Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, U szekció (U 436)

ISMERTETÉSE: Selmecbánya város tanácsának 1478-1526 közötti, Selmecbányára és környékére vonatkozó iratanyaga. A regeszták készítése után, az 1960-as években a MOL az iratokat átadta a selmecbányai levéltárnak.1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 39 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Horváth Tibor Antal, 1960 körül

TARTALMA: Templomépítésekkel, oltárállításokkal, egyházi ünnepekkel kapcsolatos adatok a 16. század elejéről.2 A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 KOSÁRY 1970. I., 554-555.
Selmecbánya város levéltárának (Štátny okresný archív v žiari nad hronom probocka v Banskej Štiavnici) egyéb Mohács előtti okleveleiről készült fényképmásolatok U 436 és U 658 jelzet alatt találhatók.

2 MOJZER MIKLÓS: A festő hagyatéka, ahogy ma látjuk. In: "Magnificat anima mea Dominum" M S mester vizitáció-képe és egykori selmecbányai főoltára. (Szerk. Mikó Árpád) Budapest 1997, 9-25.