Digitális másolat

A-I-11 Múzeumi törzsanyag

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, R szekció (R 224)

ISMERTETÉSE: Az ún. "Múzeumi törzsanyag" az 1802-ben alapított Magyar Nemzeti Múzeum által gyűjtött és vásárolt, 16-18. századi iratok összessége, amelyet 1934-ben olvasztottak be a Magyar Országos Levéltárba. A Múzeumban a bekerült iratokat időrendbe állították. A MOL-ban azonban az anyagot 1965-1971 között átrendezték, hogy az általánosan használt levéltári rendhez jobban igazodjék. Ekkor a mesterségesen kialakított egységeket megbontották, s a kiemelt iratokat eredeti helyükre tették vissza. Ezzel egyidejűleg új fondokat is felállítottak. Kiemelték a hatósági és hivatali iratokat, valamint a családi levéltárakból származó iratokat. Ezek közül csak a kisebb, néhány darabból álló személyi anyagot hagyták meg az eredeti beosztásban.1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 463 darab, valamint Sprenger Mária 6 darab jegyzetfüzete

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Horváth Antal Tibor, 1959; Sprenger Mária, 1959; Jankovich Miklós, 1961

TARTALMA: A regeszták az 1527-1761 közötti iratanyagról (ingósági leltárakról, végrendeletekről, adásvételi szerződésekről) készültek. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.

ELHELYEZÉSE: Időrendben.

Jegyzetek:

1 IVÁNYI EMMA: Az 1526 utáni gyűjtemény. Repertórium. Budapest 1977, 92-95. (Levéltári leltárak 67.) Gyűjteményünk cédulái a régi levéltári jelzetet tüntetik fel. Az 1977-es repertórium konkordanciajegyzéke tájékoztat a ma használatos jelzetekről. A repertórium jól használható bibliográfiát is ad.