Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, A szekció (A 57)

ISMERTETÉSE: A Magyar Kancelláriai Levéltár az 1867 előtt működött központi kormányszervek iratait őrzi.
A Magyar Udvari Kancellária 1529 és 1848 között az uralkodó székhelyén, Bécsben, illetve 1576-1612 között Prágában működött, kezdetben sok vonatkozásban az Osztrák Udvari Kancellária függésében, majd 1690-től önálló kormányszervként. A Kancellária a fő magyar "belügyi" kormányhatóság szerepét töltötte be: az uralkodó elé terjesztette a magyarországi vonatkozású ügyeket és kiadta az uralkodó nevében a rendeleteket, továbbá kapcsolatot tartott az udvari központi hatóságokkal. Nem tartoztak hatáskörébe a pénzügyek, amelyekkel a bécsi Udvari Kamara, illetve a Magyar Kamara foglalkozott, valamint a had- és külügyek, amelyeket a központi udvari kormányszervek intéztek.
A "királyi könyvek" (összesen 67 kötet, 1527-től 1848-ig) tulajdonképpen másolati könyvek, melyekbe a magyar, illetve magyar-erdélyi kancellárián kelt és fontosnak tartott királyi rendeleteket bemásolták. Ezek elsősorban adomány- és kiváltságlevelek, de az anyagban találhatók köz- és magánokiratok királyi megerősítései, engedélyokiratok, bírói és nyílt parancsok stb. is. A kötetekben feljegyzett rendeletek eredetije általában megtalálható az Acta Generalia (A 39.) fondban. A sorozathoz az egyes kötetek végén, illetve külön segédkönyvek formájában jól használható mutatók állnak rendelkezésre.1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 103 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Tomcsányi Tamás, 1954

TARTALMA: A regeszták az 1-3. kötetről (az 1527-1575 közötti évek iratanyagáról) készültek; zömmel magyarországi várak adományozására, történetére, tulajdonosaira vonatkozó adatokat tartalmaznak. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.

ELHELYEZÉSE: Időrendben.

Jegyzetek:

1 BÉLAY VILMOS: Magyar Kancelláriai Levéltár. Repertórium. Budapest 1973, 99-101. (Levéltári leltárak 59.); Királyi Könyvek 1527-1647. (CD-ROM) Arcanum Kiadó, Budapest 1999