Digitális másolat

A-I-48/b A Kende család iratai

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, P szekció (P 423)

ISMERTETÉSE: A Szatmár vármegyei Kende család tagjai a 15. századtól töltöttek be közhivatalokat. A család a 17. században két ágra szakadt. A csekei ág Kende Mátétól, a cégényi ág Kende Tamástól ered. A család levéltára vegyes anyagot tartalmaz kronológiai rendben.1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 13 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Jankovich Miklós, 1970

TARTALMA: A regeszták a család levéltárának Évrendezett iratok című egységéről készültek. (Középkori oklevelek 16-17. századi átírásai, végrendeletek a 17. század második feléből)

Jegyzetek:

1 P szekció. Kisebb családi és személyi fondok I. 1-444. törzsalapszámok. Áttekintő raktári jegyzék. (Összeállította Bakács István, Dávid Lászlóné) Budapest 1968, 391-392. (Levéltári leltárak 44.)
A család levéltárából kiemelt Mohács előtti oklevelek a Q 102 és az U 1182 törzsszám alatt találhatók a MOL-ban. A bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchivban letétként őrzött Familienarchiv Kende című állagról készült mikrofilmek az X 9690 törzsszám alatt találhatók.