Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, C szekció (C 39)

ISMERTETÉSE: A Helytartótanács látta el az ún. "kegyes alapítványok" állami ellenőrzésének feladatát. Tulajdonképpen ennek révén kezdte meg a központi államhatalom az addig teljesen egyházi kézben lévő iskolaügyet saját irányítása alá vonni. Az alapítványok ellenőrzése címén a Helytartótanács figyelmet fordított az alapítványi intézményekben folyó munkára: a tanárok személyére, a tananyagra, a tanrendre stb., de foglalkozott az egyetemi oktatás reformjával is. Az Acta Fundationalia ezen felügyeleti jog gyakorlása során keletkezett iratanyagot tartalmazza (templomok, oltáralapítványok, papnöveldék, iskolák, szegényházak, kórházak, árvaházak, kollégiumok stb. ügyei). 1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 134 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Bónisné Wallon Emma, 1963

TARTALMA: A regeszták az Iratok állag Ladula C. fasc. 97., 110-243. számú fólióiról készültek; a trencséni Szűz Mária Angyalok Királynője (majdani jezsuita) templomban Gyulai Margit által 1476-ban alapított Szentháromság-kápolna és -oltár 15-18. századi történetére vonatkozó adatokat tartalmaznak.

ELHELYEZÉSE: Az eredeti anyag fordított sorrendjében, azaz 243-tól 110-ig csökkenő fóliószámok sorrendjében.

Jegyzetek:

1 FELHŐ IBOLYA - VÖRÖS ANTAL: A Helytartótanácsi Levéltár. Budapest 1961, 123-126.