A színek mestere - Bartha László festőművész és illusztrátor levelezéséből címmel megjelent a BTK Művészettörténeti Intézet legújabb kiadványa Dudás Barbara szerkesztésében. A 320 oldalas, 57 oldal fekete-fehér és színes képmellékletet tartalmazó könyv megvásárolható a Bölcsészettudományi Kutatóközpont könyvesboltjában (Penna Bölcsész Könyvesbolt), valamint a Libri és a Bookline országos hálózatában.

Bartha László (1908–1998) erdélyi születésű festőművész és illusztrátor pályája több mint húsz éve lezárult, életművének átfogó feldolgozása azonban a mai napig adóssága szakmánknak. Ebben a kötetben olyan, kéziratos formában fennmaradt, korábban soha nem publikált leveleit adjuk közre, melyeket első feleségének, a szintén festőművész Karácsonyi Irénnek, illetve iparművész lányának, Bartha Ágnesnek írt művésztelepekről, külföldi ösztöndíjas utakról, szakmai és családi utazásokról, valamint vidéki otthonából. Az 1930-as évek eleje és 1980-as évek közepe között írt levelek elsősorban szakmai kérdéseket boncolgatnak, bemutatva Bartha életének legfontosabb állomásait, problémáit, szereplőit és eseményeit.

A kötet végén évekre lebontott, főbb életrajzi eseményeket, csoportos és egyéni kiállításokat, egyéb szakmai megbízásokat felsoroló biográfia is olvasható. Az értelmezést tovább segítendő, a levelekben szereplő személyek a kötet végén helyet kapó fejezetben, lexikonszócikk-szerűen kerülnek bemutatásra, míg a kiadványt egy családi fotókból és színes képmellékletből álló válogatás zárja. A kötet célja a levelek segítségével közelebb hozni Bartha gazdag, ám lassan mégis feledésbe merülő életművét a mai közönséghez, egyben egyfajta forráskiadványként betekintést nyújtani Bartha szubjektív szemüvegén keresztül egy ellentmondásoktól sem mentes korszak művészeti életének működésébe.

A kötetet összeállította, jegyzetekkel ellátta, a bevezetőt és a függelékeket írta: Dudás Barbara.

bartha konyvek