I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, E szekció (Magyar Kamara Archívuma, E 148)

ISMERTETÉSE: A Kamarai Archívumának ezt a legkorábban szervezett gyűjteményét az 1750-es évektől a Magyar Kamara, a kincstári jogügy-igazgatóság és az akkor már megszűnt Szepesi Kamara rendezetlen, szétszórt irataiból, mindenekelőtt a bekerült családi levéltárak anyagából válogatták össze, eredetileg azért, hogy a köz- és magánjogilag fontos, valamint a lappangó királyi jogok megismeréséhez szükséges oklevelek rendelkezésre álljanak. Az utolsó darabokat az 1940-es években illesztették be. A legjelentősebb családok, amelyeknek levéltár-töredékei itt találhatók, a következők: Andrássy, Balassa, Batthyány, Bánffy, Báthory, Czobor, Csáky, Drugeth, Esterházy, Forgách, Frangepán, Illésházy, Kistapolcsányi, Lorántffy, Melith, Mikulich, Nádasdi, Perényi, Rákóczi, Serédi, Széchy, Sztáray, Thököly, Thurzó, Wesselényi, Zichy, Zrínyi.1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 9988 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Kenéz Győző, 1958-1962; Oszvald Ferenc, 1963; Badál Ede, 1963-1978

TARTALMA: Az összesen 1888 csomónyi iratanyag 1-1280. fasciculusairól készültek regeszták. Az anyag elsősorban a kincstár egykori birtok- valamint egyéb jogaira szolgál forrásul, de értékes adatokat tartalmaz a politika, a gazdaság és a művelődés történetére vonatkozóan is. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 MAKSAY 1975, 33-44.; MAKSAY 1992, 33-37.