Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, T szekció (T 16)

Ismertetése: A MOL Tervtárának gerincét a levéltár különböző állagaiban őrzött iratok mellől kiemelt tervrajzok alkotják. A Pálos rendi tervtár anyagait az Acta Paulinorum (E 153) anyagáról választották le.[1] A regeszták az Országos Műemléki Felügyelőség megbízásából készültek.

II. A cédulák

Mennyisége: 43 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Kelecsényi Gábor, 1950-es évek.

Tartalma: Pálos rendi épületek (Márianosztra, Nagyszombat, Pécs, Pest, Somlójenő) tervrajzai. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.


[1]  Ld. az A-I-68 jelzetű cédulasorozat ismertetését.