I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, E szekció (Magyar Kamarai Levéltár, E 21, 70, 99, 135)

ISMERTETÉSE: A MOL Magyar Kamara Levéltára tartalmazza az I. Ferdinánd által 1537-ben alapított Magyar Kamara működése során keletkezett iratanyagot annak felállításától kezdve egészen 1848-ig: királyi rendeleteket, udvari kancellári és udvari kamarai leiratokat a magyar kamarához a legkülönbözőbb ügyekben. Ennek megfelelően különféle történeti és művészettörténeti témákhoz tartalmazhatnak forrásokat; nagyobbrészt építészeti adatokat, a 16. századból főleg várakkal kapcsolatosan.1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 7006 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Kapossy János, 1956 előtt; Badál Ede, 1968-1969; Joanelli Alfréd, 1970-1977

TARTALMA: A cédulák két sorozatot alkotnak. Az első sorozat a teljes (1537-1848 közötti) anyagot, a második az 1537-1712 és az 1800-1848 közötti időszakot öleli fel.

ELHELYEZÉSE: Az első sorozat cédulái több példányban készültek és három külön alsorozatra oszlanak, melyek helységnevek, művésznevek, illetve személynevek ábécérendjében vannak elhelyezve; ehhez csatlakozik még Kapossy Jánosnak a cédulák alapjául szolgáló jegyzete, mely időrendben megy végig az anyagon. A második sorozat részletesebb feldolgozás, ennek cédulái időrendben találhatók. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 FÁBIÁNNÉ 1973, 36-42., 127-128., 178-179., 593-595.; BÁNRÉVI GYÖRGY - BOTTLÓ BÉLA - KAPOSSY JÁNOS: Művészettörténeti regeszták a királyi határozatokból és rendeletekből. I-V. MÉ V. (1956) 47-53., 190-197., 318-330.; Uo. IX. (1960) 237-244.; Uo. XI. (1962) 227-233.; BADÁL EDE: Művészettörténeti regeszták a királyi határozatokból és rendeletekből 6-12. AH III. (1975), 119-131. 295-307.; Uo. IV. (1976) 123-136., 291-304.; Uo. V. (1977) 285-296.; Uo. VI. (1978) 81-94.; Uo. VII. (1979) 269-282.