvszemle 1989/4. 355-368.

·      „Szépmesterségi mívek kereskedése"-i a múlt század
elején = Új Művészet 1992/2. 72-74.

·      Művésznők a gödöllői művésztelepen  = Új
Művészet 1992/4. 16-22.

·      A francia forradalom és Napóleon korának művészete a korabeli
hazai sajtó tükrében. = Magyar
Könyvszemle 1998/3. 207-232.

·      Cserey Farkas „Hazafi Óhajtás"-a  a Magyar Kurír 1822. évfolyamában. = Magyar Könyvszemle 1999/1. 103-106.

·      Báthory Miklós címerének, sírkövének és Báthory András
Madonnájának említései a 18. század végén és a 19. század elején. = Művészettörténeti Értesítő 1999/1-4.
157-160.

·      Baracskai római-kori sírkövek leírása 1806-ból. = Archaeologiai Értesítő 1998/2000. 79-83.

·      Kolozsvári Tamás garamszentbenedeki oltára feliratának
említései a 19. század elején. Ars
Hungarica 1999/2. 419-422.

·      Weidenfelder Lőrinc két levele erdélyi régiségekről
1754-ből. = Magyar Könyvszemle 2000/2. 204-210.

·      Hazai művészeti, régészeti és építészeti emlékek
ismertetése a felvilágosodás és a korareformkor sajtójában. (Adalékok a
műemlékvédelmi gondolkodás kialakulásához) = Magyar Műemlékvédelem (Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Évkönyve,
1991-2001) XI. 2002, 31-78.

·      Egy adat a történeti festészet hazai kezdeteihez
(Wándza Mihály Mátyás király bécsújhelyi táborozását ábrázoló festményének
leírása 1806-ból) = Ars Hungarica
2000/1. 197-204.

·      „Vár állott, most kőhalom..." (A Querela Hungariae
toposz motívumai 18–19. századi hazai romleírásokban) = Irodalomtörténeti Közlemények
2000/1. 115-128.

·       „...Ein
Denkmaal, welches auch die Nachwelt noch bewundern wird..." (Sajtóhírek 18.
század végi hazai monarchikus „emlékművekről".) = Művészettörténeti Értesítő 2000/1. 119-131.

·      „...a' mit magunkért nem akarnánk, akarjuk Hazánkért!"
(Adatok a hazai ókori emlékek leírásának és gyűjtésének történetéhez – a
Nemzeti Múzeummal kapcsolatos 19. század eleji sajtóhírek tükrében) = Folia Historica XXI. 1998-99. 33-66.

·      A Hazai és Külföldi Tudósítások beszámolója Peter
Krafft I. Ferencet ábrázoló festményéről 1818-ból. = Magyar Könyvszemle 2001/2 220-232.

·      „...nem szűkölködik már a Magyar a' Kultúrában..." (A
művelődési téma a 19. század hazai képzőművészetében – egy
nemzet-karakterológiai toposz változásának tükrében.) = Művészettörténeti Értesítő 2001/3-4. 293-315.

·      „...Hegedűm függesztem szomorú Fűzfákra..." (Adatok a
137. zsoltár hazai irodalmi és képzőművészeti recepciójához) = Ars Hungarica 2001/1. 63-74.

·      „Vitézül védjétek a nemzetet..." (Wolfgang Lazius nagy
Magyarország-térképének Szűz Mária, Szent István és Szent László ábrázolásáról)
= Geodézia és Kartográfia 2001/7.
35-38. Bővített változata: Ars Hungarica
2002/1. 25-48.

·       „Mit nem tör le idő, emberi kéz letöri." (Adatok az európai képrombolások történetéhez) = História 2002/3 31-34, 2002/4 27-29,
2002/5-6 46-49.

·      „Mit nem tör le idő, emberi kéz letöri." (Adatok az
európai képrombolások történetéhez) = 2000. 2002/november 52-64, 2002/december 64-70.

·      „Ob Hungariam pacis et belli artibus illustratam"
(Történelemábrázolás és történeti allegóriák 18. századi könyvillusztrációkon)
= Folia Historica - A Magyar Nemzeti
Múzeum Történeti Évkönyve XXIII-I. 2002. 145-169. Megjelent:

·      Adatok I. (Nagy) Lajos király korának
képzőművészetéről a felvilágosodás és a korareformkor hazai sajtójában. = Magyar Könyvszemle 2004/1. 62-69.

