Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, E szekció (Magyar Kamara Archívuma E 72)

ISMERTETÉSE: A Kamarai Levéltár Aedilia nevű állaga a Kamara építési és műszaki ügyeire vonatkozó iratokat tartalmaz.1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 18 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Nem ismert.

TARTALMA: A regeszták az 1792-1794-es jegyzőkönyvekről készültek; a temesvári királyi vár, pozsonyi királyi vár, a pozsonyi jezsuita kollégium, a tiszaújlaki görög katolikus templom, az óbecsei és a püspökladányi templom, a nagy-pataki allódium helyreállítása, az eszéki templom építésének ügyére vonatkozó adatokat tartalmaznak.

Jegyzetek:

1 FÁBIÁNNÉ 1973, 207.