+36 1 375 0493    mi.titkarsag@abtk.hu

BTK Művészettörténeti Intézet

SISA József

SISA József
SISA József
...
kutatóprofesszor
+36-1-224-6700/4234
MTA doktora, 2006 / Doctor of the Hungarian Academy of Sciences, 2006
angol, német, francia / English, German, French (nat. Hungarian)

1971-1976: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, művészettörténet–angol szak / Eötvös Loránd University of Budapest, Faculty of Liberal Arts, Art History - English

1992: Kandidátus (CSc) / PhD

2011: Habilitált doktor, Pécsi Tudományegyetem / Doctor Habilitatus, University of Pécs

2012: Egyetemi tanár / University Professor

1976-84: Fővárosi Ingatlankezelő és Műszaki Vállalat, Műemléki Osztály, kutató / Office for the Maintenance of the Buildings of Budapest, Department of Historic Monuments, researcher

 

1984-: Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézet, illetve Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet / Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences, at present Institute for Art History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences

1984-1992: tudományos munkatárs / research fellow

1992-2011: tudományos főmunkatárs (1997-2000: Adattár vezetője,2001-2011: Újkori Művészeti Osztály vezetője) / senior research fellow (1997-2000: head of the Archive, 2000-2011: head of the Department of the Art of the Modern Times)

2012: tudományos tanácsadó (mb. igazgató) / scientific advisor (director-designate)

2013-2016: Tudományos tanácsadó (igazgató) / scientific advisor (director)

2016--: Tudpmányos tanácsadó / sientific advisor

 

2011-: Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszék (2011-2012: tudományos tanácsadó, 2012-: egyetemi tanár) / University of Pécs, Pollack Mihály Faculty of Egineering and Information Technology, Department of Planning and History of Architecture (2011-2012: scientific advisor, 2012-: university professor)

építészettörténet, kertművészet, műemlékvédelem, 19. század / history and theory of architecture, garden history, 19th century

1991: Pasteiner Gyula emlékérem, Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat / Pasteiner Gyula Memorial Medal, Society of Hungarian Archaeologists and Art Historians

1999: Certificate of Excellence. International Studies Center (ISC), Budapesti Közgazdasági Egyetem - Budapest University of Economic Sciences

2006: Antall József emlékdíj, Sisa József: Steindl Imre. Az építészet mesterei (Holnap Kiadó, 2005.) c. könyvére / Antall József Memorial Award for József Sisa's book Steindl Imre. Az építészet mesterei [Imre Steindl. The Masters of Architecture]. (Holnap Publishing House, 2005)

2006: Fitz József díj, Sisa József: A magyar klasszicizmus (Corvina Kiadó, 2006.) c. könyvére / Fitz József Award for József Sisa's book A magyar klasszicizmus [Hungarian Neo-Classicism]. (Corvina Publishing House, 2006)


2013: Magyar Érdemrend Tisztikeresztje / Officer's Cross of the Hungarian Order of Merit

Jelenlegi / Current

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, tag / Society of Hungarian Archaeologists and Art Historians, member

1990-: az MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottság tagja (1990-2001 között titkár) / Scientific Committe of Art History of the Hungarian Academy of Sciences, member (1990-2001: secretary)

2008-: Országos Doktori Tanács. ELTE Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola (témavezető), PTE Breuer Marcell Doktori Iskola (törzstag) / National Doctoral Committee. Doctoral School of Art History of Eötvös Loránd University, Budapest (advisor), Breuer Marcell Doctoral School, University of Pécs (regular member)

2012-: UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság, tag / Hungarian National Committee of UNESCO, member

MTA Köztestületi tag / Public Corps of the Hungarian Academy of Sciences, member

Korábbi / Former

1993-1997 : OTKA Művészettörténeti Zsűri, titkár /National Scientific Research Fund, Jury for Research on Art History, secretary

2001-2004: OTKA Társadalomtudományi Kollégium, tag / National Scientific Research Fund, College for the Humanities, member

2001-2004: MTA Társadalomtudományi Kuratórium, tag / Board for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, member

2010-2012: az OTKA Művészeti és Kulturális Tárgyú Kutatások zsűrije, elnök / National Scientific Research Fund, Jury for Research on Art History and Culture, chairman

2013-2015: OTKA Társadalom. és Bölcséttudományi Kollégium, tag / National Scientific Research Fund, College of Social Sciences and Humanities, member

2010-2016: CIHA - Comité International d’Histoire de l’Art (2010-2012: membre supplémentaire, 2012-2016: membre titulaire)

Folyóiratok szerkesztő- és tanácsadói bizottsági tagsága / Membership of editorial or advisory boards of professional journals

Acta Historiae Artium (Budapest, 1993-)

Ars Hungarica (Budapest, 2000-)

Centropa. A Journal of Central European Architecture and Related Arts (New York, 2001-2015)

Műemlékvédelem (Budapest, 2002-)

Várak, Kastélyok, Templomok (Pécs, 2009-2013)

 

Jelenlegi oktatási tevékenység / Current teaching activity

1994-: Budapesti Corvinus Egyetem (korábban: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem) International Study Programs (korában: International Studies Center) tanszék, megbízott előadó, a Council on International Educational Exchange (USA) szervezésével. Angol nyelvű kurzusok 19. és 20. századi magyar építészet tárgyköréből / Corvinus University of Budapest, International Study Programs, lecturer of English-language courses on 19th and 20th-century architecture organized by the Council on International Educational Exchange (USA) for international students

2011-: Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, Breuer Marcell Doktori Iskola, kurzus az egyetemes építészetelmélet és az újkori építészet tárgyköréből / University of Pécs, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology, Breuer Marcell Doctoral School, courses on the history and theory of architecture

 

Korábbi oktatási tevékenység / Former teaching activity

1990, 2001, 2002: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet Tanszékén meghívott előadó. Kurzus témája: 19. századi egyetemes építészettörténet / Eötvös Loránd University (Budapest), Department of Art History, guest lecturer. Courses on 19th-century architecture

1997: École Pratique des Hautes Études (Paris), kurzus a 19. századi magyar építészetről / École Pratique des Hautes Études (Paris), course on 19th-century Hungarian architecture

1999: Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba), megbízott előadó. Speciális kollégium, témája: 19. századi európai építészet / Pázmány Péter Catholic University (Piliscsaba, Hungary), guest lecturer, special course on 19th-century architecture

2005, 2007: A kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetemen kurzus, témája: 19. századi magyar és egyetemes építészet / Babeş-Bolyai University (Cluj-Napoca, Romania), courses on 19th-century architecture

 

Nemzetközi előadások, konferencia-szereplések / International lectures and conferences

1985, Vienna, Austria. Gesellschaft für Vergleichende Kunstforschung in Wien, lecture entitled "Steindl, Schulek und Schulcz - drei ungarische Schüler des Wiener Dombaumeisters Friedrich von Schmidt."

