Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, C és E szekció

ISMERTETÉSE: A regeszták a Művészettörténeti Dokumentációs Központ és az Országos Műemléki Felügyelőség közötti együttműködési megállapodás alapján a Heves, Komárom, Nógrád és Szabolcs-Szatmár megyei műemléki topográfiák előkészítési munkálatai során készültek. A különböző levéltári anyagokból (a Helytartótanácsi Levéltárból: Acta Religionaria C 40; Departamentum religionare Augustanae et Helveticae confessionis C 76; Departamentum ecclesiasticum cleri saecularis et regularis C 71, Departamentum politicum comitatuum C 44, Acta secundum referentes C 43; a kamarai levéltárból: Berichte und Schreiben E 281, Budai kamarai adminisztráció, Expeditiones E 279) egyes településekre s azok épületeire vonatkozó adatokat gyűjtöttek ki. A kutatás valószínűleg előre megadott településeknek az egykorú mutatók alapján kiválasztott anyagában folyt, s az adott állag átnézése, illetve teljes feldolgozása nem történt meg. A néhány cédulából álló egységek gyűjteményünk rendjének megfelelően először levéltári állagonként külön számon kerültek egymás mellé; mivel azonban a cédulák száma sorozatonként igen kevés, jellegük viszont igen hasonló, ezért jelenleg az A-I-34-től A-I-42-ig terjedő kilenc sorozat cédulái összevonva, a helynevek ábécérendjében találhatók.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 200 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Baranyai Béláné, Csernyánszky Mária, Jankovich Miklós, 1960-as évek

TARTALMA: Egyes települések műemlékeinek adatai a fenti levéltári anyagokból.

ELHELYEZÉSE: A helynevek ábécérendjében; ha egy cédulán több helynév fordul elő, a megfelelő helyen utalócédula található.