A Kaffka Margit-díj, amelyet a Szegedi Tudományegyetem Társadalmi Nemek Tudománya (TNT) Kutatócsoportja alapított 2019-ben, másodszor került átadásra 2021. szeptember 24-én, a kutatócsoport által szervezett éves konferencia megnyitóján. A kuratórium a kiemelkedő feminista kutatói és tudományszervezési teljesítményt elismerő díjra ez évben beérkezett ajánlásokból 2021-ben Joó Mária filozófusnak ítélte oda a Kaffka Margit-díjat. A szakmai elismerés egy Emléklap, a Lilith Öröksége feminista festőnők csoportjának közös alkotása. A díjat odaítélő kuratórium tagja Tatai Erzsébet, a intézetünk tudományos főmunkatársa is. 

kaffka dij 1

Joó Mária a magyar filozófiai gondolkodásban elsők közt vállalkozott az új, transzdiszciplináris terület, a nemek azonosságának és különbségének vizsgálatára, a gender tudomány felvetéseinek a filozófia tudományába való beemelésére – olvashatjuk a díjazott laudációjában. Évtizedeken óta tart előadásokat, szemináriumokat a kérdés filozófiatörténeti, társadalomfilozófia, tudományfilozófiai, etikai vonatkozásairól anyaintézményében, illetve meghívott előadóként más hazai és nemzetközi egyetemeken (SZTE, CEU, Bécs, Bergen, Wupertal, Freiburg).  A társadalmi nemek kérdéseinek kutatását a filozófiai antropológiához és olyan tudományos elméletekhez köti, melyek az emberi természettel foglalkoznak. A szociobiológia, evolúciós pszichológia, és etológiafeminista filozófiai kritikáját tűzi ki célul. 1998-2000-ben az Open Society Support Foundation egyéni kutatási támogatásában részesülve Philosophy of Love/Desire and the Representation of Gender projekten dolgozott. 2010 után a környezetfilozófia és bioetika témája felé fordult, illetve Simone de Beauvoir feminista fenomenológiai és posztszocialista recepciójára koncentráló munkássága válik napjainkig meghatározóvá (angol, francia, német nyelven is jelentek meg tanulmányai a témában).

Pályája során a filozófia szakon minden szinten oktatott; a politikai filozófia és fenomenológia doktori programjában is, de tartott nagy népszerűségnek örvendő gender viszonyokat és elméleteket elemző, általánosan művelő, szabadon választható kurzusokat is. Jelentős publikációja a HEFOP pályázat keretében írt szabadbölcsész e-tankönyv, az Emberi természet, női természet. Számos egyetemi kurzus kötelező olvasmányaként használják a Magyar Filozófiai Szemlében megjelent, „A feminista elmélet és a (női) test” című tanulmányát.

A teljes laudáció itt olvasható.

A Kaffka Margit-díj magyarországi, illetve az államhatáron túl (diaszpórában) élő magyar nők és feministák életét, mozgalmait, történelmi és politikai küzdelmeit, nemzetközi kapcsolatait, valamint az ezeket megjelenítő kulturális, irodalmi, képzőművészeti és médiareprezentációkat a gender/szexualitás szempontjából kutató vagy a nemzetközi feminista elméletek és kutatás eredményeit meghonosító, azokat újragondoló kutatók kiemelkedő teljesítményét elismerő, 2020-ban első alkalommal odaítélt díj. A díjat a Szegedi Tudományegyetem Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoportja gondozza, és a kutatócsoport minden év szeptemberében rendezett konferenciáján a héttagú kuratórium elnöke adja át. A következő díjazott jelölésének határideje: 2022. május 31.