I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, E szekció (Magyar Kamarai Levéltár, E 41)

ISMERTETÉSE: A Kamarához intézett levelek, kérvények, beadványok, átiratok az 1529-1802 közötti időből.1 Tartalmuk vegyes, zömmel birtokügyek. Az anyag három sorozatra oszlik:

- Keltezett beadványok (időrendben)
- Keltezetlen beadványok (a levélírók, beadványtevők neveinek ábécérendjében)
- Töredékek és mellékletek (tematikus csoportokban)

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 6965 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Badál Ede, 1954-1963, 1967-1968; Joanelli Alfréd, 1954-1957, 1961-1970

TARTALMA: A regeszták az 1529-1695, illetve az 1732-1742 közötti keltezett beadványokról készültek; zömmel birtokügyekre vonatkozó adatokat tartalmaznak, melyek művészettörténeti szempontból elsősorban topográfiai és építészettörténeti kutatásokhoz hasznosíthatók. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.

ELHELYEZÉSE: Időrendben

Jegyzetek:

1 FÁBIÁNNÉ 1973, 58-67.