1985, Pavia, Italy. Conference on "Il neogotico in Europa nel XIX e XX secolo", organized by the University of Pavia. Lecture entitlled "Imre Steindl and Neo-Gothic in Hungary in the Late 19th Century"

1986, Gorizia, Italy. Conference of the Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei on "La Scuola viennese di Storia dell"art". Lecture entitled "Wien und die Anfänge der Kunstgeschichtschreibung und der Denkmalpflege in Ungarn"

1989, West-Berlin, Germany. Conference on Joseph Lenné. Lecture entitled "Landschaftsgärten und landschaftliche Parks in Ungarn"

1991, Oxford, U.K. Conference of the Garden History Society. Lecture entitled "Landscape Gardening in Hungary and Its English Connections"

1991, Norwich, U.K. Lecture at the University of East Anglia, entitled "Country House-Building in Hungary in the 19th Century"

1992, Rimaszombat/Rimavská Sobota, Slovakia. Conference on István Ferenczy. Lecture entitled "A magyar klasszicista építészet és európai kapcsolatai" [The European connections of Hungarian Neo-Classical architecture]

1994, Birmingham, U.K. Annual conference of the Association of Art Historians. Lecture entitled "Gottfried Semper and Hungary"

1997-98, Vienna, Austria. Participation and presentations in the project called "Stadtparkanlagen der Ehemaligen k.u.k. Monarchie (FWF Forschungsprojekt)" organized by Walter Krause and Géza Hajós

1998, Edinburgh, U.K. Scottish Society for Art History study day in association with the Royal Academy. Lecture entitled "The Budapest Academy and Architectural Education in Hungary"

1998, Washington, D. C., USA. The launching of the book The Architecture of Historic Hungary at the Embassy of Hungary, with a lecture on Hungarian architecture

1999, Arnhem, Holland. Sonsbeek-Symposium. Lecture entitled "The Városliget City Park in Budapest"

1999, Koblenz, Germany.  Conference on "Burgenrestaurierungen zwischen Romantik und Postmoderne". Lecture entitled "Vajdahunyad – ein Musterbeispiel von Burgenrestaurierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts"

1999, Toronto, Canada. Launching of the book The Architecture of Historic Hungary with a presentation

2000, Brighton, U.K. Conference organized by the University of Brighton on "Peasants Real and Imagined". Lecture entitled "The Ethnographic Village Exhibit at the Millennial Exhibition in Hungary 1896"

2000, London, U.K. The launching of the book The Architecture of Historic Hungary at the Hungarian Cultural Centre with a lecture on Hungarian architecture

2002, New York, USA. Bard Graduate Center, Forum on "More than a Facade: Architectural Ceramics in Europe and America", lecture on Zsolnay architectural ceramics

2003, Vienna, Austria. At the exhibition "Zeit des Aufbruchs" lecture entitled "Baukunst in Wien und Budapest um die Jahrhundertwende"

2003, Vienna, Austria. Conference organized by the Collegium Hungaricum and the University of Graz, lecture entitled "Assimilation oder Emanzipation? Wien und die ungarische Baukunst im ausgehenden 19. Jahrhundert"

2003, Paris, France. Conference "L'idée nationale et l'architecture en Europe 1860-1914", organized by the Univesity of Rennes, the Finish Cultural Institute and the Hungarian Cultural Institute, lecture entitled "Urban Parks and Nationalism in Hungary"

2004, Newport, USA. The Newport Symposium, lecture entitled "Art Nouveau Splendor in Hungary: The Andrássy Dining-Room."

2005 Cseszte/Casta, Slovakia. Conference called "Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov", organized by the Slovak National Commission on Historic Buildngs. Lecture entitled "Levéltári és múzeumi források építészettörténeti kutatásokhoz" [Archival and museological sources for research into architectural history]

2005, Alsólendva/Lendava, Slovenia. Conference on "A társadalmi tér" [Social Space] organized by the Hajnal István Kör, lecture entitled "Tér, funkció és reprezentáció a historizmus kastélyaiban" [Space, function and representation in the country houses of Historicism]

2005, Kolozsvár/Cluj-Napoca, Romania. Conference on "A régi Erdély művészete" [The old art of Transylvania] by the Department of Art History of the Babeş-Bolyai University, lecture entitled "Erdélyi kastélyok a historizmus korában" [Transylvanian country houses in the age of Historicism]

2005, Léva/Levice, Slovakia. Conference on the "Dejiny knižnej kultúry Levíc a okolia" by the Slovak National Library and other instiutions, lecture entitled "A kistapolcsányi és a nagyugróci kastélykönyvtárak. Művészettörténeti és könyvészeti aspektusok" [The libraries of the country houses at Kistapolcsány and Nagyugróc. Aspects of art and bibliography]

2007, Berlin, Germany. Conference organized by the Research Institute for Art Hsitory of the Hungarian Academy of Sciences and the Deutsches Kulturforum östliches Europa at the Technische Universität Berlin, lecture entitled "Die 'Berliner Renaissance' in Budapest"

2007. New York, USA. The annual congress of the College Art Association, lecture entitled "Industrial, Ecclesiastical, Monumental? Brick Architecture in 19th-Century Hungary and Central Europe"

2007. New York, USA. Lecture organized by the Society of Architectural Historians at the Hungarian Cultural Center, entitled "Style, Tradition, Ambition: Aspects of Country House Building in Hungary and Central Europe"

2009, Marosvásárhely/Targu Mures, Romania. Conference called "Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között" [Styles, works of art, masters. The art of Transylvania between 1690-1848], lecture entitled "Adalékok a Bánság és a Partium klasszicista kastélépítészetéhez" [On the Neo-Classical country houses of  the Banat and the Partium]

2011, New York, USA. Lecture organized by the Alumni Association of the Victorian Society Summer Schools and the Hungarian Cultural Center, entitled "Budapest: A Model city of the 19th Century"

2012, Bern, Switzerland. Conference on "Parlamentarische Repräsentationen", organized by the University of Bern, lecture entitled "'Das Vaterland hat bereits sein Haus' - das ungarische Parlament in Budapest"

2013, Szabadka/Subotica, Serbia: The City Between Culture, Economy and Poliitics. A joint Hungarian and Serbian seminar. Lecture entitled: "The Architecture of Historicism and Cityscape in Central Europe"

2013, Szeged, Hungary: Humboldt-Kolleg: Prinzip Wiederholung. Zur Ästhetik von System- und Sinnbildung in Literatur, Kunst und Kultur aus interdisziplinärer Sicht. Lecture entitled: "Tradition und Kontinuität in der Baukunst"


2013, Alsókorompa / Dolná Kupá, Slovakia. Conference of the Slovak National Museum: The Contribution of World Personalities to the Historical Park and Rose-Growing Tradition of Dolná Krupá. Lecture entitled „Remarks on Heinrich Nebbien's Work at Dolná Krupá and in the Banat Region."