·      Egy 18. századi hazai látképkatalógus. (Vár- és
városábrázolások ismertetése Bernhard Moll Atlas Hungaricusában.) = Geodézia és Kartográfia 2004/11. 44-46.

·      Vénusz birtokában. (Adatok az ókori Vénusz-szobrok
európai recepciójának történetéhez.) = Művészettörténeti
Értesítő 2005/1-2. 93-108.

·      Canzi Ágoston: Vas Gereben (Radákovics József)
portréja. Kelety Gusztáv: A száműzött parkja. Képelemzések. = A modell. A női akt a 19. századi magyar
művészetben. A MNG-ban 2004-ben rendezett kiállítás katalógusa.
Szerkesztette: Imre Györgyi. Budapest, 2004. 283, 404-405.

· Egy metszet azonosítása. Blaschke János illusztrációja C. M. Wieland Aristipp und einige seiner Zeitgenossen című regényének harmadik kötetéhez. = Művészettörténeti Értesítő 2004/ 1-4. 170-172.

·      Rom és rekonstrukció. (Hazai építészeti emlékek 19.
századi ábrázolásairól) = Tanulmányok
Rózsa György tiszteletére. Magyar Nemzeti Múzeum, 2005. 121-133.

· Atlas Hungaricus.
Magyarországi vár- és városábrázolások ismertetése Bernhard Paul Moll 18.
századi térképkatalógusában. = ELTE
Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XII. Budapest, 2005. 325-369.

· Botrány az örökség körül. A Rumy-serleg magyarországi
története. = Artmagazin 2005/3.
május-június, 26-28, 45-46.

· Goró Lajos leírása 1826-ból a nápolyi dóm két magyar vonatkozású síremlékéről. = Magyar Könyvszemle 2006/1. 82-93.

· A Rumy-serleg magyarországi története = Vasi Honismereti és Helytörténeti
Közlemények 2005/3. 24-45.

·      A fejedelmi reprezentáció változásának egy aspektusa a
felvilágosodás és a korareformkor hazai sajtójának tükrében. = Ars Hungarica (34) 2006/1-2. 167-176.

· Rómer Flóris
(1815-1889) (Jegyzetek Rómer Flóris „Archaeologiai levelei"-hez) = „Emberek, és nem frakkok" A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai. Szerk.: Markója Csilla és Bardoly István.  Enigma (XIII) 2006, 47. szám. I. kötet. 73-90.

· Rejtőzködő kincseink. Roger Fenton (1819-1869) tizenkét fényképe az Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtárában. = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIII. (2007) 211-219.

· Adatok Blaschke János rézmetsző (1770-1833) életrajzához. = Művészettörténeti Értesítő (LVI) 2007/2. 349-358.

· Illusztrátorok, írók és könyvkiadók kapcsolata Bécsben és Pest-Budán a 18-19. század fordulóján – Blaschke János rézmetsző munkásságának tükrében. = Magyar Könyvszemle (124) 2008/2. 141-169.

·      Az ötödik album. Rosti Pál (1830-1874) Fényképi
Gyűjteményének újabb példánya. = Fotóművészet
(LI.) 2008. 2. szám, 118-127.

· XIX. századi hasonmások az Egyetemi Könyvtár középkori anyagáról.
Katalógusfejezet. = Mátyás király. Magyarország a reneszánsz hajnalán.
Kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban. Katalógus. Budapest, 2008. 96-99.

·      „...nem csak karddal, hanem pennámmal is használni..."
Adatok Agyagfalvi Goró Lajos (1786-1843) hadmérnök életrajzához és
pályaképéhez. = Századok (142)
2008/3. 673-696.

·      Roger Fenton fényképei az Egyetemi Könyvtárban. = Fotóművészet (LI.) 2008/3. 96-112.

· Kislakás- és iskolaépítés Budapesten a 20. század elején. Kiállítás
Erdélyi Mór fényképeiből. = Új
Pedagógiai Szemle (59) 2009/1. 114-121.

· Adatok Beszédes Sándor Albrecht Dürer fametszetes Passió sorozatairól készített fényvéseteihez. = Omnis creatura significans.
Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. Essays in honour of Mária
Prokopp. Budapest, Centrart Egyesület, 2009. 261-265.

· Adatok Zrínyi Miklós, a szigetvári hős ikonográfiájához: Blaschke János könyvillusztrációi = Hadtörténelmi Közlemények (122) 2009/2. 506-523.

· Adatok Mária Terézia ikonográfiájához – Blaschke János (1770-1833)
könyvillusztrációinak tükrében. = Aetas (25) 2010/2. 141-154.

