Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, T szekció (T 15)

Ismertetése: A fenti cím alatt a MOL tervgyűjteményében különböző kormányhatósági anyagokból kiemelt terveket helyeztek el.[1] A legkülönbözőbb épületfajták tervei az ország egész területéről; zömük 19-20. századi, de értékes 18. századi anyag is található köztük. Az anyag ma 38 egységből áll; ezek között vannak egyetlen lapos és vannak 100-150 lapot tartalmazó egységek is. A teljes sorozat összesen kb. 1200 tervlapból áll.

II. A cédulák

Mennyisége: 78 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Bodolay Gyula, 1960

Tartalma: Az eredeti anyag első feléről, az 1-18. számú egységről készültek a regeszták. Több pályázati terv a budapesti országházhoz (Schikedanz Albert, Hauszmann Alajos, Palóczy Antal tervei),[2] tervek a Vigadóhoz,[3] a Népszínházhoz, a Keleti pályaudvarhoz, a debreceni közkórházakhoz, egyéb középületekhez.[4]


[1] A kamarai iratok közül kiemelt tervek külön szekcióban (T 1) találhatók a MOL-ban. (Ld. az A-I-86 jelzetű cédulasorozat ismertetését.)

[2] Gábor Eszter: Az állandó Országház tervpályázata 1883-ban. In: Az Ország háza. Budapesti országháza-tervek 1784-1884. (Szerk. Gábor Eszter, Verő Mária) Budapest 2000, 138-227.

[3]  Komárik Dénes: Feszi Frigyes (1821-1884). Budapest 1993, 71-84.

[4] Merényi Ferenc: Épületfajták Magyarországon 1890-1918. (Tipológiai adatgyűjtemény) Budapest 1955. Kézirat. (Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtára ltsz.: 18281-18284); Moravánszky Ákos: Építészet az Osztrák-Magyar Monarchiában 1867-1918. Budapest 1988