Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, P szekció (P 343; P 681; P 1423)

Ismertetése: A Forgách, a Kállay, a Szunyogh és a Thaly család levéltárából egy-egy regeszta készült.

II. A cédulák

Mennyisége: 4 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Jankovich Miklós, 1960-as évek

Tartalma:

-        A Thaly család levéltárából: a Szigligeti vár 17. századi állapotára vonatkozó adat.

-        A Kállay család levéltárából: Lónyai András kállói kapitány elleni 1620 körüli panaszirat.

-        A Szunyogh család levéltárából:[1] Szunyogh Gáspár tartozására vonatkozó levél (1688)

Forgách család levéltárából: özvegy Forgách Zsigmondné levele fiához, Zsigmondhoz (1571)


[1]  A Szunyogh család levéltárának egy része a Magyar Kamara Archívumában található (E 195). A Szunyogh család levéltárából kiemelt tervekre (T 49) vonatkozóan ld. az A-I-58 jelzetű cédulasorozat ismertetését.