· Adatok a Kazinczy-levelezés új kiadásához = Ragyogni és munkálni. Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről. Szerk.: Debreczeni Attila, Gönczy Monika. (Konferencia kiadvány) Debrecen, 2010. 257-272.

· A Szép és a Jó. Kazinczy és a művészetek. A Petőfi
Irodalmi Múzeum kiállítása a Kazinczy Ferenc Emlékév alkalmából (2009. május
26. - 2010. február 28.) = Irodalomtörténet (Új folyam XI) 2009/4. 510-518.

· Adatok Kazinczy  Ferenc és Blaschke János munkakapcsolatához –
tények és tévedések a művészettörténeti szakirodalomban. = Ars Hungarica (36) 2008/1-2. 179-228. [Recte 2010]

· A családi élet otthoni és közösségi terei a 19. század elején két könyvillusztráció-sorozat tükrében. = Művészettörténeti Értesítő (60) 2011/1. 89-105.

· Az Egyetemi Könyvtár metszet- és könyvritkaságainak 19. századi
hasonmásai. = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei (XIV-XV.) Budapest, 2011. 345-372.

· Adatok Goró Lajos (1786–1843) itáliai régészeti kutatásaihoz és erdélyi
hadmérnöki tevékenységéhez = Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére. Szerk.: Orbán János. Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011. 235-248.

· Vicc vagy véletlen. Spermium a Tövisek és virágokban. = Irodalomtörténet (Új folyam 42) 2011/3. 404-414.

· Gótikus építészeti elemek a XVIII-XIX. század fordulójának
könyvillusztrációin. = „És az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala" –
Tanulmányok Bibó István 70. születésnapjára. Szerk.: Tóth Áron. Budapest, 2011.
167-172.

Cikkek:

·      Intellektuális érzelmesség (Művészet 1982/1)

·      Tassy Béla (Művészet 1982/2)

·      Különféle gondolatok képeslap kiállítások ürügyén
(Művészet 1982/3)

·      Hang-szín-tér (Művészet 1982/6)

·      Fábián Pál (Művészet 1982/9)

·      Fiatal Képzőművészek Stúdiója (Művészet 1982/12)

·      Hajagos Imre (Művészet 1983/2)

·      Dráma és tér (Művészet 1983/4)

·      Tipográfiai kiállítás (Művészet 1983/5)

·      Makó Judit (Művészet 1983/5)

·      Mobilok (Művészet 1983/7)

·      A bábok különös világa (Művészet 1983/9

·      Hommage a Vaszkó Erzsébet (Művészet 1983/10)

·      Kínai papírvágások (Művészet 1983/11)

·      Marosits István (Művészet 1983/12)

·      Fejek (Művészet 1984/3)

·      Márffy Ödön kiállítása a Vigadó Galériában (Művészet
1984/6)

·      Egyed László kiállítása a Stúdió Galériában (Művészet
1984/8)

·      Francia design (Művészet 1984/10)

·      Formatervezők lesznek (Művészet 1985/3)

·      Várnagy Ildikó kiállítása (Művészet 1986/1)

Könyv- és konferencia-ismertetések:

· Knapp Éva – Tüskés Gábor: Populáris grafika a 17-18. században. Balassi Kiadó, Budapest, 2004. = Művészettörténeti Értesítő 2005/1-2. 148-153.

· Farkas Zsuzsa: Festő-fényképészek 1840-1880. (A magyar fotográfia történetéből 38.) Magyar Fotográfiai Múzeum. [H. N.] 2005. = Művészettörténeti
Értesítő 2006/2. 457-463.

· Fényképarchívumok és a művészettörténet fotográfiai emlékezete. A firenzei Max Planck Intézet Művészettörténeti Intézetének nemzetközi műtárgyfénykép-történeti konferenciája (2009. október 29-31.) = Művészettörténeti Értesítő (59) 2010/1. 143-147.

· Farkas Zsuzsa: Borsos József. = Artmagazin (8) 2010/2. 90-91.

Kiállítás-rendezések:

·      A kódextől a szépséggalériáig. Tíz évszázad portréi a
budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményeiben. ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest, 2005. október 5. - 2006. január 30.

·      „Az el nem veszett, de megtalált képek." Roger Fenton
fényképei az ELTE Egyetemi Könyvtárban. ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest, 2008. november 21. – 2009. február 27.

 

 

 

 

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 375 0493

E-mail

mi.titkarsag@abtk.hu