 

Publications in major languages

József Sisa, ‘Alois Pichl in Ungarn: Die Tätigkeit eines Wiener Architekten in Ungarn während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.’ Acta Historiae Artium XXVIII. 1982. No. 1-2, 67-116

József Sisa, ‘English Influence on Hungarian Romantic Architecture.’ The New Hungarian Quarterly XXIII. 1982. No. 87, 182-185

József Sisa, Daten zur Tätigkeit Otto Wagners in Ungarn.’ Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege XXXVII. 1983. No. 1-2, 37-42

József Sisa, ‘Steindl, Schulek und Schulcz – drei ungarische Schüler des Wiener Dombaumeisters Friedrich von Schmidt.’ Mitteilungen der Gesellschaft für vergleichende Kunstforschung in Wien XXXVII. 1985. No. 3, 1-8

József Sisa, ‘Der Schlossbau in Ungarn im 19. Jahrhundert.’ Arx, Burgen und Schlösser in Bayern, Österreich und Südtirol IX. 1987. No. 1, 203-207

József Sisa–Károly Örsi: Conserving Historic Parks and Gardens in Hungary.’ Landscape Research XII. 1987. No. 2, 22-26

József Sisa, ‘Imre Steindl and Neo-Gothic in Hungary in the Late 19th Century.’ In: R. Bossaglia–V. Terraroli (ed), Il neogotico nel XIX e XX secolo, I. Mazzotta, Milano, 1989. 140-148

József Sisa, The Gardens of Europe. Ed. by P. Hobhouse, P. Taylor, H. Johnson.’ The New Hungarian Quaterly XXXII. 1991. 148-150 [review]

József Sisa, ‘Joseph Hoffer and the Study of Ancient Architecture.’ Journal of the Society of Architectural Historians XLIX. 1990. No. 4, 430-439

Dénes Komárik – József Sisa, 'Miklós Ybl (1814-1891).' In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Exhibition catalogue. Hild-Ybl Foundation, Budapest 1991. 191-194.

József Sisa, ‘Die Margareteninsel in Budapest, als sie noch Palatin-Insel hiess.’ Die Gartenkunst IV. 1992. No. 1, 68-78

József Sisa, ‘Landscape Gardening in Hungary and Its English Connections.’ Acta Historiae Artium XXXV. 1990-92. 193-206

József Sisa, Historische Gärten in Österreich. Vergessene Gesamtkunstwerke. Hrsg. G. Hajós. Wien-Köln-Weimar, 1993.’ Acta Historiae Artium  XXXVII. 1994-95. 326-327 [review]

László Csorba–József Sisa–Zoltán Szalay, Das ungarische Parlament. KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1993

László Csorba–József Sisa–Zoltán Szalay, Le parlement hongrois. KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1993

László Csorba–József Sisa–Zoltán Szalay, Il parlamento ungherese. KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1993

József Sisa, Count Ferenc Széchényi's Visit to English Parks and Gardens in 1787.’ Garden History XXII. 1994. No. 1, 64-71

József Sisa, 'Anna Zádor (1904-1995).' Acta Historiae Artium XXXVII. 1994-95. No. 1-4, 347-350

József Sisa, Neo-Gothic in Central Europe: Friedrich Schmidt and His School.’ In: National Gallery of Art. Center for Advanced Study in the Visual Arts. Center 16, Record of Activites and Research Reports. Washington, D.C. 1996. 136-139

József Sisa, ‘Vienna e le origini della storiografia dell'arte e della tutela dei monumenti in Ungheria.’ In: Marco Pozzetto (ed.): La scuola viennese di storia dell'arte. Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, Gorizia, 1996. 163-168      

József Sisa, Klassizistische Bauten des 19. Jahrhunderts. Die Bibliothek und der Turm von Pannonhalma.’ Acta Historiae Artium  XXXVIII 1996. No. 1-4, 167-184

József Sisa, ‘Biographie europäischer Gartenkünstler: Keresztély Ilsemann in Budapest.’ Stadt und Grün XLVI. 1997. No 3, 411-413

Dora Wiebenson–József Sisa (ed.), The Architecture of Historic Hungary. MIT Press, Cambridge, Massachusetts–London, England, 1998

József Sisa, ‘Survival of an Urban Park.’ Historic Gardens Review Summer 1998, 15-19

József Sisa, ‘Schulek, Frigyes’ Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, 53. Lieferung. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, 1998. 314-315 [entry]

József Sisa, ‘Péchy Mihály’, Schickedanz Albert’, Steindl Imre’, Weber Antal’, Zitterbarth’. In: Macmillan Dictionary of Art. Ed. by J. Turner. MacMillan Publ., London, 1998 [entries]

József Sisa, ‘The ”English Garden” and the Comfortable House. British Influences in Nineteenth-Century Hungary.’ In: Gyula Ernyey (ed.), Britain and Hungary. Contacts in Architecture and Design During the Nineteenth and Twentieth Century. Hungarian University of Craft and Design, Budapest, 1999. 71-94.

József Sisa, ‘Schulcz, Ferenc’ Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, 54. Lieferung. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1999. 345-346 [entry]

József Sisa, ‘From the Competition Design to the Definitive Design.’ In: Az ország háza. Buda-pesti országháza-tervek 1784-1884. The House of the Nation. Parliament Plans for Buda-Pest 1784-1884. Exhibition Catalogue, ed. by Eszter Gábor and Mária Verő. Museum of Fine Arts, Budapest, 2000. 394-408.

József Sisa, Budapest.’ Centropa I. 2001. No. 1, 17-23

József Sisa, The Parliament House of Hungary. Photographs by Bence Tihanyi and Ágnes Bakos. Magyar Könyvklub, Budapest, 2001

József Sisa, ‘Neo-Gothic Architecture and Restoration of Historic Buildings in Central Europe. Friedrich Schmidt and His School.’ Journal of the Society of Architectural Historians LXI. 2002. No. 2, 170-187.

