Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, P szekció (P 3)

ISMERTETÉSE: Az Almásy család levéltára vegyes jellegű, igen hiányos, főleg 19. századi iratanyagot tartalmaz. A család levéltárából kiemelt Mohács előtti iratok a Q 16 törzsszám alatt találhatók.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 89 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Gyéressy Béla, 1960

TARTALMA: A regeszták az eredeti anyag egészének (összesen két iratcsomó) áttekintésével készültek; nagyrészt Borsod és Heves vármegyei birtokokra vonatkozó adatokat tartalmaznak a 17-18. századból. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.