Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, E szekció (Magyar Kamarai Levéltár E 44)

ISMERTETÉSE: A Kamarai Levéltár Aedificalia seu aedilia nevű állaga a kamarai uradalmak és kincstári hivatalok épületeinek építésével, felújításával kapcsolatos iratokat tartalmaz.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 20 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZáS IDEJE: Joanelli Alfréd, 1963

TARTALMA: A regeszták Mária Krisztina fõhercegnõ (1742-1798) budai palotájában található bútorok és képek jegyzékérõl (az 1777/917 iktatószámú iratról) készültek.1

Jegyzetek:

1 VOIT PÁL: A budai Várpalota interieurjei. Budapest Régéségei XVI. (1955) 221-240.; GARAS KLÁRA: A budavári palota kép-gyűjteménye. Tanulmányok Budapest Múltjából XXIX. (2001) Megjelenés alatt.; KELÉNYI GYÖRGY : A budavári királyi palota 18. századi története. Uo. A budavári palota berendezéseinek 1796-os leltára a bécsi Haus Hof und Staatsarchivban található. ld.: A budavári palota berendezéseinek 1796-os leltára. (Gyűjtötte: Fazekas István, leírta Tózsa Rigó Attila). Tanulmányok Budapest Múltjából XXIX. (2001) Megjelenés alatt.
A Ferenc József korabeli (1851-1901) berendezések inventáriumai a bécsi Hofmobiliendepot-ban találhatók.