Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, E szekció (E 172)

ISMERTETÉSE: Az Ung vármegyei eredetű Dobó család virágkora a 16. századra, István egri várkapitány idejére esik. Birtokaik Abaúj, Bars és Zólyom vármegyében, valamint a Felső-Tisza-vidéken feküdtek. Irataik a család 17. század elején bekövetkezett kihalásakor szálltak a kincstárra.1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 4 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Jankovich Miklós, 1960-as évek

TARTALMA: A regeszták a (régi jelzet szerint) B 1426-1427 jelzetű egységekről (Dobó István levelezéséről) készültek; a pozsonyszentgyörgyi [Szentgyörgy] kastélyra (1561), a hatvani várra (1549), Gyöngyösre (1549) vonatkozó adatokat tartalmaznak. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 MAKSAY 1975, 148.; MAKSAY 1992, 90-91.
A család levéltárának az egri Dobó István Vármúzeumban őrzött iratairól készült mikrofilmek a MOL-ban az X 9452, az ugyanitt őrzött Mohács előtti oklevelekről készült fényképfelvételek az U 1015 törzsszám alatt találhatók.