József Sisa, ‘The Beginnings of Art History and Archaeology in Hungary. Some Semper Connections.’ Centropa, II. 2002. No. 2, 129-135

József Sisa, Gottfried Semper in Hungary.’ Centropa II. 2002. No. 2, 136-143

József Sisa, ‘Zsolnay Ceramics in the House of Parliament.’ In: Hungarian Ceramics from the Zsolnay Manufactury 1853-2001, ed. by Éva Csenkey and Ágota Steinert. Bard Graduate Center–Yale University Press, New York–New Haven–London, 2002. 181-186

József Sisa, ‘An Architectural Icon for Hungary: Vajdahunyad Castle.’ In: Jeremy Howard (ed.): By Force or by Will. The Art of External Might and Internal Passion. St Andrews University, St Andrews, 2002. 93-104

[József Sisa], The One-Hundred-Year-Old Parliament House. An Exhibition of the Hungarian National Assembly on the Occasion of the 100th Anniversary of the Opening of the Parliament House (October-November 2002). Office of the Hungarian National Assembly, Budapest, 2002

József Sisa, ‘Die Schmidt-Schule in Budapest.’ In: Zeit des Aufbruchs. Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde. Eine Ausstellung des Kunsthistorischen Museums Wien in Zusammenarbeit mit dem Collegium Hungaricum, Exhibition Catalogue, Kunsthistorisches Museum. Wien–Milano, 2003. 167-171

József Sisa, Nikolaus Pevsner’s Thoughts on Hungarian Architecture.’ In: Gyula Ernyey (ed.): Britain and Hungary 2. Contacts in Architecture, Design, Art and Theory Furing the Nineteenth and Twentieth Centuries. Hungarian University of Craft and Design, Budapest, 2003. 70-82

József Sisa, ‘Humor and Architecture. Three Cartoons on the Hungarian Parliament.’ Centropa IV. 2004. No. 1, 20-23

József Sisa, ‘Hungarian architecture in a Nutshell’ In: Magyar Magic. Hungary in Focus 2004. [Souvenir programme] London, 2004. 27-29

 József Sisa, ‘Die angewandte Kunst am Budapester Wohnbau des 19. Jahrhundert.’ In: Hausbau und Bauforschung in Ungarn. Jahrbuch für Hausforschung, Band 47. Jonas Verlag, Marburg, 2004. 183-198

József Sisa. ‘Vajdahunyad – ein Musterbeispiel der Burgrestaurierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.’ Burgen und Schlösser 2004. No. 3, 143-147

The Hungarian Parliament. A Walk Through History; Text by József Sisa, photographs by Bence Tihanyi and Ágnes Bakos. Corvina Kiadó, Budapest, 2005

Das Parlament. Im Spiegel der Zeit. Text von József Sisa, Fotos von Bence Tihanyi und Ágnes Bakos. Corvina Kiadó, Budapest, 2005

József Sisa, ‘Urban Parks and Nationalism in Hungary.’ In: Idée nationale et architecture en Europe 1860-1919. Finlande, Hongrie, Roumanie, Catalogne – Architecture and National Identities in Europe 1860-1919. Finland, Hungary, Romania, Catalonia. Sous la direction de Jean-Yves Andrieux, Fabienne Chevallier et Anja Kervanto Nevanlinna. Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2006. 141-147

József Sisa, ‘Städtische Parkanlagen in Ungarn 1867-1918.’ In: Géza Hajós (ed): Stadtparks in der österreichischen Monarchie 1765-1918. Böhlau Verlag, Wien–Köln–Weimar, 2007. 121-164

József Sisa, ‘Assimilation oder Emanzipation? Wien und die ungarische Baukunst im ausgehenden 19. Jahrhundert.’ In: Kulturtransfer und kulturelle Identität. Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde. Hrsg. Károly Csúri–Zoltán Fónagy–Volker Munz. Praesens Verlag, in Kooperation mit Szegedi Egyetem Kiadó, Wien, 2008. 227-233

József Sisa, ‘From Gardens to Films. Gyula Ernyey (ed.): Britain and Hungary, volume 3. Budapest, 2005.’ The Hungarian Quaterly Vol 48, Winter 2008. 135-139 [review]

József Sisa, 'Die "Berliner Renaissane" in Budapest.' Acta Historiae Artium XLIX. 2008. 448-458.

József Sisa, ‘Hungary’, ’Lechner, Ödön’, ’Makovecz, Imre’. Oxford Companion to Architecture. Ed. by Patrick Goode. Oxford University Press, Oxford, 2009. 437-438, 541, 574 [entries]

József Sisa, Mansions under the Spell of the "Olden Times". Country House Building in the English Style.’ Ars XLII. 2009. No. 2, 206-216

József Sisa, ‘Anthony Alofsin: When Building Speak. Architecture as Language in the Habsburg Empire and Its Aftermath.’ Centropa IX. 2009. No. 3, 229-231 [review]

József Sisa, ‘Burg von Vajda Hunyad.’ In: Winfried Nerdinger (ed.), Geschichte der Rekonstruktion – Konstruktion der Geschichte. TU München – ETH Zürich, München 2010. 265-267

József Sisa, ‘The Hungarian Country House 1840-1914.’ Acta Historiae Artium LI. 2010. 141-205

József Sisa, 'Introduction'. Centropa XIII. 2013. No. 2, 106

József Sisa, 'Style and Comfort. Hungarian Country Houses in the Age of Historicism'. Centropa XIII. 2013. No. 2, 162-174

József Sisa, 'Szkalnitzky Antal.' Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950. 64. Lieferung. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, 2013. 162-163

József Sisa, 'Budapest in der Gründerzeit - Architektur und Städtebau.' In: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa. Band 21. Gründerzeit. Oldenbourg Verlag, München, 2013 119-144

József Sisa, '„Das Vaterland hat bereits sein Haus". Das ungarische Parlament in Budapest.' In: Anna Minta – Bernd Nicolai (Hrsg.): Parlamentarische Repräsentationen. Das Bundeshaus in Bern im Kontext internationaler Parlamentsbauten und nationaler Strategien. Peter Lang. Bern, 2014. 159-178

József Sisa, Lechner, a Creative Genius. Museum of Applied Arts – Institute of Art History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences. Budapest, 2014

József Sisa, 'Miklós Ybl, der Schlossarchitekt.' Acta Historiae Artium 55. 2014. 193–208

Pál Ritoók - József Sisa, 'Miklós Ybl (1814–1891) Bicentenary.' Acta Historiae Artium 55. 2014.  107–136

József Sisa, 'Tradition und Kontinuität in der Baukunst.' In: Károly Csúri – Joachim Jacob (Hg.): Prinzip Wiederholung. Zur Ästhetik von System- und Sinnbildung in Literatur, Kunst und Kultur aus interdisziplinärer Sicht. Aisthetis Verlag. Bielefeld, 2015. 244-266

József Sisa, 'The City Park (Városliget) of Budapest.' Centropa XV. 2015. No. 1. 23-33.

