A Pesti Kalligram Kiadónál megjelent a magyarországi kertművészet és kertkultúra történetének antológiája Régi magyar kertek címmel. A kötetben közreműködött intézetünk részéről Alföldy Gábor és Galavics Géza is.

regi magyar kertek borito 20230111 0001

Az először 1999-ben napvilágot látott kötet most átdolgozva és kiegészítve 660 oldalon vonultat fel eredeti forrásszövegeket (Melius Péter Herbáriumától Lippay János  Posoni kertjének válogatott részletein át Hein János és Rerrich Béla kertművészeti ars poeticájáig), a szakirodalom mérföldköveinek számító összefoglaló műveket (például Zádor Anna tanulmányait), illetve egy-egy jelenség, probléma feldolgozását jelentő írásokat. A szövegek válogatásában Géczi János és Stirling János szerkesztők mellett intézetünk tudományos munkatársa, Alföldy Gábor is közreműködött. A kötetben helyet kapott két tanulmány intézetünk szenior munkatársától, Galavics Gézától (A költő Amade László kertje, Gothusok az angolkertben – Kazinczy Ferenccel Hotkócon), valamint egy az ő 80. születésnapjára Intézetünk által készített Festschriftből, Alföldy Gábortól (Az Ötlettártól az angolkertig: Grohmann Ideenmagazinja és az Andrássyak). A kötetet egy szintén Alföldy által összeállított terjedelmes, annotált, válogatott bibliográfia zárja, amely az 1790 és 1918 közti időszak magyarországi kertművészetének forrásait és szakirodalmát tárja az olvasók elé. A bibliográfia az 1999-es kiadáshoz képest jelentősen bővült az elmúlt csaknem negyed század bőséges új hazai kerttörténeti szakirodalmával és korabeli forrásokkal. Ez – akárcsak a kötetben sorakozó írások – alapot és hasznos segítséget nyújt az időszak (nemcsak kertművészettel foglalkozó) kutatói és a tágabb érdeklődő közönség számára.

A kötet megvásárolható az Írók Boltjában, valamint a nagyobb könyváruházakban.