Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, U és X szekció (U 130 és X 1265)

ISMERTETÉSE: A vatikáni Archivum Secretum Collectoria-gyűjteményében találhatók a középkori Magyarország területéről készült pápai tizedjegyzékek. A MOL Fényképtárában és Mikrofilmtárában őrzött felvételek ennek az anyagnak az 1317-1337 közötti évekre vonatkozó részéről készültek.1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 1313 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Szilágyi László, 1954-1955

TARTALMA: A regeszták az felvételek egészének áttekintésével készültek; elsősorban egyház-, település- és gazdaságtörténeti adatokat tartalmaznak. A cédulasorozat helynévmutató segítségével kutatható.

ELHELYEZÉSE: Időrendben.

Jegyzetek:

1 Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia I. sorozat: 1281-1491. I-VI. Budapestini. 1887-1891; ORTVAY TIVADAR: Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején a pápai tizedjegyzék alapján föltüntetve. Geographia ecclesiastica Hungariae ineunte saeculo XIVe e tabulis rationes collectorum pontificarum a 1281-1375. referentibus eruta digesta illustrata. I./1-2. (A Vatikáni Okirattár-Bizottság rendeletére szerkeszti Ortvay Tivadar) Budapest 1891-1892