Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, P szekció (P 1289-1294)

Ismertetése: Az Esterházy család a 16. század második felében, Esterházy Ferenc (†1604) Pozsony vármegyei alispán fiaival három ágra szakadt. Miklós († 1645) a fraknói, Dániel († 1654) a cseszneki, Pál († 1681) pedig a zólyomi ág őse. Pál unokája, István, 1783-ban grófi rangot szerzett.

Az Esterházy család zólyomi ágának levéltárában található a Lymburg-Styrum és a Keglevich-Koháry család levéltára (P 1292).[1] A simontornyai vár a török hódoltság után, 1702-ben a vár felszabadításában is részt vevő Lymburg-Styrum Miksa gróf birtokába került. A Lymburg-Styrum család kihalásával Simontornya az Esterházyak birtokába került, majd 1820-ban Sina Simon bécsi bankár vásárolta meg.[2]

II. A cédulák

Mennyisége: 52 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Schram Ferenc, 1964

Tartalma: A regeszták a IV.B. 8/a jelzetű anyag 5-6. csomójáról készültek; a simontornyai (Tolna vármegye) vár és a hozzá tartozó birtokok 17-19. századi építéstörténetére vonatkozó adatokat tartalmaznak.


[1]  Az Esterházy család zólyomi ágának levéltárából kiemelt tervek a T 59, a térképek az S 91 törzsszám alatt találhatók. A kiemelt tervekre (T 59) vonatkozóan ld. az A-I-58. jelzetű cédulasorozat ismertetését.

[2] Horler Miklós—H. Tabajdi Márta: A simontornyai vár. Szekszárd 1987, 2-23. (Múzeumi Füzetek)