Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, P szekció (P 450–476)

Ismertetése: A család története az Árpád-korba nyúlik vissza. A 13. század közepén Erdélyben voltak birtokai, később szerezték meg egyéb Bereg vármegyei birtokok között Lónyát, melyből a családnak neve származik. A Lónyay István (15471615) és Lónyay Zsigmond (15931652) által szerzett birtokok emelték a családot a nagybirtokosok sorába.

A család levéltárát a 19. század elején kezdték rendezni, ekkor alakították ki a legfontosabb birtokjogi iratokból a Series I. hatvan fasciculusból álló sorozatát, amihez később több kisebb sorozat csatlakozott.[1]

II. A cédulák

Mennyisége: 143 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Jankovich Miklós, 1960

Tartalma: A regeszták A család által rendezett iratok (P 450) című egységből a Series I., fasc. 114. és a Series II., fasc. 1-28. számú anyagról készültek; a Lónyay család birtokaira vonatkozó, főleg építészettörténeti adatokat tartalmaznak a 1719. századból.[2] A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.


[1]      Kisebb családi és személyi fondok II. kötet. 445–649. alaptörzsszámok. Repertórium. (Összeállította Bakács István, Dávid Lászlóné) Budapest 1969, 11–21. (Levéltári leltárak 47.)

A család levéltárából kiemelt Mohács előtti oklevelek, illetve ezek fényképmásolatai az U 987 és az X 219, a kiemelt térképek az S 43, a kiemelt tervek a T 39 törzsszám alatt találhatók a MOL-ban. A család levéltárából kiemelt tervekre (T 39) vonatkozóan ld. az A–I–58, család Mohács előtti okleveleiről készült cédulákra vonatkozóan az A-I-10 cédulasorozat ismertetését.

[2]     Koppány Tibor: Egy ismeretlen kastélyrajz a 17. század elejéről. AH XVIII. (1990) 229-­234.