József Sisa, The Hungarian Academy of Sciences. A Walk in the Palace. Corvina Books Ltd. Budapest, 2015. Photographs by Péter Hámori

József Sisa, Die Ungarische Akademie der Wissenschaften. Das Hauptgebäude im Spiegel der Zeit. Corvina Verlag, Budapest 2015. Fotos von Péter Hámori

József Sisa (Ed.), Motherland and Progress: Hungarian Architecture and Design 1800-1900. Birkhäuser, Basel, 2016.

Önálló könyvek

Sisa József: Alois Pichl (1782-1856) építész Magyarországon. Budapest, 1989. Akadémiai Kiadó, 126 old. + ill. (Művészettörténeti Füzetek 19.)

Sisa József: Híres magyar templomok. Budapest, 1989. Móra Kiadó, 63 old.

Sisa József: Szkalnitzky Antal, egy építész a kiegyezés korabeli Magyarországon. Budapest, 1994. Akadémiai Kiadó, 210 old.

Sisa József: A nádasdladányi Nádasdy-kastély. Budapest, 2004. Műemlékek Állami Gondnoksága, 167 old.

Sisa József: A dégi Festetics-kastély. Budapest, 2005. Műemlékek Állami Gondnoksága, 152 old.

Sisa József: Steindl Imre. Budapest, 2005. Holnap Kiadó, 207 old. (Az építészet mesterei)

Sisa József: A magyar klasszicizmus. Budapest 2006, Corvina Kiadó. 135 old. (Stílusok - korszakok)

Sisa József: Kastélyépítészet és kastélykultúra Magyarországon. A historizmus kora. Budapest 2007. Vince Kiadó, 388 old.

Sisa József: Lechner, az alkotó géniusz. Iparművészeti Múzeum – MTA BTK Művészettörténeti Intézet. Budapest, 2014. 151 old.

 

Társzerzőként, szerkesztőként vagy társzerkesztőként létrehozott könyvek

Csorba László – Sisa József – Szalay Zoltán: Az Országház. Budapest, 1993. 25-47. old. (Új kiadások is)


Sisa József – Dora Wiebenson (szerk.): Magyarország építészetének története. Budapest, 1998. Vince Kiadó. 368 old. (A 7. és 8. fejezet szerzője is, 171-233. old,)

Entz Géza Antal – Sisa József (szerk.): Fejér megye művészeti emlékei. Székesfehérvár, 1998. MTA Művészettörténeti Kutató Intézet – Szent István Király Múzeum, 267 old.

Sisa József: Az Országház. [Bevezető tanulmány] Fényképek: Tihanyi Bence és Bakos Ágnes. Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.  32 old.

Beke László – Gábor Eszter – Prakfalvi Endre – Sisa József – Szabó Júlia: Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Budapest, 2002. Corvina kiadó (Szerző: "Építészet a 19. században" c. fejezet, 11-112. old.)

Sisa József (szerk.): A magyar művészet a 19. században. Építészet és iparművészet. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Osiris Kiadó, 2013. 735 old.

Egyéb önálló kiadványok

Sisa József: Budapest, Alsóvízivárosi plébániatemplom.  Budapest, 1989. 16 old. (Tájak - Korok - Múzeumok Kiskönyvtára 345.)

Sisa József: Budapest, Új Városháza.  Budapest, 1999. TKM Egyesület, 16 old. (Tájak – Korok – Múzeumok Kiskönyvtára 630).

Sisa József: Budapest, Fasori evangélikus templom és gimnázium.  Budapest, 2000. TKM Egyesület, 16 old. (Tájak – Korok – Múzeumok Kiskönyvtára 638.)

Sisa József: Csákvár. Az Esterházy- kastély és park.  Budapest, 2000. TKM Egyesület, 16 old. (Tájak – Korok – Múzeumok Kiskönyvtára 671.)

Sisa József: Nádasdladány, Nádasdy-kastély.  Budapest, 2001. TKM Egyesület, 16 old. (Tájak - Korok - Múzeumok Kiskönyvtára 690.)

[Sisa József:] A százéves Országház. Az Országgyűlés kiállítása az Országház átadásának századik évfordulója alkalmából 2002. október-november. Budapest, 2002. Az Országgyűlés Hivatala, 16 old.

Sisa József: Az Országház. Történelmi séta. Tihanyi Bence és Bakos Ágnes fényképeivel. Corvina Kiadó, Budapest 2005. Corvina Kiadó, 33 old.

Alföldy Gábor – Sisa József: Dég, Festetics-kastély és park. MÁG Műemlék-kalauzok. Budapest é. n. [2006.] Műemlékek Állami Gondnoksága, 24 old.

 

Tanulmányok, tudományos cikkek, lexikon-címszavak

Sisa József: A vépi volt Erdődy-kastély Vas megyében. Műemlékvédelem XXI. 1977. 3. sz. 170-172.

Sisa József: Adalékok a magyarországi romantikus kastélyépítészethez. Ars Hungarica VIII. 1980. 1.sz. 103-125.

Sisa József: A Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a volt Nándor-laktanya) építésének története. Hadtörténelmi Közlemények XXVIII. 1981. 2. sz. 254-259.

Sisa József: A Vas utcai iskola, a modern iskolaépítészet példamutató alkotása. Rajztanítás XXIII. 1981. 4. sz. 23-25.

Sisa József: Alois Pichl tevékenysége Magyarországon. Műemlékvédelem XXV. 1981. 3. sz. 195-200.

Sisa József: Az óbudai elöljáróság (Fö tér 4.) építésének története. Műemlékvédelem XXV. 1981. 4. sz. 283-285.

Sisa József: A Rumbach utcai zsinagóga, Otto Wagner ifjúkori alkotása. Ars Hungarica X. 1982. 1. sz. 43-49.

Sisa József: A Kazinczy utcai zsinagóga Miskolcon és az evangélikus templom tornya Sopronban, Ludwig Förster alkotásai. Műemlékvédelem XXVI. 1982. 257-262.

Sisa József: Steindl Imre. Magyar Építőművészet LXXIII. 1982 5. sz. 56-59.

Sisa József: Az első pesti állatkert. Művészettörténeti Értesítő XXXII. 1982. 1. sz. 56-60.

