Az Ars Hungarica 2020/4. száma az évfolyam többi számával együtt már elérhető online is a honlapunkon. A tavalyi évi utolsó szám a középkori/reneszánsz művészettel, illetve modern művészek régi művészetet idéző műveivel foglalkozik.

ah 2020 4 cimlap

Finy Heidi Marietta tanulmánya a marosszentannai templom középkori falképeinek feltárásait, és az azokból levonható következtetéseket foglalja össze. Nagy Eszter egy a címlapja alapján jól ismert, de tartalmi szempontból soha nem vizsgált corvinával, a Holkham Hall-i Evangelistariummal foglalkozik, elemezve nemcsak annak szövegét, hanem soha el nem készült miniatúráit is. Sarkadi Nagy Emese egy mindmáig magyarországi készítésűnek gondolt táblakép provenienciáját tárja fel, és meghatározza az egykori oltár további darabjait. Tóvizi Ágnes az OSZK Kézirattárának egy kódexkötéséből kiemelt naptártöredékről bizonyítja be, hogy egy új, egyelőre csak ebben az egy példányban ismert műfaj példánya. Papp Júlia II. Lajos fiktív páncélos ábrázolásainak forrásait és utóéletét kutatja. Gosztonyi Ferenc pedig Kondor Béla „középkorias” műveinek Németh Lajos-féle értelmezését állítja tudománytörténeti kontextusba.