Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, S szekció (S 12)

Ismertetése: A Helytartótanács Levéltárában felgyülemlett (részben alapítványi kerületek prefektusai által átadott) térképek divisiók, azon belül numerusok szerint rendezett anyaga.233

II. A cédulák

Mennyisége: 36 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Csernyánszky Mária, 1960-as évek

Tartalma: A regeszták a VIII. és IX. divisio anyagáról: nagyszombati egyházi és világi épületek (érseki nemesi kollégium, Szelepcsényi-féle szeminárium, jezsuita kolostor stb.) 18. századi alaprajzairól készültek.[1]


[1] Helytartótanácsi térképek. 1-3. (Szerk. Lakos János) Budapest 1976-1979 (A Magyar Országos Levéltár térképeinek katalógusa 1.)