Sisa József: A pesti Csekonics-palota. Művészettörténeti Értesítő XXXI. 1982. 4. sz. 312-315.

Sisa József: A kőbányai Havas-villa (Bp. X., Halom u. 42.) Műemlékvédelem XXVII. 1983. 3. sz. 177-181.

Sisa József: A pesti Új Városháza. Ars Hungarica XI. 1983. 2. sz. 251-268.

Sisa József: Hofrichter József pesti kaszárnya-terve 1830-31-böl. Művészettörténeti Értesítő XXII. 1983. 3. sz. 176-178.

Sisa József: Rejtőzködő műemlék: A Kazinczy utcai zsinagóga. Budapest XXII. 1984. 5. sz. 24-25.

Sisa József: Unger Emil (1839-1873). Műemlékvédelem XXVIII. 1984. 3. sz. 216-225.

Sisa József: Kastélyok közt Nagy-Britanniában. Magyar Építőművészet LXXV. 1984. 4. sz. 216-225.

Sisa József: Az óbudai selymegombolyító. Építés-Építészettudomány XVI. 1985. 381-396.

Sisa József: Gottfried Semper és Magyarország. Művészettörténeti Értesítő XXXIV. 1985. 3-4. sz. 1-10.

Sisa József: Egy eltűnt kastély nyomában (A galgamácsai királyi vadászlak). Műemlékvédelem XXX. 1986. 1. sz. 15-20.

Sisa József: Il neogotico in Europa nel XIX e XX secolo (A neogótika Európában a 19. és 20. században). Nemzetközi tudományos konferencia Pavia - Milánó, 1985. szeptember 25-28. Művészettörténeti Értesítő XXXV. 1986. 82-85.

Sisa József: Szkalnitzky Antal. Születésének 150. évfordulója alkalmából. Magyar Építőművészet LXXVII. 1986. 3. sz. 46-49.

Sisa József: A romantikus és historizáló építészet néhány problémája. Ars Hungarica XV. 1987. 1. sz. 43-47.

Sisa József: Steindl Imre néhány korai munkája. Ars Hungarica XV. 1987. 1. sz. 153-164.

Sisa József: A pesti Aldunasor (a későbbi Duna-korzó) egykori épületegyüttese. Ars Hungarica XVII. 1989. 2. sz. 157-167.

Sisa József: A fasori gimnázium tervezésének és építésének története. Diakónia XI. 1989. 2. sz. 32-41.

Sisa József: Steindl Imre életmüve. In: Steindl Imre (1839-1902) építész, müegyetemi tanár emlékezete. Szerk.: Horváth Alice. Budapest 1989. Budapesti Műszaki Egyetem, Építészettörténeti és Elméleti Intézet, 25-33.

Sisa József: Henszlmann Imre részvétele a lille-i székesegyház és a konstantinápolyi emléktemplom tervpályázatán. Ars Hungarica XVIII. 1990. 1. sz. 65-106.

Sisa József: Szkalnitzky Antal és Ybl Miklós - két építész pálya-futásának kapcsolódásai. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Kiállítási katalógus. Budapest 1991. Hild-Ybl Alapítvány, 39-45.

Sisa József: Kastélyépítészet Magyarországon Ybl Miklós korában. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Kiállítási katalógus, Budapest 1991. Hild-Ybl Alapítvány, 141-149.

Sisa József: Debrecen, Református Kistemplom; Debrecen, Színház tervei; Széphalom, Kazinczy-emlékcsarnok. [címszavak]. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Kiállítási katalógus, Hild-Ybl Alapítvány. Budapest 1991. 205, 213-215, 225-226.

Sisa József: Hoffer József, az antik építészet kutatója és Széchenyi István. Pavilon, 7. sz. 1992. 20-26.

Sisa József: "Bárki mit mond is, az Architectúra törvényi csupa önkényen alapulnak". Széchenyi István építészeti érdeklődése. Művészettörténeti Értesítő XLI 1992. 1-4. sz. 45-61.

Sisa József: Kastélyépítészet a historizmusban. In: Zádor Anna (szerk.): A historizmus művészete Magyarországon. Budapest, 1993. Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézet, 65-78.

Sisa József: A nagycenki Széchényi-kastély és kertje verses leírása 1798-ból. Művészettörténeti Értesítö XLII. 1993. 1-2. sz. 50-54.

Sisa József: A bicskei Batthyány-kastély és Hild János. Művészettörténeti Értesítő XLIII. 1994. 65-70.

Sisa József: A mikosdpusztai Mikos-kastély. In: Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára. Tanulmányok. Budapest, 1994. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 387-399.

Sisa József: A Könyvtár és a torony építése. In: Takács Imre (szerk.): Mons Sacer 996-1996. Pannonhalma 1000 éve. Kiállitási katalógus, szerk.: Takács Imre, Pannonhalma 1996. II. kötet. Pannonhalmi Főapátság, 145-161.

Sisa József: A Városliget átalakulása az ezredéves kiállitás idején. Ars Hungarica XXIV. 1996. 1. sz. 57-78.

Sisa József: A szombathelyi Bagolyvár és amerikai építésze. Műemlékvédelmi Szemle VI. 1996. 1. sz. 127-136.

Sisa József: Magyar építészek külföldi tanulmányai a 19. század második felében. Művészettörténeti Értesítő XLV. 1996. 3-4. sz. 169-186.

Sisa József: A csákvári Esterházy-kastély. Művészettörténeti Értesítő XLVI. 1997. 1-2. sz. 1-43.

Sisa József: A csákvári Esterházy-kastély parkja. Művészettörténeti Értesítő XLVI. 1997. 3-4. sz. 147-179.

Sisa, József: Mestský park (Aupark) v Bratislave. Ars 1998. 1-3. sz. 214-225.

Sisa József: A füzérradványi kastély. Ars Hungarica XXVII. 1999. 1. sz. 5-78.

Sisa József: A csákvári park rövid története a levéltári források tükrében. In: Történeti kertek. Kertművészet és történelem. Szerk.: Galavics Géza. Budapest, 2000. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Mágus Kiadó, 221-234.

Sisa József: A pályázati tervtől a végleges tervig. In: Az ország háza. Buda-pesti országháza-tervek 1784-1884. The House of the Nation. Parliament Plans for Buda-Pest 1784-1884. Kiállításikatalógus, szerk.: Gábor Eszter és Verő Mária. Budapest, 2000. Szépművészeti Múzeum, 228-264

Sisa József: A vajdahunyadi vár 19. századi restaurálásáról. Ars Hungarica XXIX. 2000. 1. sz. 97-108.

