szep magyar konyv sisa

Ahogy annak idején hírt adtunk róla, tavaly megjelent Az Országház építése is művészete című kötet. A könyv szerkesztője és a szöveg jelentős részének szerzője intézetünk tudományos tanácsadója, Sisa József, tervezője Környei Anikó, kiadója az Országház Könyvkiadó. A munka az idei Ünnepi könyvhéten a Szép Magyar Könyv 2020 verseny miniszterelnök különdíját nyerte el. Az Országházról korábban nem létezett a téma teljes mélységét feltáró monográfia; a jelen munka ezt a fájó űrt szándékozott betölteni. A feldolgozást az tette lehetővé, hogy az elmúlt években rendezték az Országgyűlés Hivatalában őrzött, nagy mennyiségű építési iratot és tervet. A szerzők ezen kívül támaszkodtak a Magyar Országos Levéltár vonatkozó iratanyagára, az egykorú országgyűlések jegyzőkönyveire, más gyűjteményekben, múzeumban őrzött írott és képi dokumentumokra, továbbá az egykorú szakfolyóiratok és polgári sajtó híradásaira.  Az eredmény az Országház építésének, felszerelésének és díszítésének egyedülálló bemutatása. Ez kiterjed az építést megelőző tervpályázatra és szerteágazó vitára, magára az építés izgalmas folyamatára, az építési anyagokra és a műszaki jellemzőkre, az épületkerámiára, a díszítőfestésre, a színes üvegablakokra, a bútorzatra, a külső és belső szobrokra, az épület belsejét díszítő mennyezeti és falképekre. A kötet bemutatja, hogyan fogadta az épületet az országgyűlés és a szélesebb nyilvánosság, továbbá azt is, milyen helyet foglal el a magyar Országház a világ parlamentjeinek sorában és általában az egyetemes építészettörténetben. A könyv több mint 700 illusztrációt tartalmaz: építési tervek, archív fotók – nem csak az épületről, hanem magukról az építőkről és a kísérő társadalmi eseményekről is –, és a mai állapot színes felvételei. Sikerét jelzi, hogy idén utánnyomásban is megjelent.