Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, X szekció Filmtár (X 790)

Ismertetése: A chernelközi Chernel család a 13. században kapott nemesi címet. A família dunántúli birtokait 1647-ben Chernel (IV.) István († 1665) örökölte, testvérei a Zemplén, Abaúj, Heves és Bereg vármegyei uradalmakat kapták.[1]

A Chernel család iratairól készült felvételek a Pannonhalmi Főapátság Levéltárának anyagáról készült mikrofilmek között találhatók. A család iratainak egy másik része a Vécsey család levéltárában található (P 1059).

II. A cédulák

Mennyisége: 42 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Schram Ferenc, Oszvald Ferenc, 1960-as évek

Tartalma: A regeszták az Országos Műemléki Felügyelőség megbízásából készültek; nyugat-magyarországi várakra, birtokokra (Kőszeg, Győr, Csorna, Sárvár) vonatkozó adatokat tartalmaznak a 16-17. századból.


[1] Récsey Viktor: A Chernelházi Chernel család. Kassa 1889; Horváth Richárd—Neumann Tibor: Ismeretlen középkori oklevelek a Chernel család levéltárából. Vasi Szemle 54. (2000) 123-136.