Sisa József: A nádasdladányi Nádasdy-kastély. Művészettörténeti Értesítő XLIX. 2000. 1-2. 21-54.

Sisa József: Az 1896-os ezredéves kiállítás néprajzi faluja és a magyar állam önreprezentációja. Korunk Harmadik folyam XII. 2001. 7. sz. 46-50.

Sisa József: Az „angolkert" és a kényelmes ház. Brit hatások a 19. századi Magyarországon. Ars Hungarica XXIX. 2001. 1. sz. 75-110.

Sisa József: A magyar klasszicista építészet és európai kapcsolatai. In: A Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület Évkönyve (1998-2002) III. évfolyam. Rimaszombat, 2003. 64-68.

Sisa József: Elmélkedés a grottáról, 1820-ból. Műemlékvédelem XLVII. 2003. 3. sz. 211-212.

Sisa József: Pákei Lajos, Theophil Hansen és a budapesti József műegyetem. Ars Hungarica XXXI. 2003. 2. sz. 441-446.

Sisa József: A Schmidt-iskola Budapesten. In: Az áttörés kora. Bécs és Budapest a historizmus és az avantgárd között 1873-1920. Szerk.: F. Dózsa Katalin. Budapest 2004. I. köt. Budapesti Történeti Múzeum, 137-143.

Sisa József: Steindl Imre, a műemlék-restaurátor. In: Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére. Szerk.: Vadas Ferenc. Budapest 2004. Hild-Ybl Alapítvány, 299-313.

Sisa József: „A várak királya" – A vajdahunyadi vár ábrázolásairól. In: Basics Beatrix (szerk.): Tanulmányok Rózsa György tiszteletére. Budapest 2005. Magyar Nemzeti Múzeum, 91-95.

Sisa József: A Szent Erzsébet (kapucinus) plébániatemplom. In: Koltai András (szerk.): A Szent Anna templom és a budai Víziváros katolikus egyházai. Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia, Bp., 2005. 153-158. (Az 1989-ben megjelent Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára füzet újraközlése)

Az Országház: épület és műalkotás. Ars Hungarica XXXII. 2004. 2. sz. 323-340.

Sisa József: A szolga és a gyermek a kastély társadalmában (1840–1914). Korunk Harmadik Folyam XVI. 2005. 12. sz. 30–37.

Sisa, József: Pramene archívov a múzeí pre architektonicko-historické vyskumy. In: Monumentirum tutela. Ochrana pamiatok 16. Bratislava 2005. Pamiatkóvy úrad Slovenskej Republiki 77-84.

Sisa József: Országház [előtanulmány]. Fényképek: Bakos Ágnes és Tihanyi Bence. Budapest, 2006. Képzőművészeti Kiadó, 5-8.

Sisa, József: Zámocké knižnice v Topoľčiankach a v Veľkých Uherciach z hľadiska dejín umenia a knihovedy. In: Zbornik a problemoch a dejinach knižnej kultúry. Slovenska narodná knižnica 2006. 221-225.

Sisa József: A káplonási kastély és francia kapcsolatai. In: Nulla dies sine linea. Tanulmányok Passuth Krisztina hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Berecz Ágnes, L. Molnár Mária, Tatai Erzsébet. Budapest, 2007. Praesens Kiadó, 27-30.

Sisa József: A turai Schossberger-kastély az újabb kutatások tükrében. Ars Hungarica XXXI. 2006. 1-2. sz. 265-276.

Sisa József: Az Üllői úti laktanya és a „várszerű" stílus. In: Hild József építészete. Szerk.: Marótzy Katalin. Budapest 2008. Terc Kiadó, 43-54.

Sisa József: József nádor alcsúti kastélya. In: Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. Tanulmányok Koppány Tibor tiszteletére. Szerk.: Feld István és Somorjay Selysette. Budapest, 2008. Castrum Bene Egyesület, Históriaantik Könyvesház Kiadó, 265-285.

Sisa József: Ybl Miklós és a neoreneszánsz. Örökség XII. 2008. 11. sz. 5-6.

Sisa József: A neoreneszánsz Európában és Magyarországon – Vázlatos áttekintés. In: Budapest neoreneszánsz építészete. Szerk.: Csáki Tamás – Hidvégi Violetta – Ritoók Pál. Budapest 2009. Budapest Főváros Levéltára, 9-22.

Sisa József: A dégi kastély rövid története. Műemlékvédelem LIII. 2009. 1-2. sz. 3-10.

Sisa József: Ybl Ervin (1890-1965). In: "Emberek, és nem frakkok" A Magyar művészettörténet-írás nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyűjtemény. Negyedik kötet. Enigma 62. 2010. 48-62.

Sisa József: A soborsini kastély és parkja. In: Bubryák Orsolya (szerk.): "Ez világ, mint egy kert ..." Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Budapest, 2010. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Gondolat Kiadó, 293-320.

Sisa József: Adalékok a Bánság és a Partium késő barokk és klasszicista kastélyépítészetéhez. In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére. Szerk.: Orbán János. Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011. Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egylet, 205-234.

Sisa József: Építészettörténeti kutatások és publikációk az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetben. Ars Hungarica XXXVII. 2011. 1. sz. 51-60.


Sisa József: Henszlmann Imre, az "építész". In: Bubryák Orsolya (szerk.): Henszlmann Imre (1813-1888). Kiállítás születésének 200. évfordulója alkalmából. Budapest, MTA BTK Művészettörténeti Intézet, 2013. 25-29.

Sisa József: A beodrai Karátsonyi-kastélyok és Pán József. In: Szentesi Edit, Mentényi Klára, Simon Anna (szerk.): Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Budapest, Vince kiadó, 2013. 287-302.

Sisa József: Ybl Miklós, a kastélyépítész. Ars Hungarica 40. 2014. 4. sz. 89-99.

Sisa József: Ybl Miklós és a Magyar Tudományos Akadémia. Magyar Tudomány 175. 2014. 7. sz. 840–848.

Sisa József: A közparkok története Magyarországon 1914-ig – rövid áttekintés. In: Bede Fazekas Ákos (szerk.): Történeti értékű városi közparkjaink. Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar. Budapest, 2014.  25–34. http://real.mtak.hu/19865/

Recenziók, kiállítás-ismertetések, opponensi vélemények

Sisa József: Zádor Anna: A klasszicizmus és romantika építészete Magyarországon. Művészettörténeti Értesítő XXXI. 1982. 144.

Sisa József: Feszl Frigyes 1821-1884. Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. Művészettörténeti Értesítő XXXIII. 1984. 91-93.

Sisa József: Gustav Peichl (szerk.): Die Kunst des Otto Wagner. Magyar Építőművészet LXXVI. 1985. 4. sz. 62-63.

Sisa József: Feszl Frigyes 1821-1884. Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban 1984 július-szeptember. Katalógus BTM. Az Országos Műemléki Felügyelöség Magyar Építészeti Múzeumának kiállításai, 1983-1986. Ars Hungarica XV. 1987. 270.

Sisa József: Zádor Anna: Az építészet múltja. Válogatott tanulmányok. Ars Hungarica XVII. (1989) pp. 230-232.; The New Hungarian Quatarely XXX. 1989. 115. sz. 151-154.

Sisa József: Paul Bisseger: Le moyen âge romantique au Pays de Vaud 1825-1850. Művészettörténeti Értesítő XXXVI. 1987. 166.

Sisa József: Magyarországi zsinagógák. Föszerk. Gerő László. Budapesti Könyvszemle II. 1990. 118-119.

Sisa József: The Gardens of Europe. Szerk. P. Hobhouse, P. Taylor, H. Johnson. Budapesti Könyvszemle III. 1991. 128-129.; The New Hungarian Quaterly XXXII. 1991. 148-150.

Sisa József: Magyar kastélyok. Új Művészet 1991. 8. sz. 73-74.

Sisa József: Cházár László: Kastélyaink. Új Művészet 1991. 8.sz.  74-75.

Sisa József „Szkalnitzky Antal – egy építész a kiegyezés-kori Magyarországon" című kandidátusi értekezésének vitája [Gábor Eszter, Komárik Dénes opponensi véleménye, Sisa József válasza] Művészettörténeti Értesítő XLII. 1993. 1-2. sz. 90-93.

Sisa József: Komárik Dénes: Feszl Frigyes (1821-1884). Ars Hungarica XXIII. 1995. 328-329.

Sisa József: Lapis Angularis. Források a Magyar Épitészeti Múzeum gyűjteményéből. Budapesti Könyvszemle VIII. 1996. 209-210.; Műemlékvédelem XL. 1996. 2. sz. 159-160.

Sisa József: Historische Gärten in Österreich. Vergessene Gesamtkunstwerke. Hrsg. G. Hajós.
Wien-Köln-Weimar, 1993. Acta Historiae Artium XXXVII. 1994-95. 326-327.

Sisa József: Schickedanz Albert (1846-1915). Ezredévi emlékművek múltnak és jövõnek. Kiállítás és katalógus, 1996. Ars Hungarica XXV. 1997. 475-487.

Sisa József: Sakralná architektúra na Slovensku. Autori: Eva Lukáčová et al. Komarno. 1996. Ars Hungarica XXV. 1997. 1-2. sz. 500-501.

Sisa József: Andrew Ballantyne: Architecture, Landscape and Liberty. Richard Payne Knight and the Picturesque. Művészettörténeti Értesítő XLVII. 1998. 263-264.

Sisa József: Kalmár Miklós: Historizmus. Századforduló. A polgári építészet kialakulása. Műemlékvédelem XLVI. 2002. 4.sz. pp. 265-267.

Sisa József: Mladen und Bojana Šćitaroci: Slawoniens Schlösser von Zagreb bis Bukovar. Műemlékvédelem XLVI. 2002. 6. sz. 383-385.

Sisa József: Oppononsi vélemény Kalmár Miklós: Az építészet története. Historizmus. Századforduló. A polgári építészet kialakulása c. PhD könyvéről (Bp., 2001). Építés- Építészettudomány XXXI. 2003. 3-4. sz. 333-335.

Sisa József: Kárpát-medencei Kastélykrónika. Műemlékvédelem XLX. 2005. 2. sz. 111-112.

Sisa József: Opponensi bírálat Horváth Hilda: „Gr. Pálffy János műgyűjteménye, különös tekintettel iparművészeti kollekciójára" c. PhD értekezéséről. Művészettörténeti Értesítő LIII. 2004. 1-4. sz. 221-222.

Sisa József: Géza Hajós (Hg.): Der malerische Landschaftspark in Laxenbrug bei Wien. Böhlau Verlag, Wien – Köln – Weimar, 2006. Műemlékvédelem L. 2006. 3. sz. 169-171.

Sisa József "Kastélyépítészet és kastélykultúra Magyarországon a historizmus korában" című, az MTA doktora címére benyújtott értekezésének vitája. Az értekezés téziseinek összefoglalása. Építés– Építészettudomány XXXIV. 2006. 165-192.

Sisa József "Kastélyépítészet és kastélykultúra Magyarországon a historizmus korában" című akadémiai doktori értekezésének vitája. Művészettörténeti Értesítő LV. 2006. 1. sz. 205-221.

Sisa József: From Gardens to Films. Gyula Ernyey (ed.): Britain and Hungary, volume 3. Budapest, 2005. The Hungarian Quaterly Vol 48, Winter 2008. 135-139.

Sisa József: Fatsar Kristóf: Magyarországi barokk kertművészet. Műemlékvédelem LIII. 2009. 1-2. sz. 96-97.

Sisa József: Anthony Alofsin: When Building Speak. Architecture as Language in the Habsburg Empire and Its Aftermath. Centropa IX. 2009. 3. sz. 229-231.

Sisa József: István Ormos: Max Herz Pasha 1856-1919. His Life and Career. Institut Français d'Archéolgie Orientale. Études Urbaines 6/1-2. Kairó, 2009. Műemlékvédelem LIV. 2010. 1. sz. 64-66.

Sisa József: Hajós György: Építészek, mérnökök, építők. Műemlékvédelem LV. 2011. 4. sz. 277-278.

Sisa József: Szikra Éva (szerk.): Kertörökségünk. Történeti kertek Magyarországon. Várak Kastélyok Templomok VII. 2011. 4. sz. 44.

Sisa József: A 70 éves Kelényi György köszöntése. Ars Hungarica XXXIX. 2013. Supplementum 5-6.

Sisa József: Opponensi vélemény Bordás Beáta: „Erdélyi kastélyépítészet a historizmusban (1840–1918). Az egykori Kolozs-, Torda-Aranyos és Alsó-Fejér vármegyék kastélyai" c. doktori (PhD) értekezésének vitája. Művészettörténeti Értesítő 63. 2014. 1. sz. 204–206.

Sisa József: Rostás Péter: Bútorművészet Magyarországon 1800–1850. Ars Hungarica 40. 2014. 1. sz. 84–88. [recenzió]


Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 375 0493

E-mail

mi.titkarsag@abtk.hu