I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, C szekció (C 38)

ISMERTETÉSE: III. Károly 1733-ban általános lelkészpénztárt (Cassa generalis parochorum) állított fel Pozsonyban azzal a céllal, hogy a katolikus lelkipásztorok működése számára megfelelő anyagi feltételeket teremtsen, s kincstári és a pénztárnak rendelt bizonyos egyházi bevételekkel biztosította a működéshez szükséges pénzügyi feltételeket. A lelkészpénztár ügyeinek igazgatására a helytartótanácsban külön lelkészpénztári bizottságot (Comissio pro directione generalis cassae parochorum ordinata) állított fel, melynek legfőbb feladata az volt, hogy a plébánosok számára a lelkészpénztárból rendszeresen segélyeket fizessen ki úgy, hogy a plébánosok évi jövedelme a plébániához tartozó földbirtokok bevételein kívül 150 Ft-ot tegyen ki. A Cassa generalis Parochorum gondoskodott továbbá a meglévő egyházi épületek fenntartásáról, restaurálásáról, új plébániák létesítéséről és ellátásáról, illetve új templomok építéséről.
A lelkészpénztári ügyekben 1733-1780 között keletkezett iratok legnagyobb része (a római katolikus és görög katolikus plébániákról készített összeírások, a plébánosok segélyezésére, templomok, paplakok építésére, felújítására stb. vonatkozó dokumentumok) a Helytartótanácsi Levéltár Acta Cassae Parochorum című állagában az Egyházmegyék szerint besorolt iratok között található.1 Ebből az anyagból cédulázták ki a művészettörténeti szempontból fontos, épületekre és berendezési tárgyakra (képek, szobrok, bútorok, ötvösművek stb.) vonatkozó adatokat.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: kb. 20 000 darab, valamint Sprenger Mária és H. Boros Vilma jegyzetfüzetei és cédulái

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Bónisné Wallon Emma, 1969-1971; Sprenger Mária, 1969-1971; Kenéz Győző, 1971

TARTALMA: A Művészettörténeti Dokumentációs Központ, majd a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportja 1969 és 1980 között hét kötetben forráskiadványként megjelentette az Acta Cassae Parochorum regesztaanyagát.2 Kéziratban maradt a boszniai, a körösi, a szerémi és zengg-modrusi egyházmegye anyaga.
A cédulasorozat helynévmutató segítségével, a Generalia anyag hely- és személynévmutatóval kutatható.

Jegyzetek:

1 FELHŐ IBOLYA - VÖRÖS ANTAL: A helytartótanácsi levéltár. Budapest 1961, 118-122.
2 Acta Cassae Parochorum. 1. füzet. Egri egyházmegye (Abara-Kvakóc). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma) Budapest 1969 (A Művészettörténeti Dokumentációs Központ forráskiadványai V.)

Acta Cassae Parochorum. 2. füzet. Egri egyházmegye (Laak-Zsukó). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma) Budapest 1969. (A Művészettörténeti Dokumentációs Központ forráskiadványai V.)

Acta Cassae Parochorum. 3. füzet. Székesfehérvári, kalocsai, csanádi és győri egyházmegye. Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma) Budapest 1971 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai VII.)

Acta Cassae Parochorum. 4. füzet. Nagyváradi, munkácsi, besztercebányai, nyitrai, pécsi, rozsnyói, szombathelyi és szepesi egyházmegye. Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma, Kenéz Győző, Sprenger Mária) Budapest 1973 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai IX.)

Acta Cassae Parochorum. 5. füzet. Esztergomi egyházmegye (A-M). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma, Sprenger Mária) Budapest 1976 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai XII.)

Acta Cassae Parochorum. 6. füzet. Esztergomi egyházmegye (N-Zs). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma, Sprenger Mária) Budapest 1976 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai XII.)

Acta Cassae Parochorum. 7. füzet. Erdélyi, váci és veszprémi egyházmegye. Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma, Sprenger Mária) Budapest, 1980 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai XVII.)

Recenziók: VÖRÖS KÁROLY: Urbaria et Conscriptiones 1-3.; Acta Cassae Parochorum 1-3. LK 43 (1972) 147-149.; TÖRÖK JÓZSEF: Acta Cassae Parochorum. Esztergomi egyházmegye 1733-1779. AH VI. (1